MESA SECTORIAL 28 juny 2022. INSTRUCCIONS INICI DE CURS SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

MESA SECTORIAL 28 juny 2022. INSTRUCCIONS INICI DE CURS SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

UGT ENSENYAMENT PV INFORMA

Mesa Sectorial d’Educació, l dia 28 de juny de 2022:

RESOLUCIÓ de XX de XXXXX de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2022-2023.

 

UGT Ensenyament, voldria  sol·licitar la necessària  publicació del currículum definitiu de les diferents etapes educatives i  un calendari real que anticipe les diferents negociacions, estudi de la normativa i participació dels docents,  dins el termini i en la forma escaient. I que garantint-se una correcta planificació i entrada del curs escolar.

No es pot treballar en qualitat amb esborranys.

També sol·licitem un estudi de les plantilles i reducció de les ràtios per garantir una adequada inclusió educativa.

Tampoc afavoreix el saber les destinacions a finals de juliol. Planificar en juny i juliol en un professorat que ha concursat, o són funcionariat interí que no estaran als centres i han de preparar el curs següent, no té cap sentit, estar planificant per a un professorat que no estarà i els nouvinguts tindran imposats l’acordat.

UGT ENSENYAMENT, en relació amb la imposició dels ÀMBITS i en el punt següent,

3. L’organització curricular  en tots els grups del 1r curs d’Educació Secundària Obligatòria de tots els centres educatius, serà per àmbits de coneixement i, centres que així ho consideren podran optar per aquesta organització curricular també en el 2n i en el 3er curs d’Educació Secundària Obligatòria,  d’acord  amb el que s’establisca en la normativa autonòmica que regule el nou currículum d’aquestes etapes en desplegament del Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s’estableix l’ordenació i els ensenyaments mínims de l’Educació Secundària Obligatòria.

Mostra la seua disconformitat, ja que  caldria l’establiment i adequació  a la normativa estatal que posa en mans de l'autonomia dels centres decidir la realització o no d'àmbits, és a dir, donar suficient autonomia per a decidir si volen impartir àmbits i no d’una forma impositiva.

En relació amb l’horari d’orientació educativa, traslladem les condicions i funcionament d’aquestes instruccions als centres d’Educació Infantil i Primària.

En relació amb la càrrega burocràtica, creiem que per donar resposta a la seua disminució, caldria un augment de personal administratiu per fer front a aquesta sobrecàrrega burocràtica.  Es podria estudiar el grau d’importància dels aspectes a tractar a la memòria final i sintetitzar més el document. D’aquesta forma, encara es disminuirà la tasca burocràtica.

Observant els diferents plans i programes establits per l’Administració educativa, en el  paràgraf següent:  La Conselleria d’educació, Cultura i Esport, a través dels nous decrets que regularan l’ordenació i els ensenyaments mínims de les diferents etapes, començarà a realitzar aquesta tasca de simplificació. Voldrien saber la forma de simplificar la tasca.

Arran el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, s’ha enviat instruccions de la forma de gestionar-ho.

UGT Ensenyament i en relació amb les mesures per al foment de la lectura, és important buscar la forma de consolidació d’actituds favorables cap a la lectura i cap a la cultura en totes les àrees, amb material atractiu i diverses activitats i/o tallers, sempre respectant la igualtat i diversitat.

Tots sabem la importància dels mòbils, tauletes, ordinadors, ja què seria prioritari formular altres activitats que afavorisquen  el plaer de llegir.

Pel que fa al Pla Digital de Centre, comprenem que aquest pla és una bona base per a millorar la formació bàsica del professorat respecte del marc de competència digital europeu i una manera d'implementar recursos educatius que potencien l'ús de les tecnològiques com a eines potenciadores dels aprenentatges. Però existeix la bretxa digital, que ha de ser salvada amb assignació econòmica i formació especifica.

Sobre la carta de compromís,  caldria facilitar un model i que el centre poguera adaptar-lo. Es podria fer un model general per a cadascú dels alumnes i adaptar aquest a les  dificultats específiques d’altres alumnes segons les seues característiques.
Envers els diferents  projectes i programes desenvolupats pel centre, important, comunicar i donar difusió als centres dels programes que s’ofereixen, dotar de la infraestructura, formació, recursos materials i augment de plantilles.

