PRIVADA-CONCERTADA: UGT Serveis Públics no signa l'IX Conveni d'Ensenyament i Formació no Reglada // UGT Servicios Públicos no firma el IX Convenio de Enseñanza y Formación no Reglada

PRIVADA-CONCERTADA: UGT Serveis Públics no signa l'IX Conveni d'Ensenyament i Formació no Reglada // UGT Servicios Públicos no firma el IX Convenio de Enseñanza y Formación no Reglada

UGT Serveis Públics no signa l'IX Conveni d'Ensenyament i Formació no Reglada

UGT Serveis Públics no ha signat l'IX Conveni d'Ensenyament i Formació no Reglada i lamenta que aquest àmbit s'haja consolidat com el més precari de tot el sector educatiu.

El conveni ha sigut signat per totes les organitzacions patronals del sector i l'organització sindical CCOO.

El Sector d'Ensenyament d'UGT Serveis Públics sempre ha defensat que era el moment de canviar estructuralment aquest conveni col·lectiu, que no ha evolucionat al mateix ritme que la resta de convenis col·lectius del sector educatiu. L'IX conveni col·lectiu no havia de ser un conveni més, aquest era el moment de realitzar reformes estructurals per al sector.

Els avanços del conveni han sigut pocs i insuficients. No s'ha posat límits als contractes a temps parcial i temporals dels seus treballadors. UGT Serveis Públics ha vingut denunciant regularment que més del 75% dels treballadors del sector té contractes a temps parcial i/o temporals.

A més, cal afegir que els mínims increments salarials de l'IX Conveni d'Ensenyament no Reglat ho seran únicament per al salari base, quedant congelat el complement de dedicació.

D'altra banda, és cridaner que la titulació més requerida pels empresaris del sector per a impartir docència en l'ensenyament no reglat és de, almenys, un grau universitari. No obstant això, el salari, per als qui tenen la sort de tindre la jornada completa, és molt pròxim al SMI. Per tant, des del propi conveni col·lectiu s'està fomentant un model de treballadors molt ben qualificats però pobres. El que es critica en altres convenis col·lectius de l'ensenyament no sembla tindre cabuda en l'Ensenyament No Reglat, fomentant que hi haja treballadors de primera o de segona i reivindicant menys per als treballadors d'aquest sector que per a uns altres.

Tot un despropòsit que confirma que l'ensenyament no reglat continuarà tenint els salaris més baixos i les condicions de treball pitjors de tot l'ensenyament, tant pública, concertada com a privada en qualsevol dels seus convenis.

El nou conveni col·lectiu tampoc tindrà canvis, com va proposar una vegada i una altra UGT, en la jornada laboral, ni en la regulació del teletreball, ni en la desconnexió digital ni en el treball en línia.

UGT Serveis Públics no serà còmplice de la creixent precarietat laboral dels treballadors de l'Ensenyament No Reglat que es consolida amb una signatura tardana quan la majoria dels treballadors del sector estan ja de vacances.

22 juliol 2021

 

UGT SERVEIS PÚBLICS NO SIGNATURA L'IX CONVENI COL·LECTIU DE L'ENSENYAMENT NO REGLAT

PER QUÈ?

ET DONEM LES SET PRINCIPALS RAONS

 1. Són els salaris més baixos de tot l'Ensenyament Públic, Concertada o Privada.
 2. Per la seua precarietat: més del 70% dels treballadors tenen contractes temporals.
 3. Es fomenten els treballadors pobres: si a jornada completa els salaris són baixos, imagina com són per a més del 75% dels treballadors que tenen contractes a temps parcial.
 4. Molta qualificació, molt poc salari: les titulacions requerides en la majoria de les contractacions són de, almenys, un grau universitari; no obstant això, el seu salari és molt baix.
 5. Els mínims increments salarials ho seran només per al salari base, i no per al complement de dedicació.
 6. No hi ha canvis en la jornada laboral, ni rebaixa de jornada màxima, ni distinció entre jornada lectiva i no lectiva.
 7. No hi ha canvis en la regulació del teletreball, en la desconnexió digital, en el treball en línia ni distància, encara que milers de treballadors el requerien des de la signatura del VIII conveni, molt abans de la pandèmia sanitària.

