SONDEIG PER A POSSIBLE VAGA PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA EN CONTRA DELS ÀMBITS IMPOSATS

SONDEIG PER A POSSIBLE VAGA PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA EN CONTRA DELS ÀMBITS IMPOSATS

SONDEIG PER A POSSIBLE VAGA PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA EN CONTRA DELS ÀMBITS IMPOSATS

 

Des d'UGT-Ensenyament del País Valencià, davant la imposició dels àmbits que vol mantindre Conselleria contra tot sentit comú, diàleg i fins i tot normativa estatal, obrim consulta per saber si estarieu disposats/ades a participar en una vaga que es convocaria a partir de l'inici de curs.

Es podria plantejar com una vaga per franges horàries concretes alguns dies de la setmana (de 10h a 12h), alguns dies complets per setmana o indefinida, seleccionant l'opció o alternatives més oportunes de manera que siga possible desenvolupar una acció de vaga sostinguda de manera estratègica. Seria també possible anar connectant amb més accions sindicals.

Defensem que els àmbits siguen voluntaris i que es donen bones condicions laborals per qui decidisca treballar així. És un objectiu raonable, i assumible per tots, que podem aconseguir si mantenim i incrementem les mobilitzacions. Front l'autoritarisme i menyspreu de Conselleria, continua la lluita!

 

- ENLLAÇ AL FORMULARI - 

UGT FRONT LA IMPOSICIÓ DELS ÀMBITS

 • Des del sindicat UGT Ensenyament del País Valencià, junt amb la Plataforma de Docents No als Àmbits Imposats, hem desenvolupat centre a centre una intensa campanya aquest curs per a explicar el nostre acord contra la imposició dels àmbits, defensant la seua voluntarietat i el principi d’especialitat.
 • En aquesta campanya, UGT hem arreplegat més de 3500 signatures de docents afectats per aquesta problemàtica, que vam entregar a Conselleria com a protesta i exigència de més democràcia al món del treball i bones condicions laborals a l’ensenyament.
 • La Conselleria, malgrat el canvi de consellera, s’ha mantingut sempre en una actitud autoritària i impermeable a qualsevol tipus de diàleg o negociació. Per la nostra part, UGT sempre ens hem manifestat ferms en la nostra postura i hem mostrat una actitut dialogant que no ha sigut considerada suficientment.
 • Pel que fa al Decret de Secundària, en la Mesa Sectorial, tots els sindicats van coincidir amb la línia que des del començament hem abanderat des de la UGT en la defensa de la voluntarietat dels àmbits i el respecte al principi d’especialitat docent. Així i tot, la Conselleria es va negar a negociar i a variar la seua posició d’implantar per la força el model.
 • En resposta, i com la Conselleria ja planteja continuar amb la imposició en les instruccions d’inici de curs, des de la UGT hem presentat un recurs al Síndic de Greuges per a defensar els drets laborals dels docents i els de l’alumnat a rebre una educació pública de qualitat.
 • La Conselleria està retardant cap a agost el decret de Secundària en una mostra de falta de respecte i seriositat davant de tota la comunitat educativa. Ens reservem el dret a emprendre qualsevol acció legal.
 • Davant d’aquesta situació, des de la UGT valorem també la convocatòria de vaga a l’ensenyament a l’inici de curs. Prendrem una decisió després de consultar amb la nostra afiliació i el professorat afectat.
 • UGT crida el professorat a mantindre la resistència i mobilització front l’autoritarisme de Conselleria i els seus abusos contra els drets laborals dels docents, contra el dret de l’alumnat a una educació de qualitat i contra la democràcia al món del treball. Si es força a començar el curs impartint matèries per a les quals no es té qualificació, UGT insta el professorat afectat a no signar els horaris o signar amb un «No conforme» i a contactar amb nosaltres per a resoldre tots els dubtes que puguen sorgir.

 

 

 
 

 

UGT I PLATAFORMA NO ALS ÀMBITS IMPOSATS. 

