07/05/2020 - Mesa Sectorial d'Educació. UGT exigeix mesures sanitàries i educatives especials per a garantir la reobertura dels Centres Educatius

07/05/2020 - Mesa Sectorial d'Educació. UGT exigeix mesures sanitàries i educatives especials per a garantir la reobertura dels Centres Educatius


Mesa Sectorial de 7 de maig de 2020 (continuació Mesa Sectorial 30 d'abril).

Hem tractat el tema de les CS per assumptes mèdics i socials així com per interés particular i ens diuen:

 1. - Es podrà repetir en el mateix lloc si està lliure. I, òbviament, podran demanar la resta de professorat.
 2. - Es mantindrà la mateixa puntuació si no han canviat les circumstàncies, fins i tot per als que no van ser adjudicats l'any passat en CS.
 3. - S'admetrà informe metge del metge de capçalera si no és possible de l'especialista.
 4. - S'admetrà l'informe del INVASSAT i de les URC anteriors (de l'any passat).
 5. - Es pagaran els endarreriments d'oposicions i càrrecs en la nòmina de maig, llevat que s'haja reclamat la quantitat a cobrar per desacord.
 6. - Demà, 8 de maig de 2020, hi haurà videoconferència a les 12h per a avançar-nos mesures de desescalada i obertura dels centres educatius.

I, finalment els hem preguntat si hi ha algú que puga pensar seriosament que en els centres, el professorat pot garantir la distància de seguretat de 2 metres entre l'alumnat.DOCUMENTACIÓ: UGT exigeix mesures sanitàries i educatives especials per a garantir la reobertura dels Centres EducatiusUGT exigeix que es concreten i aclarisquen les mesures que se seguiran per a la reobertura dels centres educatius. Per al Sector de l'Ensenyament d'UGT PV és essencial que es respecten les mesures sanitàries que es de-terminen i que es reorganitzen els horaris lectius de l'alumnat, per a combinar l'ensenyament presencial amb l'ensenyament a distància, amb la reducció al 50% de les ràtios i l'establiment de les mesures de distanciament personal, de més de 2 metres, ús de màscares, guants, gels hidroálcolics i processos de desinfecció permanents, augmentant el personal i les hores contractades per a la neteja i desinfecció dels centres.

UGT Ensenyament PV considera prematura, perillosa i inconsistent l'obertura dels centres educatius d'Educació Infantil i d'Educació Especial a partir del pròxim dia 26 de maig, a la vista de les raons que ho justifiquen, que no són de tipus sanitari, sinó per a donar cobertura a una mesura de caràcter assistencial i de conciliació a les famílies, que és legítima, però que no correspon cobrir en absolut als centres escolars. Es tracta precisament de l'alumnat amb menys capacitat d'autocontrol de comportament a l'aula, alguns d'ells, especialment els dels centres d'educació especial, amb riscos afegits en la seua salut.

Des d'UGT hem de recordar que les escoles i aules infantils i els centres i aules d'educació especial estan destinades a l'educació i els aprenentatges del seu alumnat i no són un lloc per a la guàrdia i custòdia dels xiquets i xiquetes, mentre els seus pares o responsables legals treballen. Per tant no és possible una obertura d'aquests centres i aules de manera parcial i excepcional, desvirtuant i menysvalorant totalment la finalitat i les funcions per a les quals s'han creat. Des d'UGT Ensenyament PV considerem que aquests centres i aules han de seguir les mateixes normes i criteris sanitaris per a la seua obertura que la resta de centres docents i exigir a les empreses i a l'administració que negocie amb els treballadors i treballadores altres mesures laborals com el teletreball, el treball a torns, etc. que els permeta conciliar la seua vida professional i laboral amb la cura i atenció als seus fills i filles.Escrito directores y directoras de Centros concertados de Educación Especial.

 Escrit directors i directores de Centres públics d'Educació Especial.Des d'UGT Ensenyament PV exigim, fins que hi haja una vacuna eficaç contra la COVID19, una nova organització del treball docent en els centres educatius. Aquesta nova organització del treball docent, que haurà de seguir els criteris sanitaris que s'establisquen i que permetrà compatibilitzar l'obertura i el funcionament dels centres amb aquestes mesures sanitàries, de seguretat i de prevenció de riscos laborals, exigeix que els diferents grups d'alumnat, que no han de tenir una ràtio superior a 15 alumnes per professor/a, hagen d'assistir a les classes presencials dividits en dos torns. En el cas de l'educació infantil i primària, aquests torns podrien ser des de 9h a les 11:30h (tres sessions contínues de 50 minuts) i el segon torn, d'igual forma, d'11.30 a 14h (tres sessions contínues de 50 minuts). El torn que no tinga activitat docent presencial, haurà de romandre en el seu domicili, fent les tasques d'educació a distància.

El teletreball i la docència a distància com a mètodes sense alternativa a la tasca docent en aquesta situació de confinament, ha posat de manifest les manques i necessitats del sistema educatiu per a fer front a aquesta situa-ció, les necessitats de formació contínua dels docents i part de l'alumnat per a adoptar la formació a distància com a única font d'acció formativa, així com les manques de les pròpies infraestructures de la Conselleria per a poder suportar i gestionar el flux de dades que això comporta.

Els sistemes i infraestructures han d'estar sotmesos a una contínua actualització en nom de la seua millora per-manent, sense perdre mai de vista que es tracta d'eines al servei de l'activitat docent, no a l'inrevés, doblegant al docent a les escasses possibilitats o les baixes qualitats de productivitat d'aquestes.

