UGT INFORMA: Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura.

UGT INFORMA: Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura.

 

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, va redactar el Pla valencià de foment del llibre i la lectura 2017-2021 per tal d'articular totes les accions i projectes que augmenten els hàbits lectors de les valencianes i els valencians perquè la lectura i el llibre són els principals dinamitzadors dels processos culturals i de l'ús de la nostra llengua.
El Pla valencià de foment del llibre i la lectura s'integra dins de la política cultural de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el Pla estratègic cultural valencià 2017-2021 -Fes cultura– que entén la lectura com un element transversal en totes les polítiques culturals.
El centre educatiu és un espai privilegiat i insubstituïble per a desenvolupar la comprensió lectora i per a fomentar l'hàbit lector. Per això, és responsabilitat de les administracions públiques impulsar polítiques que fomenten el llibre i la lectura com a eines fonamentals del desenvolupament de la personalitat i de la socialització, dos elements bàsics per a conviure en democràcia i en la societat de la informació.
La biblioteca escolar, la biblioteca d'aula i altres espais de lectura són especialment propicis per planificar i crear situacions que afavorisquen un apropament de l'alumnat a la lectura de llibres o altres tipus de documents en qualsevol format i suport, a més dels espais on adquirir i assegurar la competència informacional i mediàtica.
La legislació vigent en matèria d'educació i biblioteques reconeix les biblioteques escolars i les mesures de foment de la lectura com a instruments fonamentals en la promoció i foment lector. Per això, és necessària una definició renovada d'aquests espais, entesos com un centre de recursos al servei de la lectura, la informació i l'aprenentatge.
En aquesta línia, l'article 113 de la Llei orgànica 2/2006 d'Educació, de 3 de maig, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableix que «1. Els centres d'ensenyament disposaran d'una biblioteca escolar. 2. Les administracions educatives completaran la dotació de les biblioteques dels centres públics de forma progressiva. A aquest efecte elaboraran un pla que permeta aconseguir l'esmentat objectiu dins del període d'implantació de la present Llei. 3. Les biblioteques escolars contribuiran a fomentar la lectura i al fet que l'alumne accedisca a la informació i a altres recursos per a l'aprenentatge de les altres àrees i matèries i puga formar-se en l'ús crític d'aquestes».
Els decrets 100/2022, de 29 de juliol, i 106/2022, 107/2022 i 108/2022, de 5 d'agost, de la Conselleria d'Educació, recullen múltiples referències que assenyalen la importància de planificar i dissenyar els mecanismes per assolir una bona habilitat lectora des de l'entorn escolar.
En conseqüència, la present resolució té com a finalitat millorar els recursos dels centres per tal que aquests, segons les seues necessitats, desenvolupen accions adreçades al foment de la lectura, en especial les dirigides a desenvolupar la competència lectora, el foment i la consolidació de l'hàbit lector, les competències mediàtiques i informacionals, l'alfabetització mediàtica informacional (AMI), així com les que propicien el coneixement, la valoració i l'estima de les manifestacions literàries, a més de la gestió i dinamització de la biblioteca escolar com a espai educatiu d'aprenentatge per a la construcció del pensament crític.
Per tot el que s'ha exposat i fent ús de les atribucions que em confereix l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, vista la proposta de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació i de conformitat amb aquesta, resolc:

Primer. Àmbit d'aplicació
La present resolució s'aplicarà en el curs 2022-2023 en centres docents no universitaris de titularitat pública de la Generalitat amb ensenyaments de règim general.

Segon. Objecte
Concedir assignacions econòmiques als centres educatius públics que ho sol·liciten, dins del termini establit i en la forma escaient, que hauran de ser destinades a donar suport a la dinamització de la biblioteca escolar i al desenvolupament de les actuacions per al foment lector del centre, al llarg del curs escolar 2022-2023.

LLEGIR MÉS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".