UGT INFORMA: Conveni UGT-Serveis públics i la UNED. Preparació OPOSICIONS cos de mestres infantil i primària i professorat secundària.

UGT INFORMA: Conveni UGT-Serveis públics i la UNED. Preparació OPOSICIONS cos de mestres infantil i primària i professorat secundària.

Conveni de Formació Permanent entre UGT-Serveis públics i la UNED. Preparació OPOSICIONS cos de mestres infantil i primària i professorat secundària.

 uned

 

 CARTEL PREPARACION OPOSICIONES UNED UGT

 

FORMACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A L'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT MESTRES D'INFANTIL, PRIMÀRIA  I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA

CURS PREPARACIÓ D'OPOSICIONS 2022-2023

PROGRAMA MODULAR D'EXPERT UNIVERSITARI que ofereix formació innovadora, científica i preparació integral de les Oposicions per a accedir la funció pública docent 

Juntament amb la preparació del temari i l'exercici pràctic, es proporciona una intensa preparació en la programació i en la unitat didàctica el que atorga a la seua finalització dos títols d'expert en programació i unitat didàctica de 15 *ECTS + 15 *ECTS (375 + 375 hores) i homologats per a poder ser reconeguts en el barem de concurs oposició (apartat "Altres mèrits").

1.- FORMACIÓ 100% EN LÍNIA A través DE LA PLATAFORMA VIRTUAL AMB ACCÉS A:

 • Temaris actualitzats en PDF i els seus resums
 • Videoclases, enllaços i documentació d'ampliació.
 • Dossier normatiu i models de programació i unitat didàctica.
 • Guies per al disseny de la programació i la unitat didàctica.
 • Articles i manuals de didàctica i organització escolar.
 • Recursos multimèdia per a la creació de continguts digitals aplicables al disseny de la programació i a les activitats de la unitat didàctica.
 • Notícies i informació de les oposicions per comunitat autònoma.
 • Pautes per a una correcta i adequada defensa de la programació i la unitat didàctica davant el tribunal.
 • Accés als recursos propis de la UNED.
 • Plataforma aLF UNED (seguiment de les activitats i les consultes: fòrums, correu, videoclases, xats, a través dels quals, l'estudiant pot realitzar un seguiment i preparació adequada al seu ritme d'aprenentatge. Resolució consultes en termini màxim de 48 hores).


2.- PROGRAMA MODULAR D'EXPERT UNIVERSITARI.

 • Curs 2022-2023, dirigit a docents interins o titulats universitaris que aspiren a accedir a cossos docents de mestres/as (Infantil/Primària) i professors/as (Secundària, Batxillerat, Formació Professional), en les diferents especialitats de cada cos.
 • S'ofereix a l'alumnat la possibilitat de cursar des d'un mòdul a un itinerari complet d'Expert  Universitari.
 • Els futurs docents es poden especialitzar en dues titulacions pròpies:
 • Diploma d'Expert Universitari en Innovació i estratègies docents per al disseny de la programació Didàctica.
 • Diploma d'Expert Universitari en Innovació i estratègies docents per al disseny de la unitat didàctica.
 • La superació d'aquests mòduls atorga dos títols d'expert universitari (titulació pròpia expedida per la UNED)amb 15 crèdits *ECTS cadascun d'ells i un total de 750 hores reconegudes com a formació complementària en l'accés a la funció pública. És a dir, baremen en els mèrits del concurs oposició. No obstant això, es recomana que els interessats consulten la validesa d'aquesta formació com a mèrits per al concurs oposició en la Conselleria d'Educació corresponent.


3.- MATRÍCULA

 • El sistema de títols propis, amb estructura modular, permet matricular-se de cursos complets o mòduls amb certificacions individualitzades i reconeixement de crèdits per cada mòdul de formació.
 • El preu oficial per a la preparació completa és de 1.188 euros, per la qual cosa cada titulació d'expert universitari ascendeix a 594 euros.
 • Si eres Afiliat o Afiliada d'UGT tindràs un 10% de descompte sobre el preu oficial.
 • També és possible la matrícula en mòduls solts de 5 crèdits ECTS amb un cost per mòdul de 198 euros, encara que es recomana la formació completa per a la preparació d'oposicions.
 • Es recorda que, fins a completar del nombre màxim d'alumnes per aula i tutor, es respectarà l'ordre d'inscripció.
 • Període de Matriculació del 7 de setembre al 30 de Novembre de 2022!

   Pots consultar més informació en: preparación oposiciones UNED

  COMENÇAMENT DE LES CLASSES L'1 d'OCTUBRE de 2022

 


 

Convenio de Formación Permanente entre UGT-Servicios públicos y la UNED. Preparación de oposiciones para el acceso al cuerpo de maestros/as de infantil y primaria  y profesores/as de enseñanza secundaria 

 

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PARA EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE MAESTROS DE INFANTIL, PRIMARIA  Y PROFESORES DE SECUNDARIA

CURSO PREPARACIÓN DE OPOSICIONES 2022-2023

PROGRAMA MODULAR DE EXPERTO UNIVERSITARIO que ofrece formación innovadora, científica y preparación integral de las Oposiciones para acceder la función pública docente 

Junto con la preparación del temario y el ejercicio práctico, se proporciona una intensa preparación en la programación y en la unidad didáctica lo que otorga a su finalización dos títulos de experto en programación y unidad didáctica de 15 ECTS + 15 ECTS (375 + 375 horas) y homologados para poder ser reconocidos en el baremo de concurso-oposición (apartado "Otros méritos").

1.- FORMACIÓN 100% ONLINE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL CON ACCESO A:

 • Temarios actualizados en PDF y sus resúmenes
 • Videoclases, enlaces y documentación de ampliación.
 • Dossier normativo y modelos de programación y unidad didáctica.
 • Guías para el diseño de la programación y la unidad didáctica.
 • Artículos y manuales de didáctica y organización escolar.
 • Recursos multimedia para la creación de contenidos digitales aplicables al diseño de la programación y a las actividades de la unidad didáctica.
 • Noticias e información de las oposiciones por comunidad autónoma.
 • Pautas para una correcta y adecuada defensa de la programación y la unidad didáctica ante el tribunal.
 • Acceso a los recursos propios de la UNED.
 • Plataforma aLF UNED (seguimiento de las actividades y las consultas: foros, correo, videoclases, chats, a través de los cuales, el estudiante puede realizar un seguimiento y preparación adecuada a su ritmo de aprendizaje. Resolución consultas en plazo máximo de 48 horas).

2.- PROGRAMA MODULAR DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

 • Curso 2022-2023, dirigido a docentes interinos o titulados universitarios que aspiren a acceder a cuerpos docentes de maestros/as (Infantil/Primaria) y profesores/as (Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional), en las diferentes especialidades de cada cuerpo.
 • Se ofrece al alumnado la posibilidad de cursar desde un módulo a un itinerario completo de Experto Universitario.
 • Los futuros docentes se pueden especializar en dos titulaciones propias:
 • Diploma de Experto Universitario en Innovación y estrategias docentes para el diseño de la programación Didáctica.
 • Diploma de Experto Universitario en Innovación y estrategias docentes para el diseño de la unidad didáctica.
 • La superación de estos módulos otorga dos títulos de experto universitario (titulación propia expedida por la UNED)con 15 créditos ECTS cada uno de ellos y un total de 750 horas reconocidas como formación complementaria en el acceso a la función pública. Es decir, bareman en los méritos del concurso-oposición. No obstante, se recomienda que los interesados consulten la validez de esta formación como méritos para el concurso-oposición en la Consejería de Educación correspondiente.

3.- MATRÍCULA

 • El sistema de títulos propios, con estructura modular, permite matricularse de cursos completos o módulos con certificaciones individualizadas y reconocimiento de créditos por cada módulo de formación.
 • El precio oficial para la preparación completa es de 1.188 euros, por lo que cada titulación de experto universitario asciende a 594 euros.
 • Si eres Afiliado o Afiliada de UGT tendrás un 10% de descuento sobre el precio oficial.
 • También es posible la matrícula en módulos sueltos de 5 créditos ECTS con un coste por módulo de 198 euros, aunque se recomienda la formación completa para la preparación de oposiciones.
 • Se recuerda que, hasta completar del número máximo de alumnos por aula y tutor, se respetará el orden de inscripción.

¡Periodo de Matriculación del 7 de septiembre al 30 de Noviembre de 2022!

 Puedes consultar más información en: preparación oposiciones UNED

COMIENZO DE LAS CLASES EL 1 de OCTUBRE de 2022

 
volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".