MESA SECTORIAL 7 juliol 2022. Instruccions inici de curs unitats específiques ubicades en centres docents ordinaris i Centres d'Educació Especial.

MESA SECTORIAL 7 juliol 2022. Instruccions inici de curs unitats específiques ubicades en centres docents ordinaris  i Centres d'Educació Especial.

UGT ENSENYAMENT PV INFORMA

Mesa Sectorial d’Educació, dia 7 de juliol de 2022:

1. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament de les unitats específiques ubicades en centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics per al curs 2022-2023.

Des d'UGT Ensenyament s'han valorat aquestes instruccions d'unitats específiques situades en centres ordinaris com un pas cap a la consolidació de les unitats especifiques com un recurs de suport especialitzat i intensiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Es valora que es recull la manera efectiva com combinar les funcions d'atenció a l'alumnat amb l'assessorament a la comunitat educativa i famílies.
S'ha demanat que tot centre amb una unitat específica ha de posseir un clar projecte educatiu de centre i un pla d'atenció a la diversitat ben definits i actualitzats.
Reclamem una dotació econòmica en el funcionament per als centres amb UE major que l'actual.
Demanar també una major formació específica i especialitzada per al personal d'aquestes unitats per a garantir un treball d'èxit.
Reclamem un reconeixement especifique de perfil propi per a aquestes aules en el seu acompliment, un perfil especialitzat que agilitze i integre les aules no sols en el centre, sinó en el seu entorn més pròxim connectant recursos i administracions.

De manera general s'ha demanat:
-MÉS  recursos personals, econòmics i materials.

-MÉS HORES DE COORDINACIONS i menys càrrega d'hores lectives. Hi ha centres que no es realitza la inclusió.
-PERFILS ESPECIALITZATS . Que no s'assigne a aquestes UECO personal nouvingut als centres i sense experiència, trencar la dinàmica de ser ocupada per l'últim que ha arribat al centre.
-Millorar la gestió de l'alumnat per a reduir la conflictivitat associada a la gestió dels dictàmens d'escolarització
-Hem reclamat major suport institucional a cap als centres amb unitats per a integrar aquestes en el seu entorn com el vertader recurs i clau per a la inclusió de l'alumnat. Més programes específics d'activitats destinats per a aquestes unitats.
- RECLAMEM unes partides especifÍques del pla edificant tant com per a la construcció com per a la millora d'aquestes unitats a nivell d'infraestructures.
-Sol·licitem CRITERIS CLARS D'AQUESTA ASIGNACIÓ de tutories en aquestes UECO.
-Sol·licitem garantir la presència d'un educador sempre per aula i una major celeritat en la substitució i gestió del personal no docent és a dir educadors d'aquestes aules tan sensibles.


 2. RESOLUCIÓ de XX de XXX de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres d'educació especial sostinguts amb fons públics per al curs 2022-2023.

De manera general, agraïm les instruccions dels centres d’educació especial perquè en relació amb la negociació de les mateixes l’any passat s’han avançat en temps. Però considerem insuficient el temps d’enviament de la normativa, posterior estudi i negociació. Caldria establir un calendari per a poder treballar de forma més profitosa i que els docents puguen també opinar i donar resposta a les possibles divergències. En totes les instruccions negociades fins ara estem en la mateixa situació.

A més, caldria establir un ordre natural en la negociació i publicació dels documents al DOGV. Ho diem pel tema ROF que encara no està publicat.

En relació amb les instruccions, observem una millora en la claredat de l’articulat. Afavoreix la lectura i recerca dels diferents punts. Important també reduir la burocràcia.

Veiem que s’ha eliminat les referències a la situació pandèmica. Cal reconsiderar aquesta eliminació, perquè actualment tornem a l’augment de contagis, posant en perill les persones.

També notem a faltar altres punts com l’horari del centre, el tema de menjador, projectes, les tasques de les figures de coordinació i temporalització.

Seguint la línia fins ara, tornem a sol·licitar la negociació de les plantilles, reduint la ràtio.  En aquest sentit, caldrà una major dotació econòmica, que fins ara, l’administració ho veu inviable.

En relació amb l’articulat observem que faltaria l’índex inicial, facilitant la recerca de la informació.

En relació amb l’article Desé. Procediment per a l’escolarització en un centre d’educació especial, cal disminuir el temps per a donar resposta a l’alumnat. Caldria establir uns protocols amb menys burocràcia. A més, envers els professionals, hi ha que no poden assumir el treball de tants informes dels alumnes i la resposta educativa s’allarga de forma extrema.

En relació amb l’article Dotzé. Revisió de la modalitat d’escolarització, especifica que el canvi de modalitat d’escolarització en els centres d’educació especial serà de curs a curs menys pel canvi de domicili o causes sobrevingudes no previstes en el període d’admissió.  Caldria reconsiderar altres motius, com per exemple, el no adaptar-se o repercutir negativament de forma anímica en l’estat dels alumnes.

En relació amb els Centres d’educació especial com a centres de recursos, els centres d’educació especial assumeix la tasca de ser centres de recursos guiant, assessorant els centres ordinaris, però,  sol·licitem una formació específica, dintre de l’horari escolar i hores de coordinació amb reconeixement formatiu i retributiu.

Envers el punt 25 sobre les despeses de funcionament,

  1. Les despeses pel desplaçament als centres ordinaris del personal dels centres d’educació especial com a conseqüència de la prestació del servei com a centres de recursos s’abonaran segons determina el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

La normativa està molt obsoleta (en pessetes),  demanem l’actualització.

En aquest punt, també indica,

  1. Les despeses generades per l’elaboració de recursos materials han de ser assumides pels centres sol•licitants de la intervenció.

Seria més productiu que l’elaboració de recursos materials els assumirà l’administració i que aquests foren d’ús públic per part dels centres que ho sol·liciten. L’administració ho estudiarà, però no està convençuda.

En relació amb l’article 30. Assemblea general de professionals

Els centres d’educació especial agraeix la nova denominació, on de forma completa s’engloba tant al personal docent com al personal no docent. (Estarà presidida per la persona titular de la direcció del centre i estarà integrada per la totalitat del personal docent i del personal no docent d’atenció educativa adscrit al centre, amb veu i vot. La secretaria de l’assemblea serà assumida per la persona titular de la secretaria del centre)

En conclusió, el més important en aquestes instruccions i les altres és sense dubte que siguen clares d’interpretar, no donant peu a diversitat d’interpretacions, a més, reduir la burocràcia, establir una disminució de la ràtio, estudi de plantilles i dotació econòmica adequada perquè la inclusió i la resposta siga la més adequada.

L’administració es compromet a revisar el document i a incloure el que falta (menjador, horari...)TORN OBERT.

DOTACIÓ PAM: REBUTGEM ROTUNDAMENT LES RETALLADES.

CALENDARIS: l'administració continua sense facilitar-nos els diferents calendaris per organitzar les Meses sectorials i els processos administratius oberts i pendents. 

 


 

DOCUMENTACIÓ:

 

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".