PRIVADA-CONCERTADA: La Llei orgànica d'FP s'aborda en la Mesa Sectorial Estatal de l'Ensenyament Concertat // La Ley Orgánica de FP se aborda en la Mesa Sectorial Estatal de la Enseñanza Concertada.

PRIVADA-CONCERTADA: La Llei orgànica d'FP s'aborda en la Mesa Sectorial Estatal de l'Ensenyament Concertat // La Ley Orgánica de FP se aborda en la Mesa Sectorial Estatal de la Enseñanza Concertada.

El Ministeri d'Educació ha reunit la Mesa Sectorial de l'Ensenyament Concertat per a abordar l'avantprojecte de Llei orgànica d'Ordenació i Integració de la FP.

El Sindicat d'Ensenyament Privat d'UGT Serveis Públics ha valorat la complexitat del sistema de formació professional però també la importància de la reforma.

La Unió General de Treballadors ha negociat activament aquesta reforma i l'ha valorada per integrar, en un únic sistema, la Formació Professional del sistema educatiu amb cicles formatius de grau mitjà i grau superior, als que cal sumar la formació professional de grau bàsic i els cursos d'especialització i la Formació Professional per a l'ocupació, a través dels certificats de professionalitat.

De la mateixa manera, el Sector d'Ensenyament d'UGT Serveis Públics considera que l'avantprojecte de llei d'FP és un primer pas -imprescindible- per a la modernització del sistema. Tot això per entendre que aquests ensenyaments són fonamentals per a canviar el model productiu del país, d'una part, i per a la formació contínua dels treballadors, d'una altra.

UGT Serveis Públics ha destacat en la Taula Sectorial que la transformació del sistema de formació professional ha de vindre acompanyada d'un augment en el finançament destinat a aquests ensenyaments. Ha de recollir un increment en la inversió que ha de facilitar l'augment en les plantilles docents en l'FP i ha de ser acompanyat d'una major oferta formativa que garantisca la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat.

A més, s'ha de garantir una adequada xarxa de centres sostinguts amb fons públics dins del sistema públic educatiu en tot el territori de l'Estat, que garantisca una oferta suficient de places així com la formació al llarg de la vida. Així mateix, s'ha de garantir la igualtat d'oportunitats i l'homologació salarial de tots els treballadors de la nova formació professional en l'Ensenyament Concertat.

En definitiva, UGT Serveis Públics valora l'avantprojecte de Llei orgànica d'Ordenació i Integració de la FP i espera que totes les expectatives posades sobre aquest projecte es complisquen de manera positiva per al sistema educatiu i professional per a la totalitat de treballadors del sector. 

El Ministerio de Educación ha reunido la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada para abordar el anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP.

El Sindicato de Enseñanza Privada de UGT Servicios Públicos ha valorado la complejidad del sistema de formación profesional pero también la importancia de la reforma.

La Unión General de Trabajadores ha negociado activamente esta reforma y la ha valorado por integrar, en un único sistema, la Formación Profesional del sistema educativo con ciclos formativos de grado medio y grado superior, a los que hay que sumar la formación profesional de grado básico y los cursos de especialización y la Formación Profesional para el empleo, a través de los certificados de profesionalidad.

De la misma manera, el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos considera que el anteproyecto de ley de FP es un primer paso -imprescindible- para la modernización del sistema. Todo ello por entender que estas enseñanzas son fundamentales para cambiar el modelo productivo del país, de una parte, y para la formación continua de los trabajadores, de otra.

UGT Servicios Públicos ha destacado en la Mesa Sectorial que la trasformación del sistema de formación profesional tiene que venir acompañada de un aumento en la financiación destinada a dichas enseñanzas. Tiene que recoger un incremento en la inversión que debe facilitar el aumento en las plantillas docentes en la FP y debe ser acompañado de una mayor oferta formativa que garantice la igualdad de oportunidades para todo el alumnado.

Además, se ha de garantizar una adecuada red de centros sostenidos con fondos públicos dentro del sistema público educativo en todo el territorio del Estado, que garantice una oferta suficiente de plazas así como la formación a lo largo de la vida. Asimismo, se ha de garantizar la igualdad de oportunidades y la homologación salarial de todos los trabajadores de la nueva formación profesional en la Enseñanza Concertada.

En definitiva, UGT Servicios Públicos valora el anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP y espera que todas las expectativas puestas sobre dicho proyecto se cumplan de manera positiva para el sistema educativo y profesional para la totalidad de trabajadores del sector.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".