UGT VOL L'ESTABILITAT DELS INTERIN@S. DEMÀ NO DONARÀ SUPORT A LA VAGA JA QUE S'ESTÀ NEGOCIANT.

En el cas que l'administració no actue degudament en aquest procés de negociació, UGT Ensenyament PV no dubtarà en convocar mobilitzacions per a reivindicar els drets de l@s interin@s, fins i tot arribar a la vaga si fóra necessari

PRIVADA-CONCERTADA: COMISSIÓ DE SEGUIMENT: proposta d'àmbits a 1r i 2n ESO, calendari escolar // Propuesta de ámbitos en 1º y 2º ESO, calendario escolar.

PRIVADA-CONCERTADA: COMISSIÓ DE SEGUIMENT: proposta d'àmbits a 1r i 2n ESO, calendari escolar // Propuesta de ámbitos en 1º y 2º ESO, calendario escolar.

UGT SERVEIS PÚBLICS INFORMA

Comissió de seguiment 20-5-2021.

Organització de 1r i 2n d'ESO en àmbits

Des d'UGT reivindiquem que la implementació dels àmbits siga de manera voluntària i flexible, mai obligatòria; que cada centre prenga la seua pròpia decisió, una vegada escoltat el claustre de professors, per a així mantindre la seua autonomia de centre.

També sol·licitem que es dissenye un procediment que mitjançant proves diagnòstiques, avalue els resultats dels centres que apliquen els àmbits i els que no; i així, poder prendre una decisió sobre la seua idoneïtat. Considerem que no és suficient amb el percentatge d'aprovats.

I finalment, UGT demana que s'apliquen altres mesures per a millorar la qualitat educativa com poden ser la reducció de ràtios i la potenciació dels desdoblegues amb recursos humans i econòmics. I aprofitem aquest fòrum per a llançar el guant de la negociació a les patronals, per a abordar el tema de la reducció de la càrrega lectiva del professorat a 23 hores setmanals, la qual cosa també influiria de forma molt positiva en una millor qualitat educativa.

Proposta de calendari escolar

La Conselleria ens trasllada la següent proposta, que el pròxim curs escolar 2021-2022 s'inicie el dimecres 8 de setembre per a l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional Bàsica i Cicles de grau mitjà i superior d'FP. Les classes del curs 2021-2022 finalitzaran el divendres 17 de juny de 2022 en ESO, Batxillerat i FP; i el dimarts 21 de juny en el cas d'Infantil i Primària.

Els programes formatius de qualificació bàsica començarien el dimecres 15 de setembre i acabarien el 17 de juny; i Formació Professional Bàsica començaria les classes el dimecres 15 de setembre, i acabarien el dimecres 22 de juny.

En Formació de Persones Adultes, l'inici de curs serà el 20 de setembre i la seua finalització el 17 de juny. En ensenyaments esportius i artístics de Règim Especial es proposa l'inici de les classes el dimecres 22 de setembre i la seua finalització el 16 de juny. En les EOI les classes arrancaran el dilluns 27 de setembre i finalitzaran el dilluns 27 de juny.

Les vacances de Nadal per al professorat i l'alumnat s'estableixen del dijous 23 de desembre fins al divendres 7 de gener, tots dos dies inclosos, i les de Pasqua, del dijous 14 al dilluns 25 d'abril, tots dos inclusivament.

A més, el pròxim curs 2021-2022 tindrà els següents dies festius: dimarts 12 d'octubre, dilluns 1 de novembre, dilluns 6 de desembre, dimecres, dimecres 8 de desembre i divendres 24 de juny. Cada ajuntament incorporarà, com sempre, tres dies festius locals més, que a priori són lectius però que es converteixen en no lectius (Falles, Fogueres, Moros i Cristians, festes patronals, ponts…)

Des d'UGT sol·licitem retardar l'inici del curs escolar al divendres 10 de setembre, aqueix dia com a presa de contacte amb les aules per part de l'alumnat i el començament real del curs el 13 de setembre. Considerem que es necessita aqueix temps per a preparar correctament un curs que no deixarà d'estar marcat per la pandèmia.

