Logo
Imprimir esta página

UGT INFORMA: Currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins.

UGT INFORMA: Currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins.

DECRET 39/2022, de 8 de abril, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins. [2022/3401]

ÍNDEX

Preàmbul

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Article 2. Currículum

Article 3. Organització i distribució horària

Article 4. Mòduls professionals: Formació en centres de treball i Projecte de fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

Article 5. Espais i equipament

Article 6. Professorat

Article 7. Docència en anglés

Article 8. Autonomia dels centres

Article 9. Requisits dels centres per a impartir aquests ensenyaments

Article 10. Avaluació, promoció i acreditació

Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l’oferta educativa

Disposició addicional primera. Calendari d’implantació

Disposició addicional segona. Autorització de centres docents

Disposició addicional tercera. Requisits del professorat de centres privats o de centres públics de titularitat diferent de l’Administració educativa

Disposició addicional quarta. Incidència en les dotacions de despesa

Disposició transitòria primera. Procés de transició i drets de l’alumnat que curse el cicle formatiu establit per a l’obtenció del títol de Tècnic o Tècnica Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins, emparat per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu

Disposició transitòria segona. Efectes acadèmics.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Disposició final primera. Aplicació i desenvolupament

Disposició final segona. Entrada en vigor

Annex I. Mòduls professionals

Annex II. Seqüenciació i distribució horària dels mòduls professionals.

Annex III. Professorat Annex IV. Currículum mòduls professionals: Anglès tècnic I-S i II-S

Annex V. Espais mínims

Annex VI. Titulacions acadèmiques requerides per a la impartició dels mòduls professionals que conformen el cicle formatiu en centres de titularitat privada, o d’administracions diferents de l’educativa

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".