Logo
Imprimir esta página

UGT INFORMA: Sol•licitud de les modalitats projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball, i s'estableix la dotació de recursos econòmics

UGT INFORMA: Sol•licitud de les modalitats projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball, i s'estableix la dotació de recursos econòmics


Índex
Preàmbul
Primer. Objecte
Segon. Àmbit d'aplicació
Tercer. Destinataris de la formació
Quart. Definició de Programa d'activitats formatives de centre (PAF)
Cinqué. Elaboració del PAF
5.1. Línies d'actuació
5.2. La persona coordinadora de formació de centre (CFC)
5.3. Activitats formatives
5.4. Formes de participació
5.5. Elaboració del programa per part de la persona CFC
5.6. Desenvolupament i finalització del PAF
5.7. Suport, seguiment i valoració dels CEFIRE
Sisé. Sol·licitud de projectes de formació en centres, grups de treball, seminaris
6.1. Procediment de sol·licitud
a) Forma
a.1. Personal docent usuari d'ITACA
a.2. Personal docent no usuari d'ITACA
b) Termini de presentació
6.2. Resolució del procediment de sol·licitud i assignació de recursos econòmics
a) Comissions de valoració dels CEFIRE
b) Valoració de sol·licituds i motius de denegació
c) Recursos econòmics i finançament per a la realització de les modalitats formatives convocades
d) Comissió de selecció i assignació de recursos econòmics de la Subdirecció General de Formació del Professorat
e) Criteris de baremació i de quantificació econòmica
f) Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional
Seté. Desenvolupament de les activitats formatives projectes de formació en centres, seminaris, grups de treball
Huité. Finalització de les activitats formatives projectes de formació en centres, seminaris, grups de treball
Nové. Avaluació i certificació de les activitats formatives projectes de formació en centres, seminaris, grups de treball
9.1. Avaluació
9.2. Certificació
Deu. Propietat intel·lectual i publicació de materials
Onze. Forma de pagament
Dotze. Justificació de les despeses
Annex I. Línies estratègiques marc
Annex II. Modalitats projecte de formació en centres, seminari i grup de treball: concepte, objectius, requisits, participació i coordinació

LLEGIR MÉS...
Índice
Preámbulo
Primero. Objeto
Segundo. Ámbito de aplicación
Tercero. Destinatarios de la formación
Cuarto. Definición de Programa de actividades formativas de centro (PAF)
Quinto. Elaboración del PAF
5.1. Líneas de actuación
5.2. La persona coordinadora de formación de centro (CFC)
5.3. Actividades formativas
5.4. Formas de participación
5.5. Elaboración del programa por parte de la persona CFC
5.6. Desarrollo y finalización del PAF
5.7. Apoyo, seguimiento y valoración de los CEFIRE
Sexto. Solicitud de proyectos de formación en centros, grupos de trabajo, seminarios
6.1. Procedimiento de solicitud
a) Forma
a.1. Personal docente usuario de ITACA
a.2. Personal docente no usuario de ITACA
b) Plazo de presentación
6.2. Resolución del procedimiento de solicitud y asignación de recursos económicos
a) Comisiones de valoración de los CEFIRE
b) Valoración de solicitudes y motivos de denegación
c) Recursos económicos y financiación para la realización de las modalidades formativas convocadas
d) Comisión de selección y asignación de recursos económicos de la Subdirección General de Formación del Profesorado
e) Criterios de baremación y de cuantificación económica
f) Resolución de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional
Séptimo. Desarrollo de las actividades formativas proyectos de formación en centros, seminarios, grupos de trabajo
Octavo. Finalización de las actividades formativas proyectos de formación en centros, seminarios, grupos de trabajo
Noveno. Evaluación y certificación de las actividades formativas proyectos de formación en centros, seminarios, grupos de trabajo
9.1. Evaluación
9.2. Certificación
Décimo. Propiedad intelectual y publicación de materiales
Once. Forma de pago
Doce. Justificación de los gastos
Anexo I. Líneas estratégicas marco
Anexo II. Modalidades proyecto de formación en centros, seminario y grupo de trabajo: concepto, objetivos, requisitos, participación y coordinación

 

LEER MÁS...

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".