INSTRUCCIONS INICI DE CURS INFANTIL I PRIMÀRIA. MODIFICACIONS I NOVETATS

INSTRUCCIONS INICI DE CURS INFANTIL I PRIMÀRIA. MODIFICACIONS I NOVETATS

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i FormacióRESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2022-2023.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació és la llei bàsica del sistema educatiu. Aquesta ha estat modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE 340, 30.12.2020), i les seues modificacions entren en vigor d’acord amb el calendari d’implantació que s’estableix en la disposició final cinquena d’aquesta llei.

La disposició transitòria cinquena de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en referència a l’aplicació de les normes reglamentàries, estableix que les matèries en la regulació de les quals aquesta llei orgànica remet a ulteriors disposicions reglamentàries, i fins que aquestes no es dicten, seran d’aplicació, en cada cas, les normes d’aquest rang ques’aplicaven fins a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

El Reial decret 95/2022, d’1 de febrer, estableix l’ordenació de les ensenyances mínimes de l’Educació Infantil(BOE 28, 02.02.2022) i s’aplicarà a partir del curs 2022-2023.

El Reial decret 157/2022, d’1 de març, estableix l’ordenació i les ensenyances mínimes de l’Educació Primària(BOE 52, 02.03.2022) i s’aplicarà en els cursos primer, tercer i cinqué a partir del curs 2022-2023.

El Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regulen l’avaluació i la promoció en l’Educació Primària, així com l’avaluació, la promoció i la titulació en l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional (BOE 275, 17.11.2021), s’aplicarà als cursos segon, quart i sisé d’Educació Primària durant el curs escolar 2022-2023.

LLEGIR MÉS...


 MODIFICACIONS MÉS SIGNIFICATIVES DE LES INSTRUCCIONS D’INFANTIL-PRIMÀRIA (CURS 2022-2023)

0. Respecte al preàmbul

- S’inclou nova normativa:

* El Reial decret 95/2022, d’1 de febrer, estableix l’ordenació de lesensenyances mínimes de l’Educació Infantil (BOE 28, 02.02.2022) i serà aplicable ja a partir del curs 2022-2023.

* El Reial decret 157/2022, d’1 de març, estableix l’ordenació i les ensenyancesmínimes de l’Educació Primària (BOE 52, 02.03.2022) i serà aplicable en els cursos primer, tercer i cinqué a partir del curs 2022-2023.

* El Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regulen l’avaluació i l’avaluació ila promoció en l’Educació Primària, així com l’avaluació, la promoció i la titulació en l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional (BOE 275, 17.11.2021), s’aplicarà als cursos segon, quart i sisé d’Educació Primària durant el curs escolar 2022-2023.

LLEGIR MÉS....RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2022, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil de segundo ciclo y Educación Primaria durante el curso 2022-2023.

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación es la ley básica del sistema educativo. Esta ha sido modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE 340, 30.12.2020), y sus modificaciones entran en vigor de acuerdo con el calendario de implantación establecido en la disposición final quinta de esta ley.

La disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en referencia a la aplicación de las normas reglamentarias, establece que las materias en la regulación de las cuales esta ley orgánica remite a ulteriores disposiciones reglamentarias, y hasta que estas no se dicten, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango que se aplicaban hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.

El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, establece la ordenación de las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil (BOE 28, 02.02.2022) y será de aplicación a partir del curso 2022-2023.

El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE 52, 02.03.2022) y será de aplicación en los cursos primero, tercero y quinto a partir del curso 2022-2023.

El Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional (BOE 275, 17.11.2021), se aplicará a los cursos segundo, cuarto y sexto de Educación Primaria durante el curso escolar 2022-2023.

Las enseñanzas mínimas reguladas de acuerdo con el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (BOE 52, 01.03.2014), serán de aplicación en los cursos segundo, cuarto y sexto de Educación Primaria, durante el curso académico 2022-2023, sin embargo, los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos del citado Real Decreto 126/2014, tienen carácter meramente orientativo para los cursos segundo, cuarto y sexto de Educación Primaria, durante el curso escolar 2022-2023.

LEER MÁS...


 MODIFICACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTRUCCIONES DE INFANTIL-PRIMARIA (CURSO 2022-2023)

 

0. Respecto al preámbulo-

Se incluye nueva normativa:

* El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, establece la ordenación de las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil (BOE 28, 02.02.2022) y será aplicable ya a partir del curso 2022-2023.

* El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE 52, 02.03.2022) y será aplicable en los cursos primero, tercero y quinto a partir del curso 2022-2023.

LEER MÁS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".