UGT VOL L'ESTABILITAT DELS INTERIN@S. DEMÀ NO DONARÀ SUPORT A LA VAGA JA QUE S'ESTÀ NEGOCIANT.

En el cas que l'administració no actue degudament en aquest procés de negociació, UGT Ensenyament PV no dubtarà en convocar mobilitzacions per a reivindicar els drets de l@s interin@s, fins i tot arribar a la vaga si fóra necessari

PRIVADA-CONCERTADA: Carta mesures Secundària centres titularitat no GVA // Carta medidas Secundaria titularidad centros titularitat no GVA

PRIVADA-CONCERTADA: Carta mesures Secundària centres titularitat no GVA // Carta medidas Secundaria titularidad centros titularitat no GVA

Estimada directora, estimat director,

En primer lloc, volem agrair-vos l'esforç ingent que, tant les entitats titulars, com els equips directius i el professorat, heu fet per a poder mantindre l'atenció educativa més adequada en una situació tan complexa com la que ha provocat la pandèmia de la Covid-19.

La millora de la situació de la pandèmia ocasionada per la Covid-19 ha donat lloc a un canvi important en les directrius establertes per les autoritats sanitàries. Malgrat això, durant el pròxim curs 2021-2022, caldrà continuar aplicant determinades mesures de prevenció i control per a continuar disposant de centres escolars saludables i segurs i, al mateix temps, aconseguir els objectius educatius i de sociabilitat que afavorisquen el desenvolupament del conjunt de l'alumnat i garantisquen l'equitat.

 L’objectiu plantejat per al pròxim curs és aconseguir la presencialitat total de l’alumnat en tots els nivells i etapes educatives.

En aquest sentit, les indicacions del Ministeri de Sanitat i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, insisteixen en el manteniment de la distància interpersonal d’almenys 1,2 metres precisament amb la finalitat de garantir aquesta presencialitat.

Partint d’aquestes consideracions, en tots els centres que imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat, de cicles formatius, de Formació de Persones Adultes, i de règim especial (ensenyaments esportius, d’idiomes i artístics), l’organització del curs 2021-2022, s’haurà d’adequar als següents criteris:

 • L’atenció educativa per a tot l’alumnat serà presencial total, sense cap tipus d’alternança.
 • Els centres hauran de garantir la presencialitat de tots els grups de la totalitat de l’alumnat del centre, mantenint la distància mínima interpersonal d’almenys 1,2 metres, la qual cosa equival a 1,44 m² per alumna o alumne.
 • Els centres utilitzaran totes les aules i espais de què disposen a l’efecte de garantir l’acompliment dels dos criteris anteriors, tenint en compte que, amb caràcter general, els centres hi disposen dels espais adequats.
 • Per això, la direcció del centre, en col·laboració amb l’equip docent, organitzarà les aules/espais més grans per a situar-hi els grups amb major nombre d’alumnat.
 • Es procurarà, amb caràcter general, l’organització de l’alumnat en aula/grup i s’evitaran les organitzacions d’aula/matèria.
 • A més, els centres que, aplicant els criteris anteriors, no puguen garantir la presencialitat de la totalitat de l’alumnat en un mateix torn o franja horària, hauran de contemplar la possibilitat d’organitzar determinats ensenyaments, nivells o grups en horari vespertí. Aquesta nova situació s’haurà de traslladar a les famílies en el termini més breu possible.

 La Inspecció d’Educació assessorarà els centres en l’adequada aplicació dels criteris organitzatius definits en aquesta carta i, si escau, supervisarà la seua aplicació.

Una vegada més, us agraïm la vostra col·laboració i professionalitat que, sens dubte, ha sigut un dels pilars fonamentals per a poder mantindre la qualitat del nostre sistema educatiu i també serà, n’estem convençuts, la clau per a l’organització i el desenvolupament del curs 2021-2022.

Aquest esforç col·lectiu de la comunitat educativa serà clau per al manteniment, malgrat la pandèmia, d’un servei tan essencial com és l’educació.

El nostre alumnat i el conjunt de la societat ens necessiten.

Moltes gràcies

Signat per Miguel Soler Gracia

 


Estimada directora, estimado director,

En primer lugar, queremos agradeceros el ingente esfuerzo que, tanto las entidades titulares, como los equipos directivos y el profesorado, habéis hecho para poder mantener la atención educativa más adecuada en una situación tan compleja como la que ha provocado la pandemia del Covid-19.

La mejora de la situación de la pandemia ocasionada por la Covid-19 ha dado lugar a un cambio importante en las directrices establecidas por las autoridades sanitarias. A pesar de ello, durante el próximo curso 2021-2022, habrá que continuar aplicando determinadas medidas de prevención y control para seguir disponiendo de centros escolares saludables y seguros y, al mismo tiempo, conseguir los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el desarrollo del conjunto del alumnado y garanticen la equidad.

El objetivo planteado para el próximo curso es conseguir la presencialidad total del alumnado en todos los niveles y etapas educativas

En este sentido, las indicaciones del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, insisten en el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,2 metros precisamente con el fin de garantizar esta presencialidad.

Partiendo de estas consideraciones, en todos los centros que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillerato, de ciclos formativos, de Formación de Personas Adultas, y de régimen especial (enseñanzas deportivas, de idiomas y artísticas), la organización del curso 2021- 2022, deberá adecuarse a los siguientes criterios:

 • La atención educativa para todo el alumnado será presencial total, sin ningún tipo de alternancia.
 • Los centros deberán garantizar la presencialidad de todos los grupos de la totalidad del alumnado del centro, manteniendo la distancia mínima interpersonal de al menos 1,2 metros, lo que equivale a 1,44 m² por alumna o alumno.
 • Los centros utilizarán todas las aulas y espacios de los que disponen a efectos de garantizar el cumplimiento de los dos criterios anteriores, teniendo en cuenta que, con carácter general, los centros disponen de los espacios adecuados.
 • Por ello, la dirección del centro, en colaboración con el equipo docente, organizará las aulas/espacios más grandes para situar los grupos con mayor número de alumnado.
 • Se procurará, con carácter general, la organización del alumnado en aula/grupo y se evitarán las organizaciones de aula/materia.
 • Además, los centros que, aplicando los criterios anteriores, no puedan garantizar la presencialidad de la totalidad del alumnado en un mismo turno o franja horaria, deberán contemplar la posibilidad de organizar determinadas enseñanzas, niveles o grupos en horario vespertino. Esta nueva situación se deberá trasladar a las familias en el plazo más breve posible.

 La Inspección de Educación asesorará a los centros en la adecuada aplicación de los criterios organizativos definidos en esta carta y, en su caso, supervisará su aplicación.

 Una vez más, os agradecemos vuestra colaboración y profesionalidad que, sin duda, ha sido uno de los pilares fundamentales para poder mantener la calidad de nuestro sistema educativo y también será, estamos convencidos, la clave para la organización y el desarrollo del curso 2021-2022.

Este esfuerzo colectivo de la comunidad educativa será clave para el mantenimiento, a pesar de la pandemia, de un servicio tan esencial como es la educación.

Nuestro alumnado y el conjunto de la sociedad nos necesitan.

Muchas gracias.

Firmado por Miguel Soler Gracia

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".