Logo
Imprimir esta página

PRIVADA: Ajudes econòmiques en concepte d’hores addicionals de professorat especialista d’Audició i Llenguatge, adreçades als centres privats concertats a través del PAM

PRIVADA: Ajudes econòmiques en concepte d’hores addicionals de professorat especialista d’Audició i Llenguatge, adreçades als centres privats concertats a través del PAM

ORDRE 42/2022, de 8 juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria d’ajudes econòmiques en concepte d’hores addicionals de professorat especialista d’Audició i Llenguatge, adreçades als centres privats concertats a través del Pla d’actuació per a la millora per al curs escolar 2022-2023. [2022/6631]

 

Índex

Preàmbul

Primer. Aprovació de les bases reguladores.

Segon. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de les ajudes

Tercer. Pla estratègic de subvencions

Quart. Incidència en el pressupost de la Generalitat

Cinqué. Autoritzacions

Sisé. Vigència

Seté. Règim d’impugnació

Annex I. Bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques en concepte d’hores addicionals de professorat especialista d’Audició i Llenguatge, adreçades als centres privats concertats a través del Pla d’actuació per a la millora per al curs escolar 2022-2023

Primera. Objecte i finalitat

Segona. Beneficiaris i requisits de participació

Tercera. Criteris objectius d’atorgament de les ajudes econòmiques destinades a hores addicionals de professorat

Quarta. Règim normatiu

Cinquena. Finançament de les ajudes

Sisena. Concurrència amb altres ajudes

Setena. Despeses subvencionables

Huitena. Tipus i quantia de les ajudes

Novena. Obligacions de les entitats beneficiàries

Desena. Sol·licituds i documentació

Onzena. Tramitació

Dotzena. Comissió assessora i avaluadora

Tretzena. Criteris de selecció i atorgament de la subvenció

Catorzena. Resolució de la convocatòria de subvencions

Quinzena. Pagament i justificació de les subvencions concedides

Setzena. Pèrdua o minoració i reintegrament de la subvenció

Dessetena. Seguiment i control

Dihuitena. Règim d’infraccions i sancions

Denovena. Protecció de dades personals

Annex II. Convocatòria d’ajudes econòmiques en concepte d’hores addicionals de professorat especialista d’Audició i Llenguatge, adreçades als centres privats concertats a través del Pla d’actuació per a la millora per al curs escolar 2022-2023

Primer. Objecte

Segon. Destinataris

Tercer. Finançament

Quart. Criteris de selecció

Cinqué. Sol·licitud d’hores addicionals de professorat

Sisé. Òrgan instructor. Funcions

Seté. Comissió assessora i avaluadora. Funcions

Huité. Procediments per al seguiment i la justificació econòmica de les activitats

Nové. Inspecció d’Educació

Desé. Reintegrament de la subvenció

Onzé. Delegació

Dotzé. Resolució de la convocatòria

Tretzé. Transparència, subministrament d’informació i dades obertes

LLEGIR MÉS...

 


Extracte de l'Ordre 42/2022, de 8 de juliol de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria d'ajudes econòmiques en concepte d'hores addicionals de professorat especialista d'Audició i Llenguatge, dirigides en els centres privats concertats a través del Pla d'actuació per a la millora per al curs escolar 2022-2023. [2022/6713] 

ORDEN 42/2022, de 8 de julio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por la cual se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas económicas en concepto de horas adicionales de profesorado especialista de Audición y Lenguaje, dirigidas a los centros privados concertados a través del Plan de actuación para la mejora para el curso escolar 2022-2023. [2022/6631]

 

LEER MÁS...


Extracto de la Orden 42/2022, de 8 de julio de 2022, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por la cual se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas económicas en concepto de horas adicionales de profesorado especialista de Audición y Lenguaje, dirigidas en los centros privados concertados a través del Plan de actuación para la mejora para el curso escolar 2022-2023. [2022/6713]

(DOGV núm. 9382 de 13.07.2022) Ref. Base Datos 2022/6713

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".