Logo
Imprimir esta página

Mesa Sectorial d'Educació 17/10/2019. Tres temes: Modificació requisit lingüístic exigible per a ocupar llocs docents. Oferta d'Ocupació Pública Docent 2019 i execució de OOPD anteriors. Moratòria renovació projectes autoritzats de jornada contínua.

Mesa Sectorial d'Educació 17/10/2019. Tres temes: Modificació requisit lingüístic exigible per a ocupar llocs docents. Oferta d'Ocupació Pública Docent 2019 i execució de OOPD anteriors. Moratòria  renovació projectes autoritzats de jornada contínua.

21/10/2019.- NOU: Resolució de 15 d’octubre de 2019, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés als llocs de treball docents. [2019/9824]


17/10/2019. Tres temes s'han tractat en Mesa Sectorial de hui:

  • Modificació requisit lingüístic exigible per a ocupar llocs docents.
  • Oferta d'Ocupació Pública Docent 2019 i execució de OOPD anteriors.
  • Possible moratòria i paralització de la renovació projectes autoritzats de jornada contínua.

Respecte aquests punts, UGT considera i reivindica el següent:

 

NOVA ORDRE SOBRE REQUISIT LINGÜÍSTIC.- La nova ordre sobre requisit lingüístic exigible per a ocupar llocs docents és un avanç respecte a la normativa anterior, que respecta i assumeix, simplificant-la, ja que la doble exigència que ara calia acreditar per a accedir als llocs docents catalogats (nivell C1 de Valencià i Certificat de Capacitació), es limita i redueix a només una: acreditar un nivell C1 de Valencià. Això és important, perquè la setmana vinent eixirà la norma a informació pública i es vol aprovar i publicar al febrer de 2020, de manera tal que siga possible la seua aplicació ja en la convocatòria d'oposicions de 2020. Des d'UGT hem demanat l'ampliació a 24 mesos, des de la publicació de l'ordre, del termini perquè les persones que actualment estan en procés de formació, puguen també registrar el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o el Diploma de Maestre de Valencià quan l'obtinguen.

Amb tot, des d'UGT exigim, una identificació de les necessitats formatives del professorat i la planificació de la formació necessària, amb plans de xoc a impartir dins de la nostra jornada laboral, perquè siguen cobertes i s'adquirisquen els nivells i requisits exigibles per aquesta normativa i la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de Plurilingüisme, sobretot amb la finalitat de superar els insuficients nivells de competència lingüística en anglés i valencià que té el professorat en l'actualitat i que la pròpia llei xifra en “només al voltant d’un 30 % és plenament competent en valencià i només un 6 % ho és en anglès.”. Referent a això ha resultat molt útil i hem reiterat la necessitat d'implementar ja la seua segona edició, de la formació desenvolupada i impartida al professorat contemplat en la disposició transitòria segona, punt dos, de l'Ordre 35/2018, de 22 d'agost, de la CEICE, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres ensenyaments, que s'ha d'estendre a altres col·lectius docents com són el professorat de l’ensenyament de règim especial i el professorat de carrera que manca encara del certificat de capacitació.

 

OFERTA D´OCUPACIÓ PÚBLICA DOCENT 2019 I EXECUCIÓ OOPD ANTERIORS.- El Decret de OOPD per a 2019 segueix i confirma la planificació negociada per al quadrienni 2018-2021, resultat de l'aplicació al País Valencià dels Acords per a la Millora de l'Ocupació Pública i les Condicions de Treball. En aquest Decret es contemplen els annexos que s'adjunten.

Anexos OPED 2019Des d'UGT hem exigit que la distribució de les places que van quedar desertes en l'anterior convocatòria, 734 en total, es distribuïsquen assignant-les als cossos de la seua procedència i no de manera global entre tots els cossos, de tal forma que si van quedar desertes 44 places en el cas del cos de Professors de EOI, aquestes servisquen perquè de nou es puguen convocar les 12 places de l'especialitat d'Alemany, 4 en l'especialitat de Francés i les 12 de l'especialitat de Valencià, no acumulant només 16 a l'especialitat d'Anglés. No obstant això, l'Administració pretén solament convocar les especialitats i cossos docents que estaven previst convocar en 2020 amb l'increment de places corresponents. Aquest serà un problema per als cossos docents amb un nombre reduït de places a convocar. Amb tot, revisarem les dades oferides hui per l'Administració i farem la nostra proposta.

D'aquesta proposta també hem criticat que solament s'oferisquen 100 places de promoció professional per a l'accés des dels cossos classificats com A2 (Mestres i Professors tècnics d'FP) al cos de Professorat d'Ensenyament Secundari (A1). Aquesta oferta hem demanat que com a mínim es duplique, per a equilibrar aquesta oferta de promoció interna, ja que mentre per a la promoció del cos de professorat d'Ensenyament Secundari i APD estan previstes 1.415 places (815 places de la OOPD de 2018 i 600 places d'aquesta OOPD 2019), mentre que per a la promoció dels restants cossos docents de classificació A2, solament estarien previstes 300 places (200 de la OOPD de 2018 i 100 d'aquesta proposta de OOPD 2019). Per tant, és necessari reequilibrar aquestes ofertes i augmentar sensiblement la citada oferta fins a aconseguir les 400/500 places d'accés dels cossos classificats com A1.

En relació amb el tema de la promoció interna, també se'ns informa per part de la Directora General de Personal Docent que tenen previst realitzar les oposicions d'accés al Cos d'Inspectors (20 places OOPD 2018 i 7 places OOPD 2019), negociant la convocatòria ja, per a realitzar aquestes oposicions al començament de 2020. Per la seua part i juntament amb les oposicions d'ingrés per torn lliure previstes per a 2020 (3.598 places, OOPD 2019), també es realitzarien les oposicions d'accés al cos superior A1, pendent de la OOPD de 2018 (200 places, pendent de negociar la seua distribució entre les diferents especialitats) i, finalment, a final de l'any 2020, es convocaria les places corresponents per a accés al Cos de Catedràtics d'ES i APD de la OOPD de 2018 (815 places), amb la finalitat que no es perden, ja que estaria a punt de concloure el termini de dos anys fixat per a la seua execució.

Respecte a la proposta de calendari provisional per a desenvolupa el procediment de les oposicions a realitzar enguany, hem sigut molt crítics amb les dates proposades per al seu inici, ja que coincideixen plenament amb la finalització del curs escolar. No és possible desenvolupar paral·lelament l'inici de les oposicions amb la finalització del curs escolar. Per això des d'UGT rebutgem de pla aquest aquest calendari i dates proposades.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA A INCLOURE EN EL NOU DECRET DE ROF DELS CEIPs.- Des d'UGT Ensenyament PV hem sigut molt crítics amb la inclusió d'aquesta nova disposició transitòria i hem demanat la seua retirada perquè, a més de bloquejar el desenvolupament de la normativa establida sobre la jornada contínua, suposaria vulnerar la seguretat jurídica i la pròpia legalitat establida, sostraient a la comunitat educativa la seua autonomia per a establir i gestionar l'organització de la jornada escolar. Des d'UGT considerem que si es considera procedent modificar l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la CEICE sobre organització de la jornada escolar i normes que la desenvolupen, caldrà presentar prèviament l'avaluació del seu funcionament i justificar les millores que es pretenen introduir, i negociar-lo degudament amb els tots els agents educatius i socials implicats, això és, amb tota la comunitat educativa. No és de rebut, obviar aquesta negociació a través del procediment previst.

 


UGT Ensenyament PV INFORMA: Versió bilingue

 

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".