RECOLLIDA DE SIGNATURES

AVÍS IMPORTANT

 • ES UNA CAMPANYA DIRIGIDA AL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT.
 • PODRAN SIGNAR ELS DOCENTS DELS IES EN ACTIU.
 • HAUREU DE SIGNAR EN UNA DE LES DUES MODALITATS: FULL O ELECTRÒNICAMENT.

FORMULARI PDF PER IMPRIMIR I SIGNAR ALS IES

FORMULARI EN LÍNIA.

 

QR FORMULARI ÀMBITS

Davant el malestar docent generat a conseqüència de la imposició per la Conselleria d'Educació (des del curs passat) del model metodològic i organitzatiu dels ensenyaments de primer de l'ESO i la seua possible extensió als restants cursos d'aquesta etapa educativa, segons permet la nova llei (LOMLOE), en àmbits educatius i no per disciplines, matèries o assignatures, el Sector d'Ensenyament d'UGT Serveis Públics PV s'ha reunit amb el col·lectiu de docents afectats que s'agrupen en la Plataforma de docents “No als Àmbits Educatius Imposats”.

Fruit d'aquests contactes, després de reunions realitzades en la seu d'UGT-PV, s'ha elaborat una taula reivindicativa sobre la qüestió dels àmbits educatius i els criteris exigibles per a la seua implantació, centrats en el rebuig a la seua imposició i la defensa tant del caràcter voluntari que haurien de tindre com del principi d'especialitat docent, així com reivindicacions generals que, relacionades amb aquesta qüestió, es projecten sobre la resta del sistema educatiu, com la reducció de ràtios i l'exigència d'adequades dotacions de recursos materials, humans i de temps per a coordinació i planificació per als centres.

El sindicat assumeix el compromís de defensar aquestes reivindicacions davant l'Administració, i a elevar-les també a nivell estatal per a la seua inclusió en els processos de reforma legislativa sobre l'Educació en curs (LOMLOE).

Per al Sector d'Ensenyament d'UGT Serveis Públics PV el debat i el treball sobre la innovació educativa i pedagògica és sa, però ha de construir-se tant des del concurs democràtic de la comunitat docent com des de l'adequada dotació de mitjans, planificació, formació i per descomptat amb rigor i evidència científica, no des de la imposició sense recursos, sobre la marxa i en situacions límit per al sistema educatiu com les de la pandèmia.

Per part seua, representants de la plataforma han destacat que hi ha de moment una clara falta d'evidència científica sobre que el sistema dels àmbits educatius funcione amb rigor o siga positiu per a l'aprenentatge de l'alumnat, perquè no s'ha realitzat una avaluació científica ni objectiva de com s'ha desenvolupat; això sense tindre en compte que s'ha imposat pretenent forçar aplicacions de metodologies docents o d'ús de TIC sense cap criteri rigorós, crític o apegat a la realitat de l'aula.

Totes dues parts posen l'accent principalment en la defensa del principi d'especialitat docent, i especifiquen que no s'oposen ni a la innovació en educació ni a la diversitat i ús de metodologies actives, però sí a la imposició de criteris sense mitjans ni evidències ni participació de la comunitat docent. Des de la plataforma s'especifica que l'agrupament de matèries per àmbits ja funciona en programes de diversificació curricular, com PMAR i PR4, i amb bons resultats, però pretendre estendre'l per les braves de forma generalitzada a tot el sistema per al currículum ordinari, forçant a docents a impartir matèries que no són la seua especialitat, sense evidència científica de la seua adequació als objectius d'aprenentatge de l'alumnat i sense atendre a totes les problemàtiques de fons i forma que s'estan detectant, suposaran un empitjorament de la qualitat de l'ensenyament públic.

A continuació reproduïm el text de l'acord.

 

ambits_3.jpgINFO_ÀMBITS_I.jpgACORD UGT-PLATAFORMA NO ALS ÀMBITS EDUCATIUS IMPOSATS UGT Y PLATAFORMA "NO ALS ÀMBITS IMPOSATS". 

