UGT INFORMA: Calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2023.

UGT INFORMA: Calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2023.

L'article 37.2 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, i el 45 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre jornades especials de treball, estableixen que les festes laborals, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, no podran excedir de catorze a l'any, de les quals dues seran locals.
De conformitat amb els esmentats preceptes, per a la determinació de les festes d'àmbit nacional que s'inclouran en el calendari laboral de cada any com a dies inhàbils a efectes laborals, retribuïts i no recuperables, s'atorga a les comunitats autònomes la facultat de substituir les festes assenyalades en l'apartat d del punt un del mencionat article 45, per unes altres que per tradició els siguen pròpies. Així mateix, les comunitats autònomes podran també substituir el descans del dilluns de les festes nacionals que coincidisquen amb diumenge per la incorporació a la relació de festes de la comunitat autònoma d'unes altres que els siguen tradicionals, i podran fer ús, també, de la facultat de traslladar al dilluns immediatament posterior el descans laboral corresponent a les festes que coincidisquen amb diumenge.
En virtut del que s'estableix en les disposicions invocades, per a la determinació de les festes laborals de l'any 2023, el Consell ha pres com a criteri bàsic el respecte a les festes que major tradició tenen en el conjunt de la nostra Comunitat, i afavorir, així mateix, que el gaudi d'aquestes festes no supose un perjudici per a l'activitat econòmica de la Comunitat Valenciana sinó que, al contrari, beneficie la competitivitat del conjunt de les empreses valencianes i repercutisca de manera positiva en l'ocupació.
D'acord amb la legislació indicada, així com amb la Resolució número 142/IX, de les Corts, referida a la declaració com a festivitat autonòmica de les Fogueres de Sant Joan, aprovada per la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat el 22 de febrer de 2016, i tenint en compte, a més, la coincidència en diumenge dels dies 1 de gener i 19 de març, s'ha optat per l'establiment com a festiu dels dies 10 d'abril, Dilluns de Pasqua, i el 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, així com el 24 de juny, festivitat de Sant Joan.
Es fa possible, amb el present decret, el gaudi de les dotze festes laborals en l'àmbit de la Comunitat. Aquest calendari es completarà per les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, a les quals correspon determinar dues festes de caràcter local.
El calendari laboral que es recull en el present decret ha sigut sotmés a informe previ del Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva de la Comunitat Valenciana.
En virtut d'això, de conformitat amb l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, prèvia deliberació del Consell, en la reunió del dia de 30 de setembre de 2022,

DECRETE
Article únic
Es declaren, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2023, dies inhàbils, a efectes laborals retribuïts i no recuperables, les dates que s'esmenten a continuació:
6 de gener, Epifania del Senyor
7 d'abril, Divendres Sant
10 d'abril, Dilluns de Pasqua
1 de maig, Festa del Treball
24 de juny, Sant Joan
15 d'agost, Assumpció de la Mare de Déu
9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya
1 de novembre, Tots els Sants
6 de desembre, Dia de la Constitució
8 de desembre, Immaculada Concepció
25 de desembre, Nativitat del Senyor

DISPOSICIÓ FINAL
Única
El present decret entrarà en vigor l'endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 30 de setembre de 2022

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG FERRER

El conseller d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball,
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

 

LLEGIR MÉS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".