UGT Servicios Públicos no firma el IX Convenio de Enseñanza y Formación no Reglada

UGT Servicios Públicos no ha firmado el IX Convenio de Enseñanza y Formación no Reglada y lamenta que este ámbito se haya consolidado como el más precario de todo el sector educativo.

El convenio ha sido firmado por todas las organizaciones patronales del sector y la organización sindical CCOO.

El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos siempre ha defendido que era el momento de cambiar estructuralmente este convenio colectivo, que no ha evolucionado al mismo ritmo que el resto de convenios colectivos del sector educativo. El IX convenio colectivo no debía ser un convenio más, este era el momento de realizar reformas estructurales para el sector.

Los avances del convenio han sido pocos e insuficientes. No se ha puesto límites a los contratos a tiempo parcial y temporales de sus trabajadores. UGT Servicios Públicos ha venido denunciando regularmente que más del 75% de los trabajadores del sector tiene contratos a tiempo parcial y/o temporales.

Además, hay que añadir que los mínimos incrementos salariales del IX Convenio de Enseñanza no Reglada lo serán únicamente para el salario base, quedando congelado el complemento de dedicación.

Por otra parte, es llamativo que la titulación más requerida por los empresarios del sector para impartir docencia en la enseñanza no reglada es de, al menos, un grado universitario. Sin embargo, el salario, para quienes tienen la suerte de tener la jornada completa, es muy cercano al SMI. Por tanto, desde el propio convenio colectivo se está fomentando un modelo de trabajadores muy bien cualificados pero pobres. Lo que se critica en otros convenios colectivos de la enseñanza no parece tener cabida en la Enseñanza No Reglada, fomentando que haya trabajadores de primera o de segunda y reivindicando menos para los trabajadores de este sector que para otros.

Todo un despropósito que confirma que la enseñanza no reglada seguirá teniendo los salarios más bajos y las condiciones de trabajo peores de toda la enseñanza, tanto pública, concertada como privada en cualquiera de sus convenios.

El nuevo convenio colectivo tampoco tendrá cambios, como propuso una y otra vez UGT, en la jornada laboral, ni en la regulación del teletrabajo, ni en la desconexión digital ni en el trabajo online.

UGT Servicios Públicos no será cómplice de la creciente precariedad laboral de los trabajadores de la Enseñanza No Reglada que se consolida con una firma tardía cuando la mayoría de los trabajadores del sector están ya de vacaciones.

22 julio 2021

 

UGT SERVICIOS PÚBLICOS NO FIRMA EL IX CONVENIO COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA NO REGLADA

¿POR QUÉ?

TE DAMOS LAS SIETE PRINCIPALES RAZONES

 1. Son los salarios más bajos de toda la Enseñanza Pública, Concertada o Privada.
 2. Por su precariedad: más del 70% de los trabajadores tienen contratos temporales.
 3. Se fomentan los trabajadores pobres: si a jornada completa los salarios son bajos, imagina cómo son para más del 75% de los trabajadores que tienen contratos a tiempo parcial.
 4. Mucha cualificación, muy poco salario: las titulaciones requeridas en la mayoría de las contrataciones son de, al menos, un grado universitario; sin embargo, su salario es muy bajo.
 5. Los mínimos incrementos salariales lo serán solo para el salario base, y no para el complemento de dedicación.
 6. No hay cambios en la jornada laboral, ni rebaja de jornada máxima, ni distinción entre jornada lectiva y no lectiva.
 7. No hay cambios en la regulación del teletrabajo, en la desconexión digital, en el trabajo online ni distancia, aunque miles de trabajadores lo requerían desde la firma del VIII convenio, mucho antes de la pandemia sanitaria.

 

 

 

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".