ACORD FUNCIÓ PÚBLICA: El personal de les Administracions sumarà una pujada salarial de 9,5 punts entre 2022 i 2024.

ACORD FUNCIÓ PÚBLICA: El personal de les Administracions sumarà una pujada salarial de 9,5 punts entre 2022 i 2024.

Madrid, 3 d'octubre de 2022L'obligació d'UGT és assegurar que tres milions d'empleats públics puguen pal·liar l'efecte de la inflació en la seua economia.

El personal de les Administracions sumarà una pujada salarial de 9,5 punts entre 2022 i 2024.

UGT posa en valor un acord que recupera els drets perduts i construeix l'Administració per al segle XXI


UGT Serveis Públics dona el vistiplau a l'acord amb el Govern que fixa, en matèria salarial, una pujada del 9,5% entre 2022 i 2024. El sindicat assenyala que la pujada que proporciona l'acord esmorteeix, de manera raonablement realista, els efectes de la pujada de la inflació en el poder de compra dels quasi tres milions d'empleats públics del nostre país.

Al final de la reunió de la Mesa del Diàleg Social, Isabel*Araque, secretària d'Acció Sindical d'UGT Serveis Públics, ha declarat que “UGT dona suport a aquest acord des de la coherència, el realisme i la responsabilitat que ens caracteritza. Un text que posa en alça la importància de la negociació col·lectiva per a aconseguir acords que milloren la vida dels treballadors i la ciutadania en general. Per primera vegada en un període de crisi, els empleats públics tindrem un increment salarial, en comptes de patir retallades en drets i els nostres sous”. Segons recull l'acord, el Govern planteja una pujada salarial màxima del 9,5% entre 2022 i 2024, les xifres del qual es distribuirien en tres anys de la manera següent:

2022: un increment del 1,5% consolidable, sobre el 2% inicial fixat en els Pressupostos Generals de l'Estat per a enguany. La pujada tindria caràcter retroactiu des de gener i s'abonaria en una paga addicional abans que acabe l'any.

2023: pujada fixa del 2,5%, més dues pujades variables de 0,5% cadascuna. La primera operaria si l'IPC harmonitze de 2022 i 2023 supera el 6% -corresponent a la suma de l'increment salarial previst inicialment per a aquests dos anys-, tindria caràcter retroactiu, consolidable i es faria efectiva a l'octubre de 2023. La segona es cobraria si el PIB nominal en 2023 arriba al 5,9%.

2024: augment fix del 2% més un 0,5% variable que es cobraria si l'IPC harmonitzat de 2022, 2023 i 2024 supera el 8%. Es cobraria amb caràcter retroactiu i és consolidable.

El text també inclou qüestions importants per a millorar la situació laboral dels empleats públics, com són percepció íntegra del salari en les situacions d'Incapacitat Temporal; l'aplicació de la classificació professional i desenvolupament del grup B dins de les Administracions; la negociació de la jornada de 35 hores o inferior i regularització de les condicions del personal laboral en l'exterior (*PLEX).

L'acord incorpora reivindicacions fetes per UGT, encaminades a aconseguir una ocupació de qualitat i impulsar el rejoveniment del personal de les Administracions. Entre elles, la recuperació de la jubilació parcial anticipada dels funcionaris públics. L'acord rescataria la redacció original de l'article 67 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (lletra d de l'apartat 1), que al·ludeix a aquesta modalitat dins de les Administracions. També es recupera el caràcter de mínims dels permisos i vacances en la negociació col·lectiva.

UGT ha expressat reiteradament al Govern la seua preocupació per la falta de negociació de plans d'igualtat en les Administracions públiques. Fins hui, només sis comunitats autònomes compten amb un. En aquest sentit, el Ministeri proposa que es constituïsca la Comissió d'Igualtat per a impulsar l'obligació de negociar plans d'igualtat dins de les Administracions públiques, segons estableix el *EBEP.

Es recull la flexibilització de la promoció interna i la revisió dels processos selectius.

L'acord derogarà els aspectes lesius del RDL 20/2012 i, a més, impulsa la tramitació de la Llei de Funció Pública de l'Administració General de l'Estat; la posada en marxa efectiva del teletreball, així com la necessària actualització de la classificació dels centres penitenciaris del país.

