PRIVADA-CONCERTADA. Comisión de seguimiento 11-11-2022. Arranjament escolar i PUJADA SALARIAL.

PRIVADA-CONCERTADA. Comisión de seguimiento 11-11-2022. Arranjament escolar  i PUJADA SALARIAL.

Comissió de seguiment 11-11-2022. 

Arranjament escolar

            Des d'UGT considerem la baixada de ràtio important i necessària com a criteri general per a una major qualitat de l'ensenyament; també ens preocupa que hi haja una diferència de cinc alumnes entre 5é de Primària i la resta de nivells, aqueixa diferència al nostre entendre, no hauria d'anar més enllà de tres alumnes per a realitzar aqueixa transició d'una forma més natural.

            Respecte les cinc taules que classifiquen les diferents tipologies d'alumnat en les unitats de centres específics d'Educació Especial, des d'UGT, ens quedaríem en principi amb les ràtios mínimes que proposa Conselleria, per a procedir més endavant en un ajust progressiu d'aqueixes ràtios a la baixa.

            Juntament amb aquesta baixada de ràtios, continuem sol·licitant el fisioterapeuta per als alumnes de tipus I i V (TEA i trastorn de conducta) perquè considerem la intervenció d'aquesta figura professional com a necessària per a la identificació, control i ajust dels moviments i el desenvolupament i maduració de la motricitat.

            Al seu torn, UGT demana que hi haja un educador per unitat independentment de la tipologia com ja n'hi ha en els tipus I i II (TEA i Plurideficiència amb discapacitat intel·lectual)

            D'altra banda, UGT considera imprescindible que s'incloga el criteri de demanda social com un dels criteris que s'han de tindre en compte a l'hora de triar centre, ja que totes dues xarxes, pública i concertada són complementàries.

            Finalment, demanem a l'administració que urgeix abordar la negociació de plantilles com a pedra angular per a poder dur a terme un arranjament escolar més just i igualitari, i sobretot en els centres d'Educació Especial. Esperem que d'una vegada per sempre es complisca el calendari de negociacions i que abans de l'any que ve aquestes estiguen en marxa.

            Encara que valorem positivament l'Acord d'orientadors, des d'UGT, continuem reivindicant el pagament delegat per a tot el personal complementari d'atenció directa en els centres d'Educació Especial.

En el TORN OBERT DE PARAULA, emplacem a la Conselleria a la renovació de l'Acord de jubilació parcial i el de lactància.

            Finalment, apostem pel concert progressiu d'unitats de dos anys en els centres concertats perquè s'equiparen amb els públics on s'estan creant aules de dos anys.

            El Director General de centres ens informa de:

En la nòmina de desembre s'abonarà la pujada addicional del 1,5% corresponent a 2022.
En 2023 la pujada serà del 2,5%.
Conselleria regularitzarà totes les nòmines de les quals té constància d'incidències al novembre. El director general de centres ens informa de què li consta que no tots els centres han comunicat les incidències a Conselleria.Comisión de seguimiento 11-11-2022.

Arreglo escolar

            Desde UGT consideramos la bajada de ratio importante y necesaria como criterio general para una mayor calidad de la enseñanza; también nos preocupa que haya una diferencia de cinco alumnos entre 5º de Primaria y el resto de niveles, esa diferencia a nuestro entender, no debería de ir más allá de tres alumnos para realizar esa transición de una forma más natural.

            Respecto las cinco tablas que clasifican las distintas tipologías de alumnado en las unidades de centros específicos de Educación Especial, desde UGT, nos quedaríamos en principio con las ratios mínimas que propone Conselleria, para proceder más adelante en un ajuste progresivo de esas ratios a la baja.

            Junto con esta bajada de ratios, seguimos solicitando el fisioterapeuta para los alumnos de tipo I y V (TEA y trastorno de conducta) porque consideramos la intervención de esta figura profesional como necesaria para la identificación, control y ajuste de los movimientos y el desarrollo y maduración de la motricidad.

            A su vez, UGT pide que haya un educador por unidad independientemente de la tipología como ya los hay en los tipos I y II (TEA y Plurideficiencia con discapacidad intelectual)

            Por otra parte, UGT considera imprescindible que se incluya el criterio de demanda social como uno de los criterios que se deben de tener en cuenta a la hora de elegir centro, ya que ambas redes, pública y concertada son complementarias.

            Por último, pedimos a la administración que urge abordar la negociación de plantillas como piedra angular para poder llevar a cabo un arreglo escolar más justo e igualitario, y sobre todo en los centros de Educación Especial. Esperamos que de una vez por todas se cumpla el calendario de negociaciones y que antes del año que viene estas estén en marcha.

            Aunque valoramos positivamente el Acuerdo de orientadores, desde UGT, seguimos reivindicando el pago delegado para todo el personal complementario de atención directa en los centros de Educación Especial.

En el TURNO ABIERTO DE PALABRA, emplazamos a la Conselleria a la renovación del Acuerdo de jubilación parcial y el de lactancia.

            Por último, apostamos por el concierto progresivo de unidades de dos años en los centros concertados para que se equiparen con los públicos donde se están creando aulas de dos años.

            El Director General de centros nos informa de:

  • En la nómina de diciembre se va a abonar la subida adicional del 1,5% correspondiente a 2022.
  • En 2023 la subida será del 2,5%.
  • Conselleria va a regularizar todas las nóminas de las que tiene constancia de incidencias en noviembre. El director general de centros nos informa de que le consta que no todos los centros han comunicado las incidencias a Conselleria.
volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".