MESA SECTORIAL 10-11-2022. CONCURS DE MÈRITS (2na part) || Arranjament || Instruccions eleccions sindicals.

MESA SECTORIAL 10-11-2022. CONCURS DE MÈRITS (2na part) || Arranjament || Instruccions eleccions sindicals.


UGT REIVINDICA I EXIGEIX LA RESERVA PER DIVERSITAT FUNCIONAL EN EL CONCURS DE MÈRITS D'ESTABILITZACIÓ I LA PARTICIPACIÓ DEL PROFESSORAT AMB TITULACIÓ SUPERIOR D'FP EN AQUEST PROCÉS. 

 

Mesa Sectorial d’Educació, dia 10 de novembre de 2022:

 

Apartats “3. Sol·licituds “, fins al final i Annexos de l’Ordre de __ de novembre de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu extraordinari d'estabilització per a l'ingrés mitjançant concurs de mèrits al cos de mestres i als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny.

PDF ICONO

 

 

RESERVA PLACES DIVERSITAT FUNCIONAL

 • UGT RECORRERÀ LA CONVOCATÒRIA davant la negativa de la Conselleria de reservar places a les persones que acrediten diversitat funcional.

PROFESSORAT TÈCNIC D'FP

 • UGT Ensenyament exigeix que es garantisca la participació del professorat amb titulació superior d'FP en les especialitats del cos tècnic d'FP que passen al cos de Professors d'Ensenyament Secundari.

  CONCURS GENERAL DE TRASLLATS

 • UGT Ensenyament demana que les persones que resulten funcionàries pel procés d’estabilització participen amb 0 punts, sense incloure la seua experiència en el primer concurs de trasllats. En igualtat de condicions que participaran les persones en pràctiques.

 CONCURS DE MÈRITS

 • La sol·licitud de participació: 21 de novembre al 21 de desembre.
 • Participació: una o diverses especialitats.
 • Per cada especialitat s’haurà d’abonar una taxa d’inscripció i caldrà marcar en quines CCAA es vol concursar. UGT demana exempció de la taxa per desocupació.
 • La persona candidata emplenarà un formulari d’autobaremació per cada especialitat i sol·licitud de participació.
 • Caldrà sumar la documentació que consta a OVIDOC i la documentació que no hi apareix (certificat acadèmic, cursos de formació no registrats i titulacions no registrades).
 • Procés d’inscripció: Adjuntarà solament l’autobaremació.
 • Caldrà sol·licitar cita prèvia a través d’un enllaç habilitat a la web de Conselleria, entre el 22 de novembre i el 13 de gener, per adjuntar tota la documentació que no figure en OVIDOC.
 • Termini per aportar la documentació acreditativa finalitza el 17 de gener de 2023.

UGT ha exigit que:

 • S’amplie el llistat d'aspirants seleccionats conforme a l'article 61.8 de l’EBEP, per evitar que es perden places si hi ha renúncia dels candidats selecionat.
 • Publicació d’una guia i manual de preguntes freqüents per accedir a l’aplicatiu.
 • Sessió informativa per als sindicats per a la resolució de dubtes sobre l’aplicatiu.
 • Augment del nombre de telèfons d’atenció, per donar resposta als possibles dubtes i incidències.

SOBRE EL PROCÉS

 • Baremació dels mèrits: es realitzarà en el territori com a primera opció.
 • Publicació llistat provisional: termini de 10 dies hàbils per a fer reclamacions.
 • Publicació puntuacions provisionals: 10 dies hàbils per a fer reclamacions.
 • Si una persona aconsegueix una plaça en dues especialitats disposaran de 5 dies hàbils per a renunciar a una de les dues places.
 • Caldrà comunicar, on ha aconseguit plaça, si accepta la plaça o renuncia.
 • Si el procediment finalitza abans de l’1 de setembre de 2023, el personal seleccionat serà nomenat funcionari de carrera el curs 2023/24.

TRIBUNALS

UGT demana:

 • Que els sindicats puguen formar part del tribunal baremador.
 • Que s’amplien les causes de dispensa com a membre de tribunal. Incloure-hi la causa per cura de familiars.
 • Que en cas de persones excloses: marcar el motiu.
 • Que als òrgans de selecció es puguen presentar de forma voluntària.

02MSprocesoestabiliazacion


 

Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per les quals es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen educació infantil (2n cicle), educació primària i educació especial i per a la proposta de modificació del nombre d’unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2023-2024.

PDF ICONO

 • És un document de continuïtat en modificacions ínfimes. La qüestió important és la insuficiència de la reducció de ràtios establerta en la nova normativa. El més rellevant és que si es canvia la normativa, que els canvis siguen significatius i d’avançament. Però no és així, UGT Ensenyament exposa la necessitat d’una major reducció de ràtios. La normativa es queda insuficient.
 • Una novetat a destacar és que fa al·lusió a la nova ordre de plantilles inexistent que hem estat sol·licitant durant molts mesos i sense resposta.
 • Conseqüència de la falta de recursos personals als centres educatius: amb relació a la norma utilitzada fins ara dels recursos personals en el PAM en la qual la finalitat és cobrir més d’una especialitat perquè el centre ho necessita, UGT Ensenyament exposa que no és la finalitat, cal cobrir les places amb la plantilla completa i suficient en el centre i després, segons el projecte i les necessitats, fer ús dels recursos del PAM.
 • Ordre de plantilles: exigim ja la seua negociació i posterior publicació.

Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional sobre eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari que se celebraran l’1 de desembre de 2022.

PDF ICONO

L’horari de votació per les Meses Electorals Coordinadores d’Alacant, Castelló i València en funció de les seues atribucions serà el següent:

 • Els centres amb un sol torn (mesa única): de 10:30 a 15:00 hores.
 • Els centres amb centres adscrits o més d’un torn: de 10:30 a 19:00 hores.
 • Els centres la jornada laboral dels quals comence a partir de les 15:00, tindran la mesa oberta des de l’hora d’inici de la jornada fins a les 19:00 hores.

 

Incidir en la substitució dels interventors pels apoderats: Han de mantenir els mateixos drets.

Vot per correu.

 


Torn obert de paraula.

 • Pas de l’A2 a l’A1: En finalitzar el processos oberts es donarà resposta a aquest punt.
 • EOI Virtual: Donar resposta a totes les persones interessades i no acabar-se les cites prèvies als 2’ d’obrir-se el termini. La solució seria una ampliació de les plantilles. Hi ha molta demanda i molt poca oferta.
 • Incorporació a les borses les persones que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i que no formen part de la bossa de l'especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu: estan revisant les reclamacions.

LogrosUGT11112022

 

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".