UGT INFORMA: Convocatòria formació del professorat iMou-te.

UGT INFORMA: Convocatòria formació del professorat iMou-te.

 

Índex
Primer. Objecte i àmbit d'aplicació
Segon. Objectius de l'activitat formativa
Tercer. Finalitat i estructura de l'activitat formativa
Quart. Participació i organització
a) Centres iMou-te A amfitrions
b) Centres iMou-te O observadors
Cinqué. Compromisos adquirits per les parts
Sisé. Sol·licitud, termini i lloc de presentació de sol·licituds
Seté. Selecció dels centres amfitrions i observadors
Huité. Seguiment i avaluació
Nové. Certificació i inscripció en el registre de formació
Deu. Avaluació final de l'activitat formativa
Annex 1. Sol·licitud de participació en l'activitat iMou-te com a centre amfitrió
Annex 2. Sol·licitud de participació en l'activitat iMou-te com a centre observador

La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, en l'article 1 disposa l'obligació d'articular una educació de qualitat per a tot l'alumnat sobre la base de l'equitat, que garantisca la igualtat d'oportunitats per al ple desenvolupament de la personalitat, la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats que ajuden a superar qualsevol discriminació i l'accessibilitat universal a l'educació.
En l'article 2.2 d'aquesta llei es commina els poders públics a parar atenció prioritària al conjunt de factors que afavoreixen la qualitat de l'ensenyament i, especialment, la qualificació i formació del professorat i el seu treball en equip.
Des d'aquesta perspectiva, en l'article 102.1 se subratlla que la formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat i una responsabilitat de les administracions educatives i dels mateixos centres.
En la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, es destaca l'impuls que han de rebre els processos de formació del professorat, així com la qualificació que ha d'aconseguir en el marc de les metes establides en l'Agenda 2030.
L'Administració educativa ha de planificar la formació del professorat per a adequar-la a la realitat educativa, i impulsar un model de formació al servei de les necessitats del mateix sistema educatiu i de les derivades dels objectius institucionals, sense oblidar les necessitats que tot docent té en el seu exercici professional diari, així com les motivacions i aspiracions personals que contribuïsquen a una satisfacció personal.
La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, en l'article 132, apartat l, atribueix a les direccions dels centres la labor de promoure experimentacions, innovacions pedagògiques, programes educatius, plans de treball i diferents formes d'organització.
L'informe conjunt de 2015 del Consell i de la Comissió Europea sobre l'aplicació del marc estratègic per a la cooperació europea en l'àmbit de l'educació i la formació (ET 2020) estableix les noves prioritats per a la cooperació europea en educació i formació. Entre aquestes es prioritza el foment d'una educació i una formació obertes i innovadores, amb una plena incorporació a l'era digital. En aquest sentit, l'educació i la formació, a tots els nivells, poden beneficiar-se de la introducció de pràctiques i materials didàctics innovadors que hagen sigut provats i hagen mostrat ser capaços de contribuir de manera concreta a un aprenentatge inclusiu i compromés per a diferents tipus d'alumnes.
Aquest informe dona suport a la promoció de l'excel·lència en la docència a tots els nivells, sent la concepció de programes de formació del professorat un d'aquests. S'emfatitza el potencial de les pedagogies actives i innovadores com l'ensenyament interdisciplinari i els mètodes col·laboratius, per a millorar el desenvolupament de capacitats i competències pertinents i d'alt nivell.
En l'article 7.2 de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, es faculta la Subdirecció General de Formació del Professorat per a impulsar directament accions formatives d'interés general dirigides al conjunt de la comunitat educativa. Així mateix, en l'article 14.1 es defineixen les modalitats formatives sobre les quals se sustenta aquest model, i en el punt 2 es precisa que les activitats que no es corresponguen amb les modalitats mencionades s'assimilaran a una d'elles en funció de les seues característiques.
En la Resolució de 28 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el Pla biennal de formació permanent del professorat corresponent als cursos 2022-2023 i 2023-2024, es concreten les sis línies estratègiques marc de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que constitueixen el referent per a la planificació i el desenvolupament de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Valenciana. La línia VI destaca com a factor clau del desenvolupament professional del professorat la seua formació.
Sobre la base del que s'ha exposat, es regula la convocatòria de l'activitat de formació del professorat iMou-te: formació per al desenvolupament professional docent a través d'estades formatives en centres educatius.
Per tot això, a fi de precisar l'organització, gestió i desenvolupament d'aquesta activitat de formació, en virtut de les competències que se'm confereixen en l'article 82.1 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i en l'article 5 del Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resolc:

LLEGIR MÉS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".