UGT INFORMA: Currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Ensenyament i Animació Socioesportiva.

UGT INFORMA: Currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Ensenyament i Animació Socioesportiva.


Índex
Preàmbul
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
Article 2. Currículum
Article 3. Organització i distribució horària
Article 4. Mòduls professionals: Formació en centres de treball i Projecte d'ensenyament i animació socioesportiva
Article 5. Espais i equipament
Article 6. Professorat
Article 7. Docència en anglès
Article 8. Autonomia dels centres
Article 9. Requisits dels centres per a impartir aquests ensenyaments
Article 10. Avaluació, promoció i acreditació
Article 11. Adaptació als diferents tipus i destinataris de l'oferta educativa
Disposició addicional primera. Autorització de centres docents
Disposició addicional segona. Acreditació del professorat de centres privats o públics de titularitat diferent de l'Administració educativa
Disposició addicional tercera. Incidència en les dotacions de despesa
Disposició transitòria primera. Procés de transició i drets de l'alumnat que estiga cursant el cicle formatiu establit per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica superiors en Animació d'Activitats Físiques i Esportives, emparat per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu
Disposició transitòria segona. Efectes acadèmics
Disposició transitòria tercera. Impartició del mòdul professional CV0007. Pilota valenciana
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Disposició final primera. Aplicació i desplegament
Disposició final segona. Entrada en vigor
Annex I. Mòduls professionals
Annex II. Seqüenciació i distribució horària dels mòduls professionals
Annex III. Professorat
Annex IV. Currículum dels mòduls professionals: Anglès tècnic I-S i II-S
Annex V. Espais mínims
Annex VI. Titulacions acadèmiques requerides per a la impartició dels mòduls professionals que formen el cicle formatiu en centres de titularitat privada o d'altres administracions diferents de l'educativa

LLEGIR MÉS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".