UGT INFORMA: 15/11/2020 - La LOMLOE degrada als professors d'FP sense títol universitari. Modernitzar l'FP no és margina-los// La LOMLOE degrada a los profesores de FP sin título universitario. Modernizar el FP no es marginarlos.

UGT INFORMA: 15/11/2020 - La LOMLOE degrada als professors d'FP sense títol universitari. Modernitzar l'FP no és margina-los// La LOMLOE degrada a los profesores de FP sin título universitario. Modernizar el FP no es marginarlos.

El sindicat dels treballadors i treballadores de l'Ensenyament d'UGT del País Valencià, integrada en la Federació d'Empleades i Empleats dels Serveis Públics (FeSP-UGT PV), qüestiona el procediment d'integració del Professorat Tècnic d'FP en el Cos de Professorat d'Ensenyament Secundari que proposa la LOMLOE en el seu Dictamen de la Comissió d'Educació del Congrés dels Diputats, aprovat aquest passat divendres 13 de novembre de 2020.

Conforme estableix la LOMLOE, a partir de la seua entrada en vigor, se suprimeix el Cos de Professorat Tècnic de Formació Professional i es proposa la integració d'aquests professors i professores en el Cos de Professorat d'Ensenyament Secundari, la qual cosa permetrà, al seu torn, l'equiparació salarial entre tots dos cossos, ja que els professors i professores tècniques d'FP deixaren de pertànyer al grup professional de classificació A2 i passaran a integrar-se en el grup professional de classificació A1, que té uns complements retributius superiors, com es pot observar en la taula de retribucions que acompanyem.

 NOM2020r

Guillermo Marti LOMLOE degrada profesorado FP sin titulación3 

Des d'UGT Ensenyament PV valorem positivament el fi que es persegueix però qüestionem el procediment i els mitjans que s'utilitzaran per a aconseguir-lo, ja que no entren en bloc el conjunt del professorat tècnic d'FP en el cos superior i, per tant, molts dels nostres companys i companyes, professors i professores tècniques d'FP, es veuran perjudicats en les seues condicions laborals amb el procediment d'integració que la pròpia LOMLOE estableix, sobretot i especialment el professorat de les 10 especialitats d'aquest cos docent que reconeixen titulacions d'FP com a equivalents a l'efecte de docència (Cuina i Pastisseria, Estètica, Fabricació en Instal·lació de Fusteria i Moble, Manteniment de Vehicles, Mecanitzat i Manteniment de Màquines, Patronatge i Confecció, Perruqueria, Producció en Arts Gràfiques, Serveis de Restauració i Soldadura), així com aquelles persones que van accedir a aquest cos docent en el conjunt de les seues especialitats (29 en total) amb titulacions superiors d'FP no universitàries.

Així, el professorat tècnic d'FP que no reunisca els requisits de titulació universitària que es requereixen per a l'ingrés en el Cos de Professorat d'Ensenyament Secundari, no podrà accedir a aquest cos i es quedarà en el Cos de Professorat Tècnic a extingir, mantenint congelades les seues condicions salarials i laborals actuals, i veient limitat el seu dret a la mobilitat.

Una vegada més en la nostra història es verifica la ignorància, la menysvaloració o, simplement, el menyspreu dels gestors del nostre sistema educatiu cap als titulats i professionals amb titulacions superiors d'FP, excel·lents professionals per a desenvolupar l'àmbit pràctic de la Formació Professional, consolidant la legalitat que es va iniciar amb la LOGSE que per a “elevar el nivell de la FP” va considerar necessari que el professorat que hauria d'impartir-la havia de tindre titulació universitària, encara que fóra només de tres anys de formació (diplomatures, enginyeries i arquitectura tècniques). Titulacions acadèmiques que poca o cap formació pràctica en tallers i laboratoris, en entorns productius reals, tenien i tenen, la qual cosa necessàriament va en detriment de la qualitat de l'ensenyament que es presta. És evident que no són els titulats universitaris els millor preparats i capacitats per a la formació d'electricistes, lampistes, cuiners, modistes, sastres, torners, mecànics, soldadors, perruquers, esteticistes, fusters…

Profesorado FP

Per tant, des d'UGT Ensenyament PV hem rebutjat i rebutgem aquest plantejament, i la nostra proposta d'equiparació en les condicions de treball i salarials, entre el professorat tècnic d'FP i el professorat d'Ensenyament Secundari, passava simplement, com es va fer al País Basc en el curs 1993/1994, per l'equiparació salarial, per la reclassificació de tots els cossos docents, inclòs el dels professors tècnics d'FP del qual ara ens ocupem, en el grup professional A1, sense necessitat de suprimir o integrar cossos docents. En aquesta comunitat, al País Basc es va realitzar aquesta equiparació salarial simplement mitjançant un increment dels complements retributius dependents de la comunitat autònoma, sense necessitat de modificar, suprimir o integrar cossos docents estatals.

I què passa amb el professorat interí tècnic d'FP? Tenint en compte que la LOMLOE facilita i afavoreix la conversió del professorat tècnic d'FP en professorat especialista, i potència en els ensenyaments d'FP aquesta figura, és molt probable que els llocs i places ocupades pel professorat interí tècnic d'FP es reconvertisquen per a ser ocupades per aquesta mena de professorat, que tindrà una contractació laboral. És a dir, en aquest procés d'integració pot ocórrer que es facilite la possibilitat de degradació del professorat interí d'aquest cos docent i les seues especialitats a la condició de professorat especialista, amb pitjors condicions econòmiques, laborals i salarials que el funcionariat de carrera i amb contractació laboral. Aquesta és l'única via, la contractació laboral de professorat expert i especialista, que la LOMLOE autoritza perquè els titulats d'FP puguen accedir a la docència en aquests ensenyaments de formació professional, sempre “amb caràcter excepcional”.

Per tant, des d'UGT Ensenyament PV tampoc podem acceptar aquest tipus de mesures i processos de conversió, si finalment es donaren. Des del sindicat esperem que la integració del professorat interí tècnic d'FP es produïsca, com a mínim, en les mateixes condicions que les del professorat funcionari de carrera, encara que amb les limitacions i dificultats que ja hem denunciat, i estarem vigilants perquè aquest procés d'integració es realitze en les millors condicions d'equitat i igualtat per a tots i totes, i de la forma més àmplia possible, incloent a tot el professorat tècnic d'FP siga com siga la seua titulació.

LOMLOE Modernizar FP no es marginar a su profesorado

04122020 Información LOMLOE Modernizar FP no es marginar a su profesorado 

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".