MESA SECTORIAL 9 juliol: Convocatòria concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docents, per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d’orientació.

MESA SECTORIAL 9 juliol: Convocatòria concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docents, per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d’orientació.

 

En la Mesa Sectorial del dia 9 de juliol de 2021 s'han tractat els següents temes:

1. RESOLUCIÓ de __ de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docents, per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d'orientació.

2. Torn obert de paraula.

En primer lloc i amb relació al punt objecte de la Mesa, la Convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de personal funcionari docents, per a cobrir llocs en les UEO, volem explicar que el procediment, presenta dues parts, en la qual la primera és objectiva (barem de mèrits) i l’altra subjectiva (que és l’entrevista) , doncs, s’ha sol·licitat l'eliminació del full d'autopresentació i l'entrevista, ja que són objecte de subjectivitat i no és una forma clarificadora de consecució dels llocs de treball públics. L'administració ha fet balanç i retirarà el full d'autopresentació, però no l'entrevista.

En segon lloc, en relació amb l'entrevista (ja que no van a eliminar-la del procediment), ens han assenyalat que les rúbriques es podran veure en el mateix moment. UGT Ensenyament ha demanat que les rúbriques siguen públiques, i així ho inclouran a la Resolució. A més, l'administració establirà una Comissió de Seguiment setmanal per informar i clarificar el procés.

En tercer lloc, Ugt Ensenyament-PV va demanar a l'administració una distribució i augment de places perquè les tres províncies estigueren proveïdes per tots els àmbits d'especialització, i l'administració ho ha reorganitzat perquè siga d'aquesta forma.

En quart lloc, un altre aspecte a incloure en l'annex dels mèrits específics i que es valorarà en els àmbits corresponents, serà el treball desenvolupat en els SPES, que no apareixia en la Resolució.

En cinquè lloc, volem clarificar el fet que sí un/una docent obté una Comissió de Servei en el procediment ordinari, podrà renunciar en el cas que es presente en Comissió de Servei Específic i li adjudiquen una plaça.

Finalment, pensem que les dates no són les millors per aquest tipus de procediment. El procés és molt precipitat i sense un calendari de previsió, no acaben de fer-se correctament.

En el torn obert de paraula:

- Calendari de negociació juliol: s'ha sol·licitat per tal d'organitzar-se i de moment, no reben resposta.

- Calendari de provisió de llocs: No hi ha clar un calendari i anirà publicant-se al llarg del mes de juliol sense cap criteri establert.

- Comissions de Servei:  a partir del 15 de juliol. No hi ha res clar.

-Adjudicacions: apareixeran totes les places disponibles possibles, excepte les jubilacions (setembre) i alguna plaça pendent de catalogar. 

En la Mesa Sectorial del día 9 de julio de 2021 se han tratado los siguientes temas:

1. RESOLUCIÓN de __ de julio de 2021, de la Dirección General de Personal Docente, por la cual se convoca un concurso de méritos para la selección y el nombramiento de personal funcionario docentes, para cubrir lugares en las unidades especializadas de orientación.

2. Turno abierto de palabra.

En primer lugar y con relación en el punto objeto de la Mesa, la Convocatoria del concurso de méritos para la selección y nombramiento de personal funcionario docentes, para cubrir lugares en las UEO, queremos explicar que el procedimiento, presenta dos partes, en la cual la primera es objetiva (baremo de méritos) y la otra subjetiva (que es la entrevista), pues, se ha solicitado la eliminación de la hoja de autopresentación y la entrevista, puesto que son objeto de subjetividad y no es una forma clarificadora de consecución de los puestos de trabajo públicos. La administración ha hecho balance y retirará la hoja de autopresentación, pero no la entrevista.

En segundo lugar, en relación con la entrevista (puesto que no van a eliminarla del procedimiento), nos han señalado que las rúbricas se podrán ver en el mismo momento. UGT Enseñanza ha pedido que las rúbricas sean públicas, y así lo incluirán a la Resolución. Además, la administración establecerá una Comisión de Seguimiento semanal para informar y clarificar el proceso.

En tercer lugar, Ugt Enseñanza-PV pidió a la administración una distribución y aumento de plazas porque las tres provincias estuvieron proveídas por todos los ámbitos de especialización, y la administración lo ha reorganizado porque sea de esta forma.

En cuarto lugar, otro aspecto a incluir en el anexo de los méritos específicos y que se valorará en los ámbitos correspondientes, será el trabajo desarrollado en los SPES, que no aparecía en la Resolución.

En quinto lugar, queremos clarificar el hecho que sí uno/una docente obtiene una Comisión de Servicio en el procedimiento ordinario, podrá renunciar en el supuesto de que se presente en Comisión de Servicio Específico y le adjudican una plaza.

Finalmente, pensamos que las fechas no son las mejores por este tipo de procedimiento. El proceso es muy precipitado y sin un calendario de previsión, no acaban de hacerse correctamente.

En el turno abierto de palabra:

- Calendario de negociación julio: se ha solicitado para organizarse y de momento, no tenemos respuesta.

- Calendario de provisión de lugares: No hay claro un calendario e irá publicándose a lo largo del mes de julio sin ningún criterio establecido.

- Comisiones de Servicio: a partir del 15 de julio. No hay nada claro.

-Adjudicaciones: aparecerán todas las plazas disponibles posibles, excepto las jubilaciones (septiembre) y alguna plaza pendiente de catalogar.

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".