UGT Ensenyament no està d’acord sobre la llibertat “de permetre l’accés de l’alumnat  al centre durant tota la jornada escolar, i serà el centre, segons la seua autonomia, el que establisca el protocol d’accés a l‘aula”. Necessari establir unes pautes generals i unes instruccions als centres per acotar aquesta llibertat. Recordem que encara són menors.

Assenyalar la rellevància de la salut en el treball, és a dir, el professorat, com  també qualsevol altre professional hauria de  presentar-se de forma obligatòria als exàmens de salut.

Igual que les instruccions d’inici de curs d’Infantil i Primària, tampoc donem  el vistiplau que l’alumnat ja no ha de presentar l’informe sanitari en els inicis i canvis d’etapa escolar en els processos de matriculació o canvi de centre, d’acord amb la modificació de l’article 59, sobre salut escolar.

Entenem la Llei de protecció de dades, però considerem que hi ha informació de salut imprescindible per als centres que aquest informe ha de recollir per a la salut educativa de la comunitat i del mateix alumne.

En relació amb el punt sobre la prevenció de riscos laborals en el sector docent, caldria alleugerar els temps per a donar resposta a l’adaptació de llocs de treball o valoració de risc durant l’embaràs.

Quant a l’horari general del centre, en secundària i batxillerat la normativa exposa que:

1. L’horari s’ajustarà a allò que es disposa en la normativa autonòmica que regula l’ordenació i el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, en l’article 84 del Decret 252/2019 i, a la jornada escolar que tinga autoritzada el centre, d’acord amb el marc normatiu establit per la conselleria competent en matèria d’educació.

6.e) L’horari autoritzat per la direcció territorial competent en matèria d’educació podrà mantenir la seua vigència mentre el centre educatiu no sol·icite la seua modificació, si així ho contempla la normativa que regule l’ordenació de l’ESO i del Batxillerat.

Nosaltres ens preguntem per què quan l’horari està destinat a Secundària i Batxillerat no hi massa complicacions en establir-lo  i quan parlem d’Infantil i Primària, es posa tants obstacles?

Arran del pla d’actuació per a la millora, imprescindible una formació adequada per a garantir els seus objectius i una dotació econòmica generosa per donar resposta objectiva i real.

Analitzant el punt sobre les Programacions d'aula, donar un poc més de marge per l'entrega, per poder tindre la plantilla completa i més considerant la implantació dels nous models curriculars. L’administració ens ha comunicat que s’ha ampliat  el termini fins a finals d’octubre de les noves programacions i a més, enviarà una plantilla per facilitar la tasca. En relació a les programacions dels cursos que es mantenen aquest curs,  es mantindran sense modificació i al curs 23-24 s’adaptarà a la nova normativa.

Del programa PROA+, aquest any s’ha implantat a finals de curs. Sol·licitem una previsió i calendari per poder desenvolupar-lo com més aviat millor.

Una altra reivindicació d’UGT Ensenyament es relaciona amb els docents majors de 55 anys, on no es concedeixen reduccions. Si depèn de l’equip directiu i la disposició horària, es neguen. Cal una normativa real que ho regule i que passe a ser un dret.

També sol·licitem l’alleugeriment en la incorporació de les persones substitutes.  Reduir el temps per cobrir les baixes.

 

TORN OBERT DE PARAULA:

  • PAM: Carta als centres en reducció de recursos. Mantenim les nostres discrepàncies per les retallades.

Estan corregint-se algunes errades, segons explica l’administració.

  • Estades a l’estranger: UGT Ensenyament ha traslladat a Conselleria la gran quantitat de problemes en l'organització i informació de les Estades formatives a l'estranger. L’administració ens ha facilitat un telèfon de contacte per solucionar els diferents problemes: 96 197 0129

Les altres qüestions, l’administració enviarà els dubtes als departaments corresponents:

  • Calendari dels diferents processos, en relació amb les oposicions, suprimits i desplaçats, interinitat....
  • Calendari de negociació de les  Meses Sectorials d’Educació.
  • COMISSIÓ DE SERVEIS: Dates.
  • HABILITACIONS quan s’obrirà el procés.
  • OPOSICIONS: Dates
  • DIFÍCIL COBERTURA i la seua continuïtat.
  • Data de la negociació de la nova normativa d’orientació educativa: 12 de juliol.

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".