UGT INFORMA: Pla estudis per l'obtenció del títol de grau en E. Artístics Superiors Disseny, en Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració

UGT INFORMA: Pla estudis per l'obtenció del títol de grau en E. Artístics Superiors Disseny, en Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració

Article 1. Objecte
La present ordre té per objecte l'establiment i l'autorització del pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València, de conformitat amb el qual estableixen el Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Disseny establits en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Decret 48/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors i es determina el marc normatiu per a la implantació dels plans d'estudis corresponents als títols oficials en els diferents ensenyaments artístics superiors, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració
La superació dels ensenyaments artístics superiors de Disseny en l'especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració, donarà lloc a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny Gràfic. Aquest títol té caràcter oficial i validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional segons estableix el Reial decret 633/2010, de 14 de maig.

Article 3. Organització del pla d'estudis
1. El pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, en l'especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració, conté les competències transversals, les competències generals i les competències específiques pròpies de l'especialitat que es determinen en l'annex I d'aquesta ordre.
2. El pla d'estudis del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, de l'especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració, comprén quatre cursos acadèmics de 60 crèdits, conforme al Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS), distribuïts en huit semestres, amb un total de 240 crèdits
3. La distribució dels 240 crèdits ECTS és la següent:
a) Matèries i assignatures de formació bàsica, amb 60 crèdits.
b) Matèries i assignatures de formació obligatòria d'especialitat, amb 100 crèdits.
c) Les pràctiques externes, amb una duració de 12 crèdits.
d) El treball de fi de grau, la duració del qual serà de 18 crèdits i es realitzarà en la fase final del pla d'estudis.
e) Assignatures específiques de centre, amb 50 crèdits, de les quals 30 crèdits seran optatives.

LLEGIR MÉS...


Artículo 1. Objeto
La presente orden tiene por objeto el establecimiento y la autorización del plan de estudios conducente a la obtención del título de grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, especialidad de Diseño Gráfico, itinerario Ilustración, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia, en conformidad con el que establecen el Real decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el cual se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño establecidas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y el Decreto 48/2011, de 6 de mayo, del Consejo, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores y se determina el marco normativo para la implantación de los planes de estudios correspondientes a los títulos oficiales en las diferentes enseñanzas artísticas superiores, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Artículo 2. título de grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, especialidad de Diseño Gráfico, itinerario Ilustración
La superación de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño en la especialidad de Diseño Gráfico, itinerario Ilustración, dará lugar a la obtención del título de grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, especialidad de Diseño Gráfico. Este título tiene carácter oficial y validez académica y profesional en todo el territorio nacional según establece el Real decreto 633/2010, de 14 de mayo.

Artículo 3. Organización del plan de estudios
1. El plan de estudios conducente a la obtención del título de grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, en la especialidad de Diseño Gráfico, itinerario Ilustración, contiene las competencias transversales, las competencias generales y las competencias específicas propias de la especialidad que se determinan en el anexo I de esta orden.
2. El plan de estudios del título de grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, de la especialidad de Diseño Gráfico, itinerario Ilustración, comprende cuatro cursos académicos de 60 créditos, conforme al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), distribuidos en ocho semestres, con un total de 240 créditos
3. La distribución de los 240 créditos ECTS es la siguiente:
a) Materias y asignaturas de formación básica, con 60 créditos.
b) Materias y asignaturas de formación obligatoria de especialidad, con 100 créditos.
c) Las prácticas externas, con una duración de 12 créditos.
d) El trabajo de fin de grado, la duración del cual será de 18 créditos y se realizará en la fase final del plan de estudios.
e) Asignaturas específicas de centro, con 50 créditos, de las cuales 30 créditos serán optativas.

LEER MÁS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".