UGT INFORMA: Esborranys convocatòries Concurs General de Trasllats - Sentència TS de 21 de juliol de 2022 || Reconeixement i aplicació de tota l'antiguitat i tots els mèrits

UGT INFORMA: Esborranys convocatòries Concurs General de Trasllats - Sentència TS de 21 de juliol de 2022 || Reconeixement i aplicació de tota l'antiguitat i tots els mèrits

11/10/2022. - URGENT !!! LA CONSELLERIA ENS COMUNICA que transcorregut el termini establert per realitzar les vostres aportacions, vos remet els texts definitius i aprofite per comunicar-vos que aquest mateix matí, des del Ministeri, que és qui determina el barem a aplicar a nivell estatal, s’ha comunicat que el criteri a seguir com a conseqüència de l’aplicació de la sentència 1081/2022, de 21 de juliol de 2022, de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, incorporarà únicament la valoració dels serveis prestats com a personal funcionari de carrera i interí, i per tant s’ha modificat el text en aquests termes. És a dir, el professorat en pràctica va amb zero punts al CGT i l'any de pràctiques no es valora en l'antiguitat i per a mèrits, una qüestió que no és assumible per a UGT.

El document final s’enviarà per tal que es publique al DOGV el divendres 14 d’octubre.

11012022 SegundaRevisionCGTnOpracticasWEB

 

08/10/2022.- URGENT !!! DES DE CONSELLERIA SE'NS COMUNICA que atenent el que es va informar en taula referent a la Sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem 1081/2022, de 21 de juliol de 2022, i una vegada s'ha establit l'acord de la Comissió de Personal de la Conferència Sectorial d'Educació, perquè siga aplicable per totes les comunitats autònomes en l'actual concurs de trasllats, ja que té caràcter estatal, adjuntem els esborranys de les convocatòries amb indicació en color roig de les modificacions al respecte que s'han introduït.

Aquests esborranys també recullen les qüestions que s'han pogut incorporar a partir del que es va negociar en la taula sectorial del dia 27 de setembre de 2022.

La previsió de publicació d'aquestes convocatòries és per al divendres 14 d'octubre i el termini de presentació de sol·licituds de participació serà del 17 d'octubre fins al 7 de novembre, tots dos inclosos.

Si teniu alguna consideració o aportació, intenteu remetre-la abans del dimarts 11 d'octubre.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Salutacions.CGTcartel1La Sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem 1081/2022, de 21 de juliol de 2022, ha fixat conforme a l'article 93 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, la interpretació que ha de donar-se a la valoració dels serveis prestats a l'empara de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de duració determinada i l'evolució de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictada en la interpretació i aplicació de la Clàusula 4 d'aqueix Acord.

La Sentència conclou que “La valoració dels serveis prestats com a funcionari de carrera, personal fix, i com a funcionari interí o personal de duració determinada, no poden ser objecte de valoració diferent, ja siga obviant el treball desenvolupat pels funcionaris interins, ja siga conferint al mateix menor puntuació, sempre que es refereixen als mateixos llocs de treball mitjançant la realització de les mateixes o assimilades funcions. La solució contrària a l'exposada suposaria incórrer en un tracte discriminatori que proscriu la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de duració determinada, a tenor de la jurisprudència del TJUE en els termes exposats en el fonament anterior”.

En conseqüència, en aplicació del citat criteri jurisprudencial i de l'acord de la Comissió de Personal de la Conferència Sectorial d'Educació de 7 d'octubre de 2022, s'incorpora en aquesta convocatòria la valoració a què es refereix la Sentència i en compliment d'aquesta, es computaran els serveis prestats com a personal funcionari de carrera, en pràctiques o interí, en els següents apartats del barem: apartat 1.2. Antiguitat en el cos; apartat 4. Exercici de càrrecs directius i altres funcions; i apartat 6. Altres mèrits.

  • En aplicació de la sentència de 21 de juliol de 2022 del Tribunal Suprem, STS 3176/2022, es computaran d'ofici els serveis prestats com a personal funcionari de carrera, en pràctiques o interí, que consten en el registre de personal docent, en l'apartat del barem 1.2. Antiguitat en el cos, independentment de l'opció de valoració de mèrits per la qual es participe.
  • En referència a la valoració dels serveis prestats com a personal funcionari en pràctiques o interí en els apartats del barem: apartat 4. Exercici de càrrecs directius i altres funcions i apartat 6. Altres mèrits, hauran d'aportar-se els documents acreditatius d'aquests serveis i sol·licitar la rebaremació total o parcial.


DOCUMENTACIÓ:volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".