ENLLAÇ CARTA

 Madrid, 3 de octubre de 2022

La obligación de UGT es asegurar que tres millones de empleados públicos puedan paliar el efecto de la inflación en su economía

El personal de las Administraciones sumará una subida salarial de 9,5 puntos entre 2022 y 2024

UGT pone en valor un acuerdo que recupera los derechos perdidos y construye la Administración para el siglo XXI

UGT Servicios Públicos da el visto bueno al acuerdo con el Gobierno que fija, en materia salarial, una subida del 9,5% entre 2022 y 2024. El sindicato señala que la subida que proporciona el acuerdo amortigua, de manera razonablemente realista, los efectos de la subida de la inflación en el poder de compra de los casi tres millones de empleados públicos de nuestro país.

Al término de la reunión de la Mesa del Diálogo Social, Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, ha declarado que “UGT apoya este acuerdo desde la coherencia, el realismo y la responsabilidad que nos caracteriza. Un texto que pone en alza la importancia de la negociación colectiva para lograr acuerdos que mejoren la vida de los trabajadores y la ciudadanía en general. Por primera vez en un periodo de crisis, los empleados públicos tendremos un incremento salarial, en vez de sufrir recortes en derechos y nuestros sueldos”. Según recoge el acuerdo, el Gobierno plantea una subida salarial máxima del 9,5% entre 2022 y 2024, cuyas cifras se distribuirían en tres años de la manera siguiente:

2022: un incremento del 1,5% consolidable, sobre el 2% inicial fijado en los Presupuestos Generales del Estado para este año. La subida tendría carácter retroactivo desde enero y se abonaría en una paga adicional antes de que acabe el año.

2023: subida fija del 2,5%, más dos subidas variables de 0,5% cada una. La primera operaría si el IPC armonizo de 2022 y 2023 supera el 6% -correspondiente a la suma del incremento salarial previsto inicialmente para estos dos años-, tendría carácter retroactivo, consolidable y se haría efectiva en octubre de 2023. La segunda se cobraría si el PIB nominal en 2023 llega al 5,9%.

2024: aumento fijo del 2% más un 0,5% variable que se cobraría si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%. Se cobraría con carácter retroactivo y es consolidable.

El texto también incluye cuestiones importantes para mejorar la situación laboral de los empleados públicos, como son percepción íntegra del salario en las situaciones de Incapacidad Temporal; la aplicación de la clasificación profesional y desarrollo del grupo B dentro de las Administraciones; la negociación de la jornada de 35 horas o inferior y regularización de las condiciones del personal laboral en el exterior (PLEX).

El acuerdo incorpora reivindicaciones hechas por UGT, encaminadas a alcanzar un empleo de calidad e impulsar el rejuvenecimiento del personal de las Administraciones. Entre ellas, la recuperación de la jubilación parcial anticipada de los funcionarios públicos. El acuerdo rescataría la redacción original del artículo 67 del Estatuto Básico del Empleado Público (letra d del apartado 1), que alude a esta modalidad dentro de las Administraciones. También se recupera el carácter de mínimos de los permisos y vacaciones en la negociación colectiva.

UGT ha expresado reiteradamente al Gobierno su preocupación por la falta de negociación de planes de igualdad en las Administraciones públicas. Hasta la fecha, sólo seis comunidades autónomas cuentan con uno. En este sentido, el Ministerio propone que se constituya la Comisión de Igualdad para impulsar la obligación de negociar planes de igualdad dentro de las Administraciones públicas, según establece el EBEP.

Se recoge la flexibilización de la promoción interna y la revisión de los procesos selectivos.

El acuerdo derogará los aspectos lesivos del RDL 20/2012 y, además, impulsa la tramitación de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado; la puesta en marcha efectiva del teletrabajo, así como la necesaria actualización de la clasificación de los centros penitenciarios del país.

ENLACE CARTA DOCUMENTACIÓ.

SÍNTESI ACORD.

INFOGRAFIA ACORD

 

 

 

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".