UGT INFORMA: CONCURS DE MÈRITS. Convocatòria procediment selectiu extraordinari d'estabilització per a l'ingrés.

UGT INFORMA: CONCURS DE MÈRITS. Convocatòria procediment selectiu extraordinari d'estabilització per a l'ingrés.

Índex

PREÀMBUL
BASES CONVOCATÒRIA CONCURS DE MÈRITS
1. Normes generals.
1.1. Places convocades per cos.
1.2. Places convocades per especialitat.
1.3. Normativa d'aplicació.
2. Requisits de les persones aspirants
2.1. Requisits generals.
2.2. Requisits específics.
2.3. Data de compliment dels requisits.
3. Sol·licituds.
3.1. Formalització de la sol·licitud de participació.
3.2. Procés d'inscripció en el concurs de mèrits.
4. Admissió de persones aspirants.
4.1. Llistes provisionals de persones admeses i excloses.
4.2. Reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses.
4.3. Llistes definitives de persones admeses i excloses.
4.4. Recursos contra les llistes definitives.
4.5. Publicació.
5. Òrgans de selecció
5.1. Tribunals de Selecció.
5.2. Comissió de Coordinació Tècnica.
5.3. Actuació dels òrgans de selecció.
5.4. Constitució dels Tribunals de selecció.
5.5. Funcions dels Tribunals de selecció.
5.6. Procediment d'actuació.
5.7. Indemnitzacions i dietes.
6. Sistema de selecció.
6.1. Concurs de mèrits.
6.2. Baremació de mèrits.
6.3. Puntuació màxima.
7. Publicació de les puntuacions provisionals del barem de mèrits de les persones aspirants.
7.1. Publicació de les puntuacions provisionals.
7.2. Reclamació contra les puntuacions provisionals del barem de mèrits de les persones aspirants.
8. Publicació de les puntuacions definitives.
8.1. Publicació de les puntuacions definitives del barem de mèrits.
8.2. Recursos contra les puntuacions definitives.

9. Superació del procediment selectiu.
9.1. Persones aspirants seleccionades.
9.2. Criteris de desempat.
9.3. Llistes provisionals de persones aspirants seleccionades.
9.4. Impossibilitat d'ingressar per més d'una especialitat en el mateix cos.
9.5. Llistat definitiu de persones aspirants que superen el procediment selectiu.
9.6. Recursos contra la llista definitiva de persones aspirants seleccionades.
9.7. Publicació.
10. Acreditació dels requisits per les persones aspirants seleccionades.
11. Nomenament com a personal funcionari de carrera.
12. Destí provisional del personal aspirant seleccionat.
13. Obtenció de destí definitiu com a personal funcionari de carrera.
14. No inclusió en les llistes d'interins.
15. Tractament de dades de caràcter personal.
16. Normes Finals
ANNEX I
ANNEX II
ANNEX III
ANNEX IV

LLEGIR NORMATIVAHISTÒRIC:

 UGT REIVINDICA I EXIGEIX LA RESERVA PER DIVERSITAT FUNCIONAL EN EL CONCURS DE MÈRITS D'ESTABILITZACIÓ I LA PARTICIPACIÓ DEL PROFESSORAT AMB TITULACIÓ SUPERIOR D'FP EN AQUEST PROCÉS.

Mesa Sectorial d’Educació, dia 10 de novembre de 2022:

RESERVA PLACES DIVERSITAT FUNCIONAL

 • UGT RECORRERÀ LA CONVOCATÒRIA davant la negativa de la Conselleria de reservar places a les persones que acrediten diversitat funcional.

PROFESSORAT TÈCNIC D'FP

 • UGT Ensenyament exigeix que es garantisca la participació del professorat amb titulació superior d'FP en les especialitats del cos tècnic d'FP que passen al cos de Professors d'Ensenyament Secundari.

  CONCURS GENERAL DE TRASLLATS

 • UGT Ensenyament demana que les persones que resulten funcionàries pel procés d’estabilització participen amb 0 punts, sense incloure la seua experiència en el primer concurs de trasllats. En igualtat de condicions que participaran les persones en pràctiques.

 CONCURS DE MÈRITS

 • La sol·licitud de participació: 21 de novembre al 21 de desembre.
 • Participació: una o diverses especialitats.
 • Per cada especialitat s’haurà d’abonar una taxa d’inscripció i caldrà marcar en quines CCAA es vol concursar. UGT demana exempció de la taxa per desocupació.
 • La persona candidata emplenarà un formulari d’autobaremació per cada especialitat i sol·licitud de participació.
 • Caldrà sumar la documentació que consta a OVIDOC i la documentació que no hi apareix (certificat acadèmic, cursos de formació no registrats i titulacions no registrades).
 • Procés d’inscripció: Adjuntarà solament l’autobaremació.
 • Caldrà sol·licitar cita prèvia a través d’un enllaç habilitat a la web de Conselleria, entre el 22 de novembre i el 13 de gener, per adjuntar tota la documentació que no figure en OVIDOC.
 • Termini per aportar la documentació acreditativa finalitza el 17 de gener de 2023.

UGT ha exigit que:

 • S’amplie el llistat d'aspirants seleccionats conforme a l'article 61.8 de l’EBEP, per evitar que es perden places si hi ha renúncia dels candidats selecionat.
 • Publicació d’una guia i manual de preguntes freqüents per accedir a l’aplicatiu.
 • Sessió informativa per als sindicats per a la resolució de dubtes sobre l’aplicatiu.
 • Augment del nombre de telèfons d’atenció, per donar resposta als possibles dubtes i incidències.

SOBRE EL PROCÉS

 • Baremació dels mèrits: es realitzarà en el territori com a primera opció.
 • Publicació llistat provisional: termini de 10 dies hàbils per a fer reclamacions.
 • Publicació puntuacions provisionals: 10 dies hàbils per a fer reclamacions.
 • Si una persona aconsegueix una plaça en dues especialitats disposaran de 5 dies hàbils per a renunciar a una de les dues places.
 • Caldrà comunicar, on ha aconseguit plaça, si accepta la plaça o renuncia.
 • Si el procediment finalitza abans de l’1 de setembre de 2023, el personal seleccionat serà nomenat funcionari de carrera el curs 2023/24.

TRIBUNALS

UGT demana:

 • Que els sindicats puguen formar part del tribunal baremador.
 • Que s’amplien les causes de dispensa com a membre de tribunal. Incloure-hi la causa per cura de familiars.
 • Que en cas de persones excloses: marcar el motiu.
 • Que als òrgans de selecció es puguen presentar de forma voluntària.

 

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".