És inqüestionable el reconeixement dels equips, les llicències de programari així com de les pròpies connexions de dades dels docents com a “Eines de treball” d'aquests, sense les quals no es podria estar desenvolupant cap activitat de caràcter docent en tot l'àmbit d'aquesta Conselleria, tenint en compte que a cap treballador se l'obliga a costejar les eines amb les quals ha de desenvolupar el seu treball, es fa imprescindible l'adopció immediata d'un paquet de mesures que possibiliten la descàrrega del pes íntegre per part del treballador referent als costos de la seua adquisició i manteniment.

Per això reclamem que s'elabore de manera immediata la implementació d'un sistema pel qual s'allibere al do-cent, de manera permanent i mentre es trobe en actiu, del pagament de l'IVA en l'adquisició d'aquests equips i llicències, així com d'una ajuda de caràcter econòmic, siga fixa o en funció de la despesa realitzada en tal apartat.

Des d'UGT Ensenyament PV reiterem que la possible represa de l'activitat en els centres docents, d'aprovar-se pel Govern, hauria de basar-se, exclusivament, en criteris sanitaris. Per tant, des del Sector d'Ensenyament d'UGT exigim un pla de mesures preventives que garantisquen la seguretat en la salut dels treballadors i treballadores de l'Ensenyament per a quan, finalment, es reprenga l'activitat en els centres educatius. I que aquestes mesures i pla preventiu, per a garantir el seu correcte desenvolupament i implantació, ha d'estar dirigit, supervisat i controlat per professionals sanitaris, tant facultatiu com d'infermeria, amb suficient preparació tècnica i especialitzada.

Cal tenir en compte que la peculiaritat de la funció docent –i altres treballs que es realitzen en els centres esco-lars– fa que hi haja una gran quantitat de persones en espais reduïts i amb una gran interacció personal. Aques-tes dues circumstàncies porten al fet que aquests treballadors hagen de ser considerats grups de risc, perquè la seua probabilitat de contagi és alta i que la intervenció sanitària sobre ells haja de ser prioritària.


UGT exige medidas sanitarias y educativas especiales para garantizar la reapertura de los Centros Educativos.
  

Los sindicatos, contrarios a abrir los colegios en junio.

 GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL TRABAJO DURANTE LA COVID-19

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació que cal desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019/2020 i l'inici del curs 2020/2021, davant de la situació de crisi ocasionada per la Covid-19

QUESTIONS BÀSIQUES I QUADRES RESOLUCIÓ

 


Des d'UGT Ensenyament PV considerem una bona base per a començar però insuficient, la guia que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat Valenciana va aprovar el dilluns 4 de maig en la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral, ja que aquesta no contempla les especificitats pròpies del sector docent i dels nostres centres de treball. exigim que es negocie amb els representants dels treballadors i treballadores, en el marc de la Mesa Sectorial d'Educació i a través de la Mesa Tècnica de Seguretat i Salut Laboral i els Comitès de Seguretat i Salut Laboral, les mesures específiques de prevenció de riscos laborals necessàries abans de la tornada a l'activitat presencial en els centres educatius i la dotació dels recursos, tant econòmics com humans, que seran necessaris per a la seua implementació.

Com a qüestions prèvies a l'obertura dels centres i negociades amb els representants dels treballadors i les tre-balladores de l'Ensenyament, s'han de prendre les següents mesures:

 • Protocols d'actuació i la seua implementació en els Centres educatius per personal sanitari propi, tant facultatiu com d'infermeria.
 • Realització de proves diagnòstiques de PCR als treballadors i treballadores que, en el seu cas, exercis-quen activitats en els centres. Quantificar el personal de risc que no pot assistir al centre.
 • Tractament individualitzat de cara a l'activitat presencial, de les persones i treballadors/es especialment sensibles: diabètics, amb malalties cardiovasculars, hepàtiques, renals o pulmonars cròniques, hipertensió, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs o persones majors de 60 anys.
 • Desinfecció prèvia i mesures periòdiques de neteja general del centre: aules i la resta d'instal·lacions i disponibilitat de sabons desinfectants d'ús ràpid en totes elles. Revisió i augment de les hores contractades amb les empreses de neteja i desinfecció.
 • Proporcionar als treballadors, abans de l'inici de l'activitat, equips de protecció individual.
 • Limitar a les estrictament imprescindibles les hores presencials en els centres i disminuir la ràtio de l'alumnat, amb noves formes d'organització del treball docent.
 • Establir protocols d'actuació amb mesures concretes sobre distanciament, eliminació de residus, què fer en cas d'alumnat o persones treballadores amb símptomes...

Sembla raonable que l'activitat lectiva presencial no es reprenga fins al mes de setembre. Per tant, entenem que el professorat ha de seguir teletreballant com fins ara. I aquesta mesura s'ha d'aplicar a tot el sistema educatiu no universitari, a totes les seues etapes educatives i centres, a tot el seu alumnat de 0 a 18 anys, incloent especialment les aules i centres d'educació infantil i d'educació especial.

Finalment, UGT Ensenyament PV ja va manifestar en el seu moment que les activitats que es dissenyaren per al mes de juliol, en cas d'haver-les, haurien de ser realitzades per personal aliè als centres educatius. Si són aquelles a les quals s'ha referit el Govern per a realitzar en el moment de l'obertura al maig dels centres, reiterem la nostra posició. 

0
0
0
s2smodern
volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".