UGT INFORMA: Correcció d’errades de la Resolució de 4 juny de la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en COMISSIÓ DE SERVEIS, en llocs específics.

UGT INFORMA: Correcció d’errades de la Resolució de 4 juny de la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en COMISSIÓ DE SERVEIS, en llocs específics.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de juny de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'estableix el procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis, en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent. [2021/6867]

(DOGV núm. 9110 de 18.06.2021) Ref. Base de dades 006081/2021

S'ha advertit una errada en la Resolució de 4 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 9103, 09.06.2021), per la qual s'estableix el procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis, en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, i es corregeix com s'indica a continuació:

On diu:
Primera. Objectiu
Per això, es convoquen per a la seua continuïtat els llocs corresponents a les unitats específiques de comunicació i llenguatge (aules CIL), en les unitats pedagògiques hospitalàries, en els centres dels establiments penitenciaris, en les seccions d'Educació Secundària en els centres de reeducació, en el Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV), en el Centre de les Residències del Complex Educatiu de Cheste, en el Centre Integrat de Formació Professional Costa de Azahar de Castelló i en determinats llocs catalogats d'especial dificultat.

Ha de dir:
Primera. Objectiu
Per això, es convoquen per a la seua continuïtat els llocs corresponents a les unitats específiques de comunicació i llenguatge (aules CIL), en les unitats pedagògiques hospitalàries, en els centres dels establiments penitenciaris, en els centres amb programa experimental plurilingüe, en les seccions d'Educació Secundària en els centres de reeducació, en el Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV), en el Centre de les Residències del Complex Educatiu de Cheste, en el Centre Integrat de Formació Professional Costa de Azahar de Castelló i en determinats llocs catalogats d'especial dificultat.

On diu:
Quarta. Avaluació
1. El director o directora del centre de destinació del funcionari o funcionària sol·licitant per als llocs específics de:
a) Els centres docents de caràcter singular per estar situats en zones socialment, culturalment i/o econòmicament desfavorides.
b) Els llocs catalogats d'especial dificultat en centres d'Educació Secundària.
c) Les unitats específiques de comunicació i llenguatge (aules CIL).
d) Els centres de formació de persones adultes en establiments penitenciaris.
e) Les residències del Complex Educatiu de Cheste i el Centre de Formació Professional Costa de Azahar de Castelló.
f) El Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV).

Ha de dir:
Quarta. Avaluació
1. El director o directora del centre de destinació del funcionari o funcionària sol·licitant per als llocs específics de:
a) Els centres docents de caràcter singular per estar situats en zones socialment, culturalment i/o econòmicament desfavorides.
b) Els llocs catalogats d'especial dificultat en centres d'Educació Secundària.
c) Les unitats específiques de comunicació i llenguatge (aules CIL).
d) Els centres amb programa experimental plurilingüe.
d) Els centres de formació de persones adultes en establiments penitenciaris.
e) Les residències del Complex Educatiu de Cheste i el Centre de Formació Professional Costa de Azahar de Castelló.
f) El Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV).
Atés que aquesta correcció afecta les sol·licituds del personal docent que desitge optar per la pròrroga en els centres amb programa experimental plurilingüe, s'obri un termini de 7 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, perquè aquest personal docent, si els interessa, presente la seua sol·licitud de permanència en el lloc que ocupa en l'actualitat.

 

Atés que aquesta correcció afecta les sol·licituds del personal docent que desitge optar per la pròrroga en els centres amb programa experimental plurilingüe, s'obri un termini de 7 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, perquè aquest personal docent, si els interessa, presente la seua sol·licitud de permanència en el lloc que ocupa en l'actualitat.

Termini: des del dia 19/06/2021 fins al 25/06/2021

València, 14 de juny de 2021.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.


Se ha advertido error en la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (DOGV 9103, 09.06.2021), por la que se establece el procedimiento para prórroga extraordinaria de los destinos obtenidos en comisión de servicios, en puestos específicos, en aplicación de la Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, y se corrige como se indica a continuación:

Donde dice:
Primera. Objetivo
Por ello, se convoca para su continuidad los puestos correspondientes a las unidades específicas de comunicación y lenguaje (aulas CYL), en las unidades pedagógicas hospitalarias, en los centros de los establecimientos penitenciarios, en las secciones de Educación Secundaria en los centros de reeducación, en el Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunitat Valenciana (CEEDCV), en el Centro de las Residencias del Complejo Educativo de Cheste, en el Centro Integrado de Formación Profesional Costa de Azahar de Castelló y en determinados puestos catalogados de especial dificultad.

Debe decir:
Primera. Objetivo
Por ello, se convoca para su continuidad los puestos correspondientes a las unidades específicas de comunicación y lenguaje (aulas CYL), en las unidades pedagógicas hospitalarias, en los centros de los establecimientos penitenciarios, en los centros con programa experimental plurilingüe, en las secciones de Educación Secundaria en los centros de reeducación, en el Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunitat Valenciana (CEEDCV), en el Centro de las Residencias del Complejo Educativo de Cheste, en el Centro Integrado de Formación Profesional Costa de Azahar de Castelló y en determinados puestos catalogados de especial dificultad.

Donde dice:
Cuarta. Evaluación
1. El director o directora del centro de destino del funcionario o funcionaria solicitante para los puestos específicos de:
a) Los centros docentes de carácter singular por estar ubicados en zonas social, cultural y/o económicamente desfavorecidas.
b) Los puestos catalogados de especial dificultad en centros de Educación Secundaria.
c) Las unidades específicas de comunicación y lenguaje (aulas CYL).
d) Los centros de formación de personas adultas en establecimientos penitenciarios.
e) Las residencias del Complejo Educativo de Cheste y el Centro de Formación Profesional Costa de Azahar de Castellón.
f) El Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunitat Valenciana (CEEDCV).

Debe decir:
Cuarta. Evaluación
1. El director o directora del centro de destino del funcionario o funcionaria solicitante para los puestos específicos de:
a) Los centros docentes de carácter singular por estar ubicados en zonas social, cultural y/o económicamente desfavorecidas.
b) Los puestos catalogados de especial dificultad en centros de Educación Secundaria.
c) Las unidades específicas de comunicación y lenguaje (aulas CYL).
d) Los centros con programa experimental plurilingüe.
d) Los centros de formación de personas adultas en establecimientos penitenciarios.
e) Las residencias del Complejo Educativo de Cheste y el Centro de Formación Profesional Costa de Azahar de Castellón.
f) El Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunitat Valenciana (CEEDCV).
Dado que esta corrección afecta las solicitudes del personal docente que desee optar por la prórroga en los centros con programa experimental plurilingüe, se abre un plazo de 7 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, para que este personal docente, si les interesa, presente su solicitud de permanencia en el puesto que ocupa en la actualidad.

Dado que esta corrección afecta las solicitudes del personal docente que deseo optar por la prórroga en los centros con programa experimental plurilingüe, se abre un plazo de 7 días naturales, a partir del día siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, porque este personal docente, si los interesa, presento su solicitud de permanencia en el lugar que ocupa en la actualidad.

Plazo: desde el día 19/06/2021 hasta el 25/06/2021

València, 14 de junio de 2021.– La directora general de Personal Docente: M. Ángeles Herranz Ábalos.

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".