RECOGIDA DE FIRMAS

AVISO IMPORTANTE

 • SE UNA CAMPAÑA DIRIGIDA AL PROFESORADO DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO.
 • PODRÁN FIRMAR LOS DOCENTES DE LOS IES EN ACTIVO.
 • TENDRÉIS QUE FIRMAR EN UNA DE LAS DOS MODALIDADES: HOJA O ELECTRÓNICAMENTE.

 

FORMULARIO PDF PARA IMPRIMIR Y FIRMAR EN LOS IES.

FORMULARIO EN LÍNEA

 

QR FORMULARI ÀMBITS

 

Ante el malestar docente generado como consecuencia de la imposición por la Conselleria de Educación (desde el curso pasado) del modelo metodológico y organizativo de las enseñanzas de primero de la ESO y su posible extensión a los restantes cursos de esta etapa educativa, según permite la nueva ley  (LOMLOE), en ámbitos educativos y no por disciplinas, materias o asignaturas, el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos PV se ha reunido con el colectivo de docentes afectados que se agrupan en la Plataforma de docentes “No als Àmbits Educatius Imposats”.

Fruto de estos contactos, tras reuniones realizadas en la sede de UGT-PV, se ha elaborado una tabla reivindicativa sobre la cuestión de los ámbitos educativos y los criterios exigibles para su implantación, centrados en el rechazo a su imposición y la defensa tanto del carácter voluntario que deberían tener como del principio de especialidad docente, así como reivindicaciones generales que, relacionadas con esta cuestión, se proyectan sobre el resto del sistema educativo, como la reducción de ratios y la exigencia de adecuadas dotaciones de recursos materiales, humanos y de tiempo para coordinación y planificación en los centros.

El sindicato asume el compromiso de defender estas reivindicaciones ante la Administración, y a elevarlas también a nivel estatal para su inclusión en los procesos de reforma legislativa sobre la Educación en curso (LOMLOE).

Para el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos PV el debate y el trabajo sobre la innovación educativa y pedagógica es sano, pero debe construirse tanto desde el concurso democrático de la comunidad docente como desde la adecuada dotación de medios, planificación, formación y por supuesto con rigor y evidencia científica, no desde la imposición sin recursos, sobre la marcha y en situaciones límite para el sistema educativo como las de la pandemia.

Por su parte, representantes de la plataforma han destacado que hay por el momento una clara falta de evidencia científica sobre que el sistema de los ámbitos educativos funcione con rigor o sea positivo para el aprendizaje del alumnado, pues no se ha realizado una evaluación científica ni objetiva de cómo se ha desarrollado; esto sin tener en cuenta que se ha impuesto pretendiendo forzar aplicaciones de metodologías docentes o de uso de TIC sin ningún criterio riguroso, crítico o apegado a la realidad del aula.

Ambas partes hacen especial hincapié en la defensa del principio de especialidad docente, y especifican que no se oponen ni a la innovación en educación ni a la diversidad y uso de metodologías activas, pero sí a la imposición de criterios sin medios ni evidencias ni participación de la comunidad docente. Desde la plataforma se especifica que el agrupamiento de materias por ámbitos ya funciona en programas de diversificación curricular, como PMAR y PR4, y con buenos resultados, pero pretender extenderlo por las bravas de forma generalizada a todo el sistema para el currículum ordinario, forzando a docentes a impartir materias que no son su especialidad, sin evidencia científica de su adecuación a los objetivos de aprendizaje del alumnado y sin atender a todas las problemáticas de fondo y forma que se están detectando, supondrán un empeoramiento de la calidad de la enseñanza pública.

A continuación reproducimos el texto del acuerdo.

ambits_3.jpgINFO_ÀMBITS_I.jpg ACUERDO UGT EDUCACIÓN – PLATAFORMA NO ALS ÀMBITS EDUCATIUS IMPOSATS pdflogoMÉS INFORMACIÓ || MÁS INFORMACIÓN: 

MagisterioUGTnoalosámbitos

NoAmbitsImposat

 

 

 

 

tuiter

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".