UGT INFORMA: ESTADES DE FORMACIÓ per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i en Ensenyaments Artístics Professionals i Esportius

UGT INFORMA: ESTADES DE FORMACIÓ per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i en Ensenyaments Artístics Professionals i Esportius


L'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, recull en l'article 14 les estades formatives en empreses com una de les modalitats de formació permanent del professorat que ofereix la possibilitat de formar-se en entorns de treball professionals reals, amb la finalitat d'adquirir aquells coneixements i pràctiques que no poden ser adquirits en una altra mena d'acció formativa i són necessàries per a la seua actuació docent en l'especialitat.
Així doncs, d'acord amb les competències que se'm confereixen en l'article 82.1 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat; i en l'article 5.3 del Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resolc:

Primer. Objecte
La present resolució té com a objecte convocar durant el curs acadèmic 2022-2023, la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional, en Ensenyaments Artístics Professionals i Esportius, i per al personal assessor de formació destinat en els CEFIRE d'Alcoi i en l'específic de Formació Professional, Ensenyaments Artístics i Esportius, en empreses, organitzacions o institucions situades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol.

Segon. Objectius
Les estades de formació en empreses o entitats del professorat, com a model d'intervenció en la formació del professorat, pretenen aconseguir els objectius següents:
1. Conéixer les característiques fonamentals de funcionament i organització interna dels sectors productius o organitzacions sense ànim de lucre.
2. Adquirir experiències de l'àmbit laboral en l'entorn real de treball.
3. Potenciar l'aplicació en el centre educatiu dels coneixements i tècniques adquirits, per a possibilitar l'actualització cientificotècnica del professorat a través del coneixement de procediments de treball, instrumentació, mètodes organitzatius i processos per mitjà de la integració del professorat en els diferents processos productius.
4. Fomentar la cooperació entre els centres educatius i el seu entorn productiu, per a facilitar la relació del professorat objecte de la convocatòria amb el món empresarial.
5. Augmentar la col·laboració entre el professorat que imparteix Formació Professional en els centres educatius i els diferents sectors productius, per a millorar la competència professional del professorat.
6. Possibilitar acords que milloren la programació del mòdul de Formació en Centres de Treball i de projectes de formació dual.

Tercer. Participants
En aquesta convocatòria podrà participar el professorat amb atribució docent en Formació Professional i Ensenyaments Artístics Professionals i Esportius, que exercisca docència directa durant el curs acadèmic 2022-2023 en centres docents públics i privats concertats dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana, i el personal assessor de formació destinat en els CEFIRE d'Alcoi i en l'específic de Formació Professional, Ensenyaments Artístics i Esportius.
Només podrà presentar-se una sol·licitud per participant, empresa i període de realització de l'estada.
Quan les estades es realitzen en més d'una empresa durant el mateix període, es presentarà una sol·licitud per cada estada.
El professorat que haja participat en convocatòries anteriors i sol·licite participar en l'actual convocatòria, haurà de presentar obligatòriament una proposta diferent de l'estada anteriorment realitzada, preferentment relacionada amb els mòduls que imparteix.

LLEGIR MÉS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".