FP: Adaptació amb caràcter experimental la FP bàsica a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

FP:  Adaptació amb caràcter experimental la FP bàsica a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, té com a objectiu un sistema educatiu que augmente les oportunitats formatives i educatives de tota la població.
El Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, regula els cicles formatius de Formació Professional Bàsica a la Comunitat Valenciana.
El Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià, estableix un marc general sobre el model d'inclusió educativa del sistema valencià.
L'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, concreta com remoure les barreres i articular els suports per a garantir la inclusió de tot l'alumnat.
L'Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, regula els programes formatius de qualificació bàsica a la Comunitat Valenciana.
Aquesta resolució desenvolupa de manera més profunda el marc legislatiu que en l'actualitat s'ha anat creant i, al mateix temps, dona una resposta flexible a la necessitat existent en l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que no ha titulat, per no haver aconseguit les competències de l'Educació Secundària Obligatòria.
L'objectiu és desenvolupar aquesta Formació Professional de grau bàsic inclusiva (GBI) en centres públics de titularitat de la Generalitat on s'impartisca Formació Professional, que són els que han d'assumir aquest nou repte de crear espais per a la inclusió.
Aquesta Formació Professional de grau bàsic inclusiva permet contemplar un plantejament que integra el context a nivell educatiu, social i laboral, i que busca crear un sistema d'aprenentatge de caràcter modular, flexible i adaptable a les necessitats de la persona. Així mateix, busca afavorir l'autonomia i la capacitat d'adaptació, amb la idea de formar persones que generen canvis, tant a nivell professional i personal com social.
L'Administració ha de donar resposta a aquesta demanda escolar, social i familiar, generant els mecanismes necessaris que donen resposta a les necessitats d'un entorn cada vegada més heterogeni, permetent una qualificació personal i professional que permeta accedir en condicions d'igualtat al mercat laboral i de la màxima qualificació professional. La Formació Professional de grau bàsic inclusiva serà una oportunitat perquè aquest alumnat reprenga la seua formació i se situe en itineraris educatius que li permeten accedir, en condicions d'igualtat, a un mercat laboral que demanda professionals qualificats.
Per tot l'anterior, d'acord amb el Reial decret 1147/2011, del 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu, i fent ús de les atribucions conferides per l'article 5 del Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la resta de legislació aplicable, resolc:

Primer. Objecte
1. Aquesta resolució té com a objectiu experimentar un model de formació propi a la Comunitat Valenciana basat en la flexibilització curricular i l'adaptació de la Formació Professional de grau bàsic per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
2. La Formació Professional de grau bàsic inclusiva (GBI) regulada en aquesta resolució serà oferida en centres públics de titularitat de la Generalitat.

LLEGIR MÉS...RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2022, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se adapta con carácter experimental la Formación Profesional de grado básico a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. [2022/3946]

LEER MÁS...

 

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".