Logo
Imprimir esta página

UGT INFORMA: Instruccions AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I TITULACIÓ DE LES DIFERENTS ETAPES EDUCATIVES.

UGT INFORMA: Instruccions AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I TITULACIÓ DE LES DIFERENTS ETAPES EDUCATIVES.


La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE), té la finalitat d'establir un ordenament legal renovat que augmente les oportunitats educatives i formatives de tota la població, que contribuïsca a la millora dels resultats educatius de l'alumnat, i satisfaça la demanda generalitzada en la societat espanyola d'una educació de qualitat per a totes les persones.
Aquesta nova llei modifica significativament la regulació de l'avaluació, la promoció i la titulació en les etapes que integren l'educació obligatòria i el Batxillerat, basant-la principalment en la consecució dels objectius i en l'adquisició de les competències que s'estimen necessaris per a la formació de l'alumnat a cada moment.
En el calendari d'implantació que recull la seua disposició final cinquena, la nova llei preveu la incorporació de les modificacions previstes en diferents fases, combinant la conveniència de no ajornar més del necessari la renovació del sistema amb la necessitat que les administracions disposen de temps per a la regulació d'aquells aspectes que exigeixen una preparació més laboriosa. D'acord amb aquest calendari, les modificacions introduïdes en l'avaluació i condicions de promoció de les diferents etapes educatives, així com les relatives a les condicions de titulació d'Educació Secundària Obligatòria, cicles formatius de grau bàsic i Batxillerat, s'implantaran a l'inici del curs següent a l'entrada en vigor de la llei.
Per tot açò, el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha publicat el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regulen l'avaluació i la promoció en l'Educació Primària, així com l'avaluació, la promoció i la titulació en l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional (BOE 275, 17.11.2021). Cal assenyalar que aquest reial decret té caràcter de norma bàsica, l'aplicació del qual s'ha d'implementar en aquest curs acadèmic 2021-2022.
Aquestes instruccions tenen la finalitat d'adaptar la normativa de l'àmbit del sistema educatiu valencià al que estableix el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre; tot això, amb el propòsit de facilitar als centres educatius l'organització de les seues tasques relacionades amb l'avaluació final i promoció en l'Educació Primària, així com l'avaluació final, promoció i titulació en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.
De conformitat amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions (DOGV 8572, 17.06.2019), i el Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell (DOGV 8576, 21.06.2019), resolc:

Apartat únic
Aprovar les instruccions incloses en l'annex únic, a les quals hauran d'ajustar-se l'avaluació final i la promoció en Educació Primària, així com l'avaluació final, la promoció i la titulació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat, en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes i en la Formació Professional per al curs 2021-2022.


València, 20 d'abril de 2022.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.


ENLLAÇ A NORMATIVA.

ENLACE A NORMATIVA.

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".