16/01/2020 – Mesa Sectorial d'Educació. Temes: Instruccions Arranjament Escolar 2020-2021 i Annexos I i II (Barem) i III (Programació Didàctica) Oposicions 2020 Torn lliure.

16/01/2020 – Mesa Sectorial d'Educació. Temes: Instruccions Arranjament Escolar 2020-2021 i Annexos I i II (Barem) i III (Programació Didàctica) Oposicions 2020 Torn lliure.

INSTRUCCIONS per l'ARRANJAMENT ESCOLAR del curs 2020-2021.- Aquestes instruccions tenen com a finalitat determinar la creació, supressió, habilitació i no funcionament de les unitats escolars i els recursos humans addicionals amb els quals comptaran els centres educatius públics i privats que imparteixen els ensenyaments d'Educació Infantil i Primària (CEIPs). Malgrat la seua importància per als centres, aquestes instruccions no es publiquen, per la qual cosa convé conservar-les, almenys aquest esborrany, per a després formular al·legacions a la comunicació de supressió d'unitats, coneixent els criteris que s'han aplicat. Des d'UGT Ensenyament PV exigim la seua publicació i comunicació als centres docents.

Els elements que destaquen d'aquestes instruccions anuals, que apliquen la normativa sobre ràtios escolars, són reducció de ràtios són la reducció de les ràtios escolars de primer i segon de primària a 25 llocs per unitat, aplicació de les reduccions de ràtio que contempla el Decret i l'ordre d'inclusió educativa i la dotació addicional de professorat en els centres públics que es consideren singulars perquè escolaritzen alumnat en situació de compensació educativa en un percentatge superior al 25% i segons la taula següent:

Taula 16

UGT Ensenyament PV valora positivament aquests avanços però els considera insuficients.

UGT Ensenyament PV considera que ha arribat el moment que el govern del Botànic II incremente i consolide l'ocupació docent en la nostra Comunitat per a dotar-