PRIVADA-CONCERTADA: UGT Serveis Públics signa el VII Conveni col·lectiu de l'Ensenyament Concertat // UGT Servicios Públicos firma el VII Convenio colectivo de la Enseñanza Concertada.

PRIVADA-CONCERTADA: UGT Serveis Públics signa el VII Conveni col·lectiu de l'Ensenyament Concertat // UGT Servicios Públicos firma el VII Convenio colectivo de la Enseñanza Concertada.

COMUNICAT DE PREMSA: 

 UGT Serveis Públics signa el VII Conveni col·lectiu de l'Ensenyament Concertat

El Sector d'Ensenyament d'UGT Serveis Públics ha signat hui el VII Conveni col·lectiu de l'Ensenyament Concertat, que permetrà a 150.000 treballadors d'aquest sector comptar amb més drets socials i novetats transcendents per als pròxims anys. Entre ells, nous permisos retribuïts, més excedències, actualització dels salaris, noves possibilitats d'aconseguir altres complements i, per fi, poder abordar en profunditat el debat de la jornada laboral.

El nou conveni contempla fins a 20 hores retribuïdes de la jornada laboral anual per a assistència mèdica fins a primer grau, de les quals 10 es podran utilitzar per a assistir a tutories escolars dels fills dels treballadors. A més, alguns permisos computaran inicialment des del primer dia laborable i en alguns supòsits es podran utilitzar en una data diferent mentre dure el fet causant. En cas que el 70% de la jornada diària ja haguera sigut realitzada, es comptarà des de l'endemà.

Al costat d'això, les parelles de fet podran gaudir, per fi, del permís de matrimoni; es rebaixaran els dies de preavís en els cessaments voluntaris quan algun treballador estiga en llistes d'accés a la funció pública; es podrà pactar la reserva del lloc de treball en l'excedència voluntària, i s'inclourà una nova excedència per a dones víctimes de violència de gènere.

El conveni inclou així mateix la rebaixa en 30 hores anuals de la jornada del personal d'Administració i Serveis (PAS) i la rebaixa d'una hora lectiva sense pèrdua de salari als majors de 58 anys, en considerar-los prioritaris.

Altres assumptes com la jornada del personal docent, la desconnexió digital, el teletreball, la inserció de figures en el seu grup professional adequat —com els logopedes o els integradors socials, entre altres—, seran abordats en una comissió de treball.

El conveni reforçarà, així mateix, la negociació col·lectiva autonòmica en els marges establits, en afavorir, entre altres qüestions, la negociació d'altres complements salarials com els sexennis de manera complementària a la paga extraordinària d'antiguitat en l'empresa (PEA).

I, per descomptat, integrarà l'acord d'eixides escolars propiciat per UGT durant la vigència de l'anterior conveni i el de registre de jornada, i limitarà a tres mesos la signatura anual de les taules salarials cada any des de la publicació dels Pressupostos Generals de l'Estat.

La signatura del VII Conveni col·lectiu de l'Ensenyament Concertat és, en definitiva, una bona notícia que UGT Serveis Públics avala i que situa als treballadors en el centre de l'acció del sector.

21 juny 2021

 COMUNICAT DE PRENSA:

UGT Servicios Públicos firma el VII Convenio colectivo de la Enseñanza Concertada

El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos ha firmado hoy el VII Convenio colectivo de la Enseñanza Concertada, que permitirá a 150.000 trabajadores de este sector contar con más derechos sociales y novedades trascendentes para los próximos años. Entre ellos, nuevos permisos retribuidos, más excedencias, actualización de los salarios, nuevas posibilidades de conseguir otros complementos y, por fin, poder abordar en profundidad el debate de la jornada laboral.

El nuevo convenio contempla hasta 20 horas retribuidas de la jornada laboral anual para asistencia médica hasta primer grado, de las que 10 se podrán utilizar para asistir a tutorías escolares de los hijos de los trabajadores. Además, algunos permisos computarán inicialmente desde el primer día laborable y en algunos supuestos se podrán utilizar en una fecha distinta mientras dure el hecho causante. En caso de que el 70% de la jornada diaria ya hubiese sido realizada, se contará desde el día siguiente.

Junto a ello, las parejas de hecho podrán disfrutar, por fin, del permiso de matrimonio; se rebajarán los días de preaviso en los ceses voluntarios cuando algún trabajador esté en listas de acceso a la función pública; se podrá pactar la reserva del puesto de trabajo en la excedencia voluntaria, y se incluirá una nueva excedencia para mujeres víctimas de violencia de género.

El convenio incluye asimismo la rebaja en 30 horas anuales de la jornada del personal de Administración y Servicios (PAS) y la rebaja de una hora lectiva sin pérdida de salario a los mayores de 58 años, al considerarlos prioritarios.

Otros asuntos como la jornada del personal docente, la desconexión digital, el teletrabajo, la inserción de figuras en su grupo profesional adecuado —como los logopedas o los integradores sociales, entre otras—, serán abordados en una comisión de trabajo.

El convenio reforzará, asimismo, la negociación colectiva autonómica en los márgenes establecidos, al favorecer, entre otras cuestiones, la negociación de otros complementos salariales como los sexenios de manera complementaria a la paga extraordinaria de antigüedad en la empresa (PEA).

Y, por supuesto, integrará el acuerdo de salidas escolares propiciado por UGT durante la vigencia del anterior convenio y el de registro de jornada, y limitará a tres meses la firma anual de las tablas salariales cada año desde la publicación de los Presupuestos Generales del Estado.

La firma del VII Convenio colectivo de la Enseñanza Concertada es, en definitiva, una buena noticia que UGT Servicios Públicos avala y que sitúa a los trabajadores en el centro de la acción del sector.

21 junio 2021

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".