PRIVADA-CONCERTADA: Comisión de seguimiento 5-11-2021. Resolució d'Inclusió Educativa, per a la identificació i el registre en ITACA de les NESE i compensació de desigualtats

PRIVADA-CONCERTADA: Comisión de seguimiento 5-11-2021. Resolució d'Inclusió Educativa, per a la identificació i el registre en ITACA de les NESE i compensació de desigualtats

Comissió de seguiment 5-11-2021.

Resolució d'Inclusió Educativa, per a la identificació i el registre en ITACA de les necessitats específiques de suport educatiu i de les necessitats de compensació de desigualtats.

UGT Ensenyament PV, troba molt precipitat la negociació d'aquest document. Des del sindicat considerem que la dinàmica establida per l'administració respecte als temps d'estudi i valoració de la documentació a tractar no és l'adequada. Aquesta pràctica de publicar instruccions de manera ràpida i sense consens l'única cosa que aporta és un descontentament i una falta d'organització.

Des d'UGT continuem demanant, com a eix vertebrador per a la compensació de les necessitats específiques de l'alumnat, la figura de l'orientador en Primària. Som conscients que des de l'administració se'ns va proposar un calendari de negociació en el qual les plantilles es negociaran en aquest curs, però considerem que la implantació de l'orientador en Primària hauria de realitzar-se de manera prioritària i urgent.

As la seua vegada, UGT exigeix a l'administració que les resolucions de PAM es publiquen al final del curs anterior al que seran aplicades, per dos motius molt senzills: Perquè els alumnes amb dificultats estiguen atesos des del minut un, i perquè els treballadors i treballadores de l'ensenyament puguen cobrar les seues nòmines amb regularitat i no es produïsquen els desfasaments i retards que s'estan produint aquest curs i els anteriors.

Entrant en la valoració del document, considerem que aquest canvi en l'organització del treball dels orientadors i orientadores està provocant desconcert i malestar.

En relació amb la formació del professorat, sol·licitem una major proposta de cursos de formació per a donar resposta a l'alumnat. És imprescindible una formació apropiada per a abordar aquesta nova situació.

Un altre aspecte molt rellevant és la data de l'1 de gener de 2022, en la qual tots els informes dels alumnats han d'estar en ITACA3. L'administració ha mantingut la data, explica que han tingut 2 anys de moratòria per a traslladar els informes a la nova aplicació. UGT Ensenyament, recalca que han sigut dos anys diferents i complicats, amb la pandèmia, confinaments i la nova situació d'assistència a les aules de manera normalitzada. Per tant, caldria reconsiderar-ho, però l'administració no atén raons, i es manté la data.

Conselleria afig una disposició addicional a la resolució específica per als centres privats concertats en els següents termes:

  1. En els centres privats concertats, les funcions assignades per aquesta resolució als equips d’orientació educativa i als departaments d’orientació acadèmica i professional, seran realitzades, segons els casos, pel departament d’orientació, pel personal d’orientació educativa, bé siga del gabinet psicopedagògic autoritzat o bé estiga en règim de concert, o pels gabinets psicopedagògics municipals.
  2. En el cas que el centre privat concertat no dispose de cap de les opcions anteriors, la titularitat s’ha d’adreçar a la unitat especialitzada d’orientació territorial, que designarà l’equip de valoració que ha de realitzar el procés d’identificació.

 

Torn obert de paraula

Des d'UGT, traslladem a la Conselleria el descontentament dels treballadors de l'ensenyament pel desconcert en el pagament de les nòmines, i exigim la regulació de les mateixes com més prompte millor.

Conselleria ens informa que hi ha hagut una disfunció de la plataforma que gestiona el *PAM, i hi ha hagut que recalcular; per això el caos en les nòmines al principi de curs. Es disculpen i volen que això no torne a passar. Des d'UGT els recordem que aquesta no és la primera vegada que ocorre això, però que esperem i desitgem que realment siga l'última. 

Comisión de seguimiento 5-11-2021.

Resolución de Inclusión Educativa, para la identificación y el registro en ITACA de las necesidades específicas de apoyo educativo y de las necesidades de compensación de desigualdades.

UGT Enseñanza PV, encuentra muy precipitado la negociación de este documento. Desde el sindicato consideramos que la dinámica establecida por la administración respecto a los tiempos de estudio y valoración de la documentación a tratar no es la adecuada. Esta práctica de publicar instrucciones de manera rápida y sin consenso lo único que aporta es  un descontento y una falta de organización.

Desde UGT seguimos pidiendo, como eje vertebrador para la compensación de las necesidades específicas del alumnado, la figura del orientador en Primaria. Somos conscientes que desde la administración se nos propuso un calendario de negociación en el cual las plantillas se van a negociar en este curso, pero consideramos que la implantación del orientador en Primaria debería de realizarse de manera prioritaria y urgente.

As su vez, UGT exige a la administración que las resoluciones de PAM se publiquen al final del curso anterior al que van a ser aplicadas, por dos motivos muy sencillos: Para que los alumnos con dificultades estén atendidos desde el minuto uno, y para que los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza puedan cobrar sus nóminas con regularidad y no se produzcan los desfases y retrasos que se están produciendo este curso y los anteriores.

Entrando en la valoración del documento, consideramos que este cambio en la organización del trabajo de los orientadores y orientadoras está provocando desconcierto y malestar.

En relación con la formación del profesorado, solicitamos una mayor propuesta de cursos de formación para dar respuesta al alumnado. Es imprescindible una formación apropiada para abordar esta nueva situación.

                Otro aspecto muy relevante es la fecha del 1 de enero de 2022, en la cual todos los informes de los alumnados tienen que estar en ITACA3. La administración ha mantenido la fecha, explica que han tenido 2 años de moratoria para trasladar los informes a la nueva aplicación. UGT Enseñanza, recalca que han sido dos años diferentes y complicados, con la pandemia, confinamientos y  la nueva situación de asistencia en las aulas de forma normalizada. Por tanto, habría que reconsiderarlo, pero la administración no atiende a razones, y se mantiene la fecha.

Conselleria añade una disposición adicional a la resolución específica para los centros privados concertados en los siguientes términos:

  1. En los centros privados concertados, las funciones asignadas por esta Resolución a los equipos de orientación educativa y a los Departamentos de orientación académica y profesional, serán realizadas, según los casos, por el departamento de orientación, por el personal de orientación educativa, bien sea del gabinete psicopedagógico autorizado o bien esté en régimen de concierto, o por los gabinetes psicopedagógicos municipales.

 

  1. En el caso de que el centro privado concertado no disponga de ninguna de las opciones anteriores, la titularidad se ha de dirigir a la unidad especializada de orientación territorial, que designará el equipo de valoración que ha de realizar el proceso de identificación.

               

Turno abierto de palabra

                Desde UGT, trasladamos a la Conselleria el descontento de los trabajadores de la enseñanza por el desconcierto en el pago de las nóminas, y exigimos la regulación de las mismas a la mayor brevedad posible.

                Conselleria nos informa de que ha habido una disfunción de la plataforma que gestiona el PAM, y ha habido que recalcular; por eso el caos en las nóminas al principio de curso. Se disculpan y quieren que esto no vuelva a pasar. Desde UGT les recordamos que esta no es la primera vez que ocurre esto, pero que esperamos y deseamos que realmente sea la última.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".