MESA SECTORIAL. 17-12-2021: Adaptació proves accés, Programa PROA+ 20/21, catalogació centres i altres // Adaptación pruebas acceso, Programa PROA+ 20/21, catalogación centras y otras.

MESA SECTORIAL. 17-12-2021: Adaptació proves accés, Programa PROA+ 20/21, catalogació centres i altres // Adaptación pruebas acceso, Programa PROA+ 20/21, catalogación centras y otras.

En la Mesa Sectorial d'Educació de hui, 17 de desembre de 2020, s'han tractat quatre resolucions que feien referència, la primera d'elles, a les instruccions per a l'organització de les mesures d'adaptació en les proves d'accés a les universitats públiques; la segona, a la convocatòria del programa PROA PLUS (+) 2020-21 a la Comunitat Valenciana cofinançat amb el Ministeri d'Educació i FP; i la tercera i la quarta referides a la classificació dels centres educatius ordinaris i els dependents del ISEACV, per a determinar la quantia dels complements retributius dels seus càrrecs directius.

ADAPTACIÓ PROVES D’ACCÉS.- Per a UGT Ensenyament PV la primera resolució serveix per a homogeneïtzar els procediments i les actuacions que tant els diferents centres educatius com els propis afectats han de realitzar per a fer valdre en aquestes proves, en aquest últim cas, el seu dret a la diversitat, en compliment dels principis d'equitat i d'inclusió que s'exigeixen del sistema educatiu. Com a qüestió concreta hem preguntat si l'alumnat amb problemes de dislèxia estaven o no inclosos entre els destinataris d'aquesta norma i per part de la directora general d'Inclusió Educativa se'ns ha contestat que sí, dins de l'apartat de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu derivats de dificultats específiques d'aprenentatge.

PROGRAMA PROA+ 2020/21-. Des d'UGT Ensenyament PV hem secundat i aplaudim la segona de les resolucions que suposa una recuperació de la col·laboració, trencada per l'anterior administració, entre el Ministeri d'Educació i FP i la Conselleria d'Educació en aquests plans, projectes i programes, que es cofinancen al 50% per totes dues administracions.

Aquest programa PROA+ 2020/21 se sustenta en les possibilitats que permet l'article 121.2 de la LOE i servirà als centres i al seu alumnat com una eina més dins de les mesures de suport i reforç que estan rebent per a fer front a la situació de pandèmia que estem vivint, i, encara que és una llàstima, que només es vaja a poder implantar en els dos trimestres del curs escolar que queden, des d'UGT Ensenyament PV pensem que benvinguda siga aqueixa mesura. El programa té un pressupost de 3.439.736,00 euros i encara no saben quants professors i professores seran contractats per a desenvolupar aquest programa, que té dues modalitats: (1) accions conduents a reforçar la codocencia a l'aula ordinària per a aquell alumnat més vulnerable educativament, i (2) accions conduents a desenvolupar un programa d'acompanyament i reforç escolar per a l'alumnat més vulnerable educativament fora de l'horari lectiu.

CATALOGACIÓ CENTRES-. Pel que fa a les dues resolucions restants, una del conseller d'Educació i l'altra de la consellera d'Universitats, és molt valuosa la informació que contenen sobre les unitats i l'alumnat dels centres, per a determinar la classificació dels mateixos i determinar els complements salarials que els corresponen als seus càrrecs directius.

Des d'UGT Ensenyament PV ens hem centrat en exigir que en la segona resolució, referida als tretze centres del ISEACV, també es prenguen en consideració el nombre de grups i d'alumnat dels cicles formatius d'Ensenyaments Artístics. Aquest tipus d'ensenyaments professionals també s'imparteixen en aquests centres i, per tant, al moment de quantificar com hauria de ser la seua catalogació, diversos d'ells, concretament les EASDs de Castelló, Alcoi i Alacant passarien d'estar catalogades com de categoria C a ser-ho de categoria B.

No obstant això, per a no accedir a aquesta petició, s'al·lega per part de la directora general d'Universitats que existeixen problemes tècnics de coordinació i encaix entre les dues conselleries implicades.

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT-. Una altra informació rellevant que s'ha facilitat en la Mesa  Sectorial d'Educació ha sigut l'anunci que la convocatòria d'oposicions previstes per al cos docent de Catedràtics de Música i Arts Escèniques (33 places d'ingrés), prevista en l'OPO Docent de 2019 i que complementava la convocatòria recentment publicada per a la resta de cossos docents diferents del cos de mestres, es retarda i es publicarà en l'estiu de l'any pròxim (2021) per a celebrar les seues proves l'any 2022.

També se'ns informa que el grup de treball organitzat per a tractar sobre el procediment d'acreditació de titulacions i especialitats de les mestres suspesas de les oposicions de 2016 i 2018 que van ser incorporats a la borsa de treball, continuarà i celebrarà la seua segona reunió dilluns que ve, 21 de desembre de 2020, a les 12:30h en la Sala d'actes de la Conselleria.

També en aquest torn obert de paraula, des d'UGT Ensenyament PV hem exigit i reivindicat la necessitat urgent d'organitzar i facilitar la formació que necessiten els nostres companys i companyes perquè, en compliment de l'Ordre 35/2018, de 22 d'agost, i quan finalitze la moratòria que estableix, a 1 de setembre de 2022 (falta escassament el que queda d'aquest curs escolar i el següent), tot el professorat d'aquests ensenyaments de règim especial (no solament el professorat dels centres del ISEACV), tinga el requisit lingüístic que se li exigirà, en catalogar-se amb el mateix els seus llocs de treball. Per part de la directora general d'Universitats s'ha reconegut que és un problema greu, que el 33% d'aquest professorat no tenia aquest requisit, però que, en aquest moment no es pronunciava sobre el mateix i la solució que hauria de donar-se a aquest problema. Per part seua, la directora del ISEACV reconeix que gràcies a aquest professorat funcionen els centres de la seua competència que se situen a la comarca de la Vega Baixa i que caldrà buscar una solució a aquest problema. Amb tot, i donada la urgència del tema, hem presentat un escrit per a demanar una reunió urgent amb el conseller d'Educació i el Secretari Autonòmic d'Educació i FP, per a tractar sobre la solució a aquest tema. S'adjunta més a baix l'escrit.

I una segona qüestió, també des d'UGT Ensenyament PV, hem demanat conéixer el full de ruta que se seguirà per a donar compliment a la disposició transitòria segona del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, que estableix la transferència de personal, béns i serveis adscrits al ISEACV a la nova Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. Encara no hi ha resposta clara i definitiva a aquest procés, encara no hi ha full de ruta.

Finalment hem demanat, amb caràcter urgent també, la celebració d'una Mesa Sectorial d'Educació que tinga com a únic punt de l'ordre del dia la situació del professorat tècnic d'FP de la Comunitat Valenciana davant la LOMLOE. Tampoc hem rebut resposta a aquest tema i per a continuar en la defensa d'aquest professorat hem presentat l'escrit de petició de reunió urgent que hem formulat al conseller d'Educació, secretari autonòmic d'Educació i FP i director general d'FP i ERE. S'adjunta escrit.DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".