11/06/2020 - Cap a una nova normalitat. UGT proposa augmentar els recursos humans i materials dels centres per a l'inici del pròxim curs. - Segona reunió del Fòrum Educatiu Valencià.

11/06/2020 - Cap a una nova normalitat. UGT proposa augmentar els recursos humans i materials dels centres per a l'inici del pròxim curs. - Segona reunió del Fòrum Educatiu Valencià.

Ensenyament INFORMA. 11/06/2020 - Cap a una nova normalitat. UGT proposa augmentar els recursos humans i materials dels centres per a l'inici del pròxim curs. - Segona reunió del Fòrum Educatiu Valencià. (Versió PDF)

 

Hui, dijous 11 de juny de 2020, a les 16h de la vesprada, ha tingut lloc la segona reunió del fòrum educatiu valencià convocada pel conseller d'Educació, Vicent Marzà, amb la presència del secretari autonòmic d'Educació i FP, Miquel Soler Gracia, i el conjunt dels membres de la comunitat educativa.

Des d'UGT Ensenyament PV valorem positivament la seua convocatòria, que tenia per objecte informar de les qüestions i acords adoptats en la Conferència Sectorial d'Educació, celebrada al matí, entre el Ministeri d'Educació i FP i els consellers d'Educació de les CCAA.

Per part del conseller d'Educació se'ns ha informat de l'ampli acord que s'ha obtingut en aqueixa conferència sobre el retorn als centres educatius el pròxim curs 2020-2021, basat en tres principis bàsics: seguretat sanitària, activitat docent presencial, i flexibilitat i autonomia organitzativa dels centres per a la seua adaptació, tot això en el marc de la transició a la nova normalitat i el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 10/06/2020).

D'aquest marc general ens interessa destacar les condicions que estableix l'article 9 del citat Reial decret llei, que diu, en relació amb els centres docents, que “les administracions educatives hauran d'assegurar el compliment pels titulars dels centres docents, públics o privats, que impartisquen els ensenyaments contemplats en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, de les normes de desinfecció, prevenció i condicionament dels citats centres que aquelles establisquen” i que, en tot cas “…, haurà d'assegurar-se l'adopció de les mesures organitzatives que resulten necessàries per a evitar aglomeracions i garantir que es mantinga una distància de seguretat de, almenys, 1,5 metres. Quan no siga possible mantindre aquesta distància de seguretat, s'observaran les mesures d'higiene adequades per a previndre els riscos de contagi”.

 20.03.13 Coronavirus val.jpg

 

Per la seua part l'article 7 i en relació amb els centres de treball, s'estableix que “sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que resulte d'aplicació, el titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres i entitats, deurà:

 • Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, conformement als protocols que s'establisquen en cada cas.
 • Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
 • Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garantisca el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors. Quan això no siga possible, haurà de proporcionar-se als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.
 • Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.
 • Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la potenciació de l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral siga possible.”

A més, “les persones que presenten símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguen en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19 o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran d'acudir al seu centre de treball” i “si un treballador començara a tindre símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent, i, en el seu cas, als corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, el treballador es col·locarà una màscara i seguirà les recomanacions que se li indiquen, fins que la seua situació mèdica siga valorada per un professional sanitari”.

En definitiva i com des d'UGT Ensenyament PV venim defensant, la prioritat per a l'inici al setembre del curs escolar s'ha de centrar en oferir entorns escolars segurs i saludables per al conjunt de la comunitat educativa poder desenvolupar en ells la màxima activitat docent presencial que siga possible, adoptant les mesures higiènic-sanitàries, de prevenció de riscos laborals i de tipus organitzatiu que siguen necessàries.

11UGTENSENYAMENTINFO

 

Per al compliment d'aquests objectius, la nostra administració educativa pretén analitzar, centre per centre, les característiques que reuneixen i les necessitats que presenten, per a poder desenvolupar l'activitat docent en les especials condicions que a partir d'ara s'ha de realitzar, reforçant les plantilles, reorganitzant els espais i els horaris i, tot això, sense necessitat de modificar les ràtios. A més, es vol també potenciar que els centres realitzen activitats fora de les seues instal·lacions, a l'aire lliure o en altres espais públics més amplis, i s'està treballant per a establir els reforços educatius a les vesprades.

