COMISSIONS DE SERVEI ESPECÍFIQUES: Llistat definitiu Unitats Especialitzades d'Orientació // Listado definitivo Unidades Especializadas de Orientación.

COMISSIONS DE SERVEI ESPECÍFIQUES: Llistat definitiu Unitats Especialitzades d'Orientació // Listado definitivo Unidades Especializadas de Orientación.
COMISSIONS DE SERVEI ESPECÍFIQUES UNITATS ESPECIALITZADES D'ORIENTACIÓ

 

1. Convocatòria

2. Sol·licitud

El funcionariat que reunisca els requisits establits anteriorment, si vol optar a prorrogar la seua destinació, haurà d'accedir des del dia 10 de juny fins al 16 de juny de 2021 a la plataforma informàtica habilitada per a aquesta finalitat i formular la sol·licitud de permanència en el lloc que ocupa en l'actualitat durant el curs 2021-2022.

Els docents que sol·liciten la continuïtat hauran d'emplenar, també en el mateix termini, el qüestionari d'autoavaluació, annex I, corresponent al seu lloc de treball. La forma d'accés a la plataforma informàtica per a emplenar el qüestionari d'autoavaluació, s'enviaran per correu electrònic a l'adreça de correu corporatiu dels interessats i dels centres.

El funcionariat que no desitge optar per la pròrroga haurà d'accedir a la plataforma informàtica habilitada per a aquest procediment, indicar les seues dades personals i emplenar únicament la casella del NO en l'apartat de l'annex I establit a aquest efecte. En aquest cas, no haurà d'emplenar la resta del qüestionari d'autoavaluació.

2.1. Correcció d'errades

Atés que aquesta correcció afecta les sol·licituds del personal docent que desitge optar per la pròrroga en els centres amb programa experimental plurilingüe, s'obri un termini de 7 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, perquè aquest personal docent, si els interessa, presente la seua sol·licitud de permanència en el lloc que ocupa en l'actualitat.

Termini: des del dia 19/06/2021 fins al 25/06/2021

[Data Pub.: 18/06/2021]

3. Llistats provisionals

[Data Pub.: 19/07/2020 21:00]

Enfront del present llistat provisional es podran interposar en un termini de 48 hores des de la data i hora de publicació del mateix, reclamacions únicament per via telemàtica a través de l'adreça de correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

4. Llistats definitius

[Fecha Pub.: 26/07/2021]

5. COMISSIONS DE SERVEI ESPECÍFIQUES UNITATS ESPECIALITZADES D'ORIENTACIÓ

Publicació DOGV

15/07/2021

Sol·licituds

16/07/2021 – 22/07/2021

Baremació

23/07/2021 – 26/07/2021

Publicació provisional fase 1

26/07/2021

Reclamacions

27/07/2021 – 28/07/2021

Publicació definitiva fase 1

29/07/2021

Entrevistes

30/07/2021-4/08/2021

Publicació provisional fase 2

4/08/2021

Reclamacions

5/08/2021 – 6/8/2021

Publicació definitiva fase 2

9/08/2021

Publicació persones seleccionades

9/08/2021

Tota la informació està disponible en INCLUSIÓ EDUCATIVA: https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa

 


 COMISIONES DE SERVICIO ESPECÍFICAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE ORIENTACIÓN

1. Convocatoria

2. Solicitud

El funcionariado que reúna los requisitos establecidos anteriormente, si quiere optar a prorrogar su destino, tendrá que acceder desde el día 10 de junio hasta al 16 de junio de 2021 a la plataforma informática habilitada para tal fin y formular su solicitud de permanencia en el puesto que ocupa en la actualidad durante el curso 2021-2022.

Los docentes que soliciten la continuidad tendrán que cumplimentar, también, en el mismo plazo el cuestionario de autoevaluación, Anexo I, correspondiente a su puesto de trabajo. El modo de acceso a la plataforma informática para cumplimentar el cuestionario de autoevaluación, se enviarán por correo electrónico a la dirección de correo corporativo de los interesados y de los centros.

El funcionariado que no desee optar por la prórroga, tendrá que acceder a la plataforma informática habilitada para este procedimiento, indicando sus datos personales y rellenando únicamente la casilla del NO en el apartado del Anexo I establecido al efecto. En este caso no tendrá que rellenar e

Dado que esta corrección afecta las solicitudes del personal docente que desee optar por la prórroga en los centros con programa experimental plurilingüe, se abre un plazo de 7 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, para que este personal docente, si les interesa, presente su solicitud de permanencia en el puesto que ocupa en la actualidad.

Plazo: desde el día 19/06/2021 hasta el 25/06/2021

[Fecha Pub.: 18/06/2021]

3. Listados provisionales

[Fecha Pub.: 19/07/2020 21:00]

Frente al presente listado provisional se podrán interponer en un plazo de 48 horas desde la fecha y hora de publicación del mismo, reclamaciones únicamente por vía telemática a través de la dirección de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

4. Listados definitivos

[Fecha Pub.: 26/07/2021]

5. COMISIONES DE SERVICIO ESPECÍFICAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE ORIENTACIÓN

 

Publicación DOGV

15/07/2021

Solicitudes

16/07/2021 – 22/07/2021

Baremación

23/07/2021 – 26/07/2021

Publicación provisional fase 1

26/07/2021

Reclamaciones

27/07/2021 – 28/07/2021

Publicación definitiva fase 1

29/07/2021

Entrevistas

30/07/2021-4/08/2021

Publicación provisional fase 2

4/08/2021

Reclamaciones

5/08/2021 – 6/8/2021

Publicación definitiva fase 2

9/08/2021

Publicación personas selecionadas

9/08/2021

Toda la información está disponible en INCLUSIÓN EDUCATIVAhttps://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa


 
volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".