Logo
Imprimir esta página

PRIVADA. RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2022, sol•licitud d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del PAM

PRIVADA. RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2022, sol•licitud d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del PAM
. .

Mitjançant la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, s'estableix en l'article 1.b l'equitat com un dels principis bàsics del sistema educatiu per a garantir la igualtat d'oportunitats per al ple desenvolupament de la personalitat a través de l'educació, la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats, també entre dones i homes, que ajuden a superar qualsevol discriminació i l'accessibilitat universal a l'educació. Estableix com a objectius de l'Educació Primària, conéixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats d'homes i dones i la no-discriminació de persones amb discapacitat. Així mateix, al seu article 26.1, indica que els centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria elaboraran les seues propostes pedagògiques per a tot l'alumnat d'aquesta etapa des de la consideració de l'atenció a la diversitat, i arbitraran mètodes que tinguen en compte els diferents ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, que afavorisquen la capacitat d'aprendre per si mateixos i que promoguen el treball en equip.
L'article 120.4, de l'esmentada llei, amb la redacció de la Llei orgànica 3/2020 de 29 de desembre, estableix que els centres, en l'exercici de la seua autonomia, poden adoptar experimentacions, innovacions pedagògiques, programes educatius, plans de treball, formes d'organització, normes de convivència i ampliació del calendari escolar o de l'horari lectiu d'àmbits, àrees o matèries, en els termes que establisquen les administracions educatives i dins de les possibilitats que permeta la normativa aplicable, inclosa la laboral, sense que, en cap cas, supose discriminació de cap tipus, ni s'imposen aportacions a les famílies ni exigències per a les administracions educatives.

LLEGIR MÉS...


Extracte de la Resolució del 7 de juliol de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es convoca i es regula el procediment de sol·licitud d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2022-2023. [2022/6670]

(DOGV núm. 9382 de 13.07.2022) Ref. Base de dades 2022/6670

 
Mediante la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, se establece en el artículo 1.b la equidad como uno de los principios básicos del sistema educativo para garantizar la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación. Establece como objetivos de la Educación Primaria, conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. Así mismo, en su artículo 26.1, indica que los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa desde la consideración de la atención a la diversidad, y arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo.

El artículo 120.4, de la mencionada ley, con la redacción de la Ley orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, establece que los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia y ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de ámbitos, áreas o materias, en los términos que establezcan las administraciones educativas y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que, en ningún caso, suponga discriminación de ningún tipo, ni se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las administraciones educativas.

LEER MÁS....


Extracto de la Resolución del 7 de julio de 2022, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por la cual se convoca y se regula el procedimiento de solicitud de horas adicionales de profesorado para el desarrollo del Plan de actuación para la mejora en los centros privados concertados para el curso 2022-2023. [2022/6670]

(DOGV núm. 9382 de 13.07.2022) Ref. Base Datos 2022/6670


 

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".