UGT INFORMA: ORDRE 34/2022, de 14 de juny, per la qual es regulen l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes i les proves de certificació dels nivells del MECR.

UGT INFORMA: ORDRE 34/2022, de 14 de juny, per la qual es regulen l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes i les proves de certificació dels nivells del MECR.

Índex
Preàmbul
Títol I. Disposicions generals
Capítol únic. Objecte i àmbit d'aplicació
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d'aplicació

Títol II. Avaluació, promoció i certificació acadèmica dels cursos a les escoles oficials d'idiomes
Capítol I. Característiques i tipus d'avaluació
Article 3. Característiques generals de l'avaluació dels cursos
Article 4. Avaluació de diagnòstic
Article 5. Avaluació contínua o de progrés
Article 6. Avaluació final o d'aprofitament
Article 7. Avaluació de domini
Capítol II. Avaluació dels cursos a les escoles oficials d'idiomes
Article 8. Avaluació de l'alumnat oficial en els cursos curriculars no conduents a la prova de certificació
Article 9. Avaluació de l'alumnat oficial del curs curricular conduent a la certificació del nivell A2
Article 10. Avaluació final de l'alumnat oficial en els cursos curriculars conduents a la PUC dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2
Article 11. Avaluació de l'alumnat dels cursos d'ensenyament no formal
Capítol III. Qualificacions i promoció dels cursos a les escoles oficials d'idiomes
Article 12. Qualificacions i promoció en els cursos curriculars no conduents a la prova de certificació
Article 13. Qualificacions i promoció en el curs curricular conduent a la certificació del nivell A2
Article 14. Qualificacions i promoció en els cursos curriculars conduents a la prova de certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2
Article 15. Qualificacions en els cursos d'ensenyament no formal
Article 16. Dates de convocatòries i permanència
Capítol IV. Documents d'avaluació
Article 17. Documents de l'avaluació dels cursos a les escoles oficials d'idiomes
Article 18. Custòdia dels documents del curs
Capítol V. Test de classificació
Article 19. Definició de test de classificació
Article 20. Validesa del test de classificació
Article 21. Dates de realització del test de classificació
Article 22. Resultats del test de classificació
Article 23. Consideració de les parts aptes del curs o la prova
Capítol VI. Avaluació de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu
Article 24. Avaluació de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu
Capítol VII. Certificació acadèmica dels cursos
Article 25. Expedició de certificacions acadèmiques
Article 26. Expedició de certificats dels diferents nivells
Article 27. Certificació de cursos d'ensenyament no formal

Títol III. Regulació de la prova de certificació a les EOI
Capítol I. Matrícula a la prova
Article 28. Matrícula per a la realització de la prova de certificació
Capítol II. Característiques i contingut de la prova
Article 29. Característiques generals de la prova de certificació
Article 30. Convocatòria de la prova de certificació
Capítol III. Comissions en l'elaboració i administració de les proves
Article 31. Comissió coordinadora de proves de certificació (CCPC)
Article 32. Comissions redactores de proves unificades de certificació
Article 33. Comissió gestora de la prova de certificació
Capítol IV. Administració de la prova de certificació
Article 34. Subministrament de les proves als centres
Article 35. Seus de realització de les proves
Article 36. Tribunals d'avaluació
Article 37. Suport en l'administració de la prova
Article 38. Gravació de la part oral de la prova
Article 39. Custòdia dels documents de la prova
Capítol V. Resultats de la prova de certificació
Article 40. Qualificacions i resultats de l'avaluació de les proves de certificació
Capítol VI. Necessitats específiques de suport educatiu en la PUC
Article 41. Adaptacions de la prova de certificació per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

Títol IV. Proves homologades
Capítol I. Finalitat i referent curricular de la prova homologada
Article 42. Finalitat de les proves homologades
Article 43. Referent curricular per a la prova homologada
Capítol II. Convocatòria de la prova homologada
Article 44. Convocatòria de les proves homologades
Article 45. Requisits de participació de l'alumnat
Article 46. Inscripció a la prova homologada
Capítol III. Organització i administració de la prova homologada
Article 47. Organització de la prova homologada
Article 48. Administració de la prova homologadaCapítol IV. Avaluació i certificació de la prova homologada
Article 49. Avaluació de la prova homologada
Article 50. Qualitat de l'avaluació de la prova homologada
Article 51. Certificació del nivell A2 mitjançant la prova homologada
Capítol V. Necessitats específiques de suport educatiu en la prova homologada
Article 52. Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu en la prova homologada

Títol V. Revisió i reclamació de qualificacions
Article 53. Revisió i reclamació de qualificacions
Disposició addicional primera. Protecció de dades
Disposició addicional segona. No-incidència en la despesa pública
Disposició derogatòria única. Derogació de normativa
Disposició final primera. Modificació de l'article 37.6 de l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril
Disposició final segona. Delegació i facultat d'execució
Disposició final tercera. Entrada en vigor

LLEGIR MÉS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".