L'administració pensa que els centres d'Educació Infantil i de Primària, amb les ràtios actuals que tenen, poden aconseguir aqueixos objectius i el seu alumnat podrà assistir a l'escola tots els dies lectius, mentre que els centres que imparteixen ensenyaments d'altres nivells educatius superiors tindran majors dificultats per a garantir aqueixa assistència presencial diària de tot el seu alumnat, atés que les aules són xicotetes i no es podrà garantir la distància de seguretat interpersonal, i es proposa, com a alternativa, dividir els grups en dos subgrups, que assistirien a classe de manera alterna i canviant cada setmana (un subgrup els dilluns, dimecres i divendres i l'altre subgrup els dimarts i dijous), lògicament continuant la seua formació a casa els dies que no s'acudeix al centre educatiu. És a dir, un model combinat propi de l'ensenyament semipresencial. En el cas que calga optar pels cursos i grups que han d'utilitzar aquesta modalitat d'ensenyament semipresencial, tindran preferència en la modalitat presencial els grups i cursos inferiors sobre els superiors, per exemple 1r i 2n de l'ESO sobre 3r i 4t. Per a UGT Ensenyament PV és qüestionable aquest model proposat, que no modifica les ràtios màximes i que incrementa el treball del professorat que ha d'atendre, en la pràctica, a dos grups de docència, o, si es prefereix, doblement al grup que es desdoblega, de manera presencial i a distància.

L'administració educativa no ha concretat més mesures i més detalls de les mesures que s'han d'adoptar en cada centre educatiu, segons els ensenyaments que impartisquen (aules taller, laboratoris, aules tècniques, aules d'audició, utilització d'eines, maquinària, instruments musicals, ensenyaments artístics, proves presencials…), solament ha assenyalat que aquestes mesures es detallaren en el pla de contingència que els centres han d'elaborar i en els protocols específics que puguen complementar-los, elaborats pel servei de prevenció de riscos laborals, seguint els criteris i mesures sanitàries, encara que finalment també el conseller ha dit que tindrem futures reunions per a la seua concreció i detall.

Des d'UGT Ensenyament PV hem reiterat la necessitat de l'adopció de les mesures que els hem proposat i que es resumeixen en les següents:

 • Reducció de la càrrega lectiva del professorat, recuperant almenys els horaris previs a les retallades i completar totes les jornades parcials actuals, que són mostra de la precarietat que encara manté el nostre sistema educatiu. 
 • Disminució de les ràtios establint la distància i l'aforament de les aules i la resta d'instal·lacions que exigeixen les autoritats sanitàries.
 • Adequació dels espais públics a les necessitats educatives, i el reforçament de les plantilles docents i la incorporació de nous professionals -inclòs el personal sanitari-, segons les necessitats expressades pels centres educatius. A més, UGT proposa mesures específiques per a col·lectius de treballadors i alumnat especialment sensibles.
 • Els i les docents han de comptar amb els mitjans materials, tècnics i tecnològics  per a poder dur a terme la seua labor amb garanties de qualitat.
 • Implementació de plataformes educatives eficaces i segures, i desenvolupament de continguts digitals que siguen solvents per a atendre el nombre d'usuaris que l'ensenyament a distància que requereix tot l'alumnat.
 • Formar al professorat en salut laboral i en continguts digitals i metodologies d'ensenyament a distància, així com dotar al professorat dels programes i llicències que precisen per a la labor diària.
 • Regular les condicions del teletreball i desconnexió digital, que oferisca la creació d'un nou marc i l'aparició de nous reptes i perspectives per a abordar la labor docent.

TelegramUGTDOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:IIFEV0
0
0
s2smodern
volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".