Altres temes tractats

 Per al curs 21-22 sol·licitem des d'UGT que es mantinguen els recursos COVID, a nivell humà i pressupostari, tal com estaven per a aquest curs.

 Actualització taules salarials: Ja estan quasi preparades, en un primer pas es procedirà al pagament dels triennis i complement de càrrec, i en una segona fase els endarreriments de triennis, complement de càrrec i pujada del 0’9%. No s'aporta una data fixa per part de l'administració.

 El Bono Infantil es publicarà amb un augment pressupostari per al pròxim curs.

 


UGT SERVICIOS PÚBLICOS INFORMA

Comisión de seguimiento 20-5-2021.

Organización de 1º y 2º de ESO en ámbitos

Desde UGT reivindicamos que la implementación de los ámbitos sea de manera voluntaria y flexible, nunca obligatoria; que cada centro tome su propia decisión, una vez escuchado el claustro de profesores, para así mantener su autonomía de centro.

También solicitamos que se diseñe un procedimiento que mediante pruebas diagnósticas, evalúe los resultados de los centros que apliquen los ámbitos y los que no; y así, poder tomar una decisión sobre su idoneidad. Consideramos que no es suficiente con el porcentaje de aprobados.

Y por último, UGT pide que se apliquen otras medidas para mejorar la calidad educativa como pueden ser la reducción de ratios y la potenciación de los desdobles con recursos humanos y económicos. Y aprovechamos este foro para lanzar el guante de la negociación a las patronales, para abordar el tema de la reducción de la carga lectiva del profesorado a 23 horas semanales, lo que también influiría de forma muy positiva en una mejor calidad educativa.

Propuesta de calendario escolar

La Conselleria nos traslada la siguiente propuesta, que el próximo curso escolar 2021-2022 se inicie el miércoles 8 de septiembre para el alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica y Ciclos de grado medio y superior de FP. Las clases del curso 2021-2022 finalizarán el viernes 17 de junio de 2022 en ESO, Bachillerato y FP; y el martes 21 de junio en el caso de Infantil y Primaria.

Los programas formativos de cualificación básica empezarían el miércoles 15 de septiembre y acabarían el 17 de junio; y Formación Profesional Básica comenzaría las clases el miércoles 15 de septiembre, y acabarían el miércoles 22 de junio.

En Formación de Personas Adultas, el inicio de curso será el 20 de septiembre y su finalización el 17 de junio. En enseñanzas deportivas y artísticas de Régimen Especial se propone el inicio de las clases el miércoles 22 de septiembre y su finalización el 16 de junio. En las EOI las clases arrancarán el lunes 27 de septiembre y finalizarán el lunes 27 de junio.

Las vacaciones de Navidad para el profesorado y el alumnado se establecen del jueves 23 de diciembre hasta el viernes 7 de enero, ambos días incluidos, y las de Pascua, del jueves 14 al lunes 25 de abril, ambos inclusive.

Además, el próximo curso 2021-2022 tendrá los siguientes días festivos: martes 12 de octubre, lunes 1 de noviembre, lunes 6 de diciembre, miércoles, miércoles 8 de diciembre y viernes 24 de junio. Cada ayuntamiento incorporará, como siempre, tres días festivos locales más, que a priori son lectivos pero que se convierten en no lectivos (Fallas, Hogueras, Moros y Cristianos, fiestas patronales, puentes…)

Desde UGT solicitamos retrasar el inicio del curso escolar al viernes 10 de septiembre, ese día como toma de contacto con las aulas por parte del alumnado y el comienzo real del curso el 13 de septiembre. Consideramos que se necesita ese tiempo para preparar correctamente un curso que no va a dejar de estar marcado por la pandemia.

Otros temas tratados

 Para el curso 21-22 solicitamos desde UGT que se mantengan los recursos COVID, a nivel humano y presupuestario, tal y como estaban para este curso.

 Actualización tablas salariales: Ya están casi preparadas, en un primer paso se va a proceder al pago de los trienios y complemento de cargo, y en una segunda fase los atrasos de trienios, complemento de cargo y subida del 0’9%. No se aporta una fecha fija por parte de la administración.

 El Bono Infantil se va a publicar con un aumento presupuestario para el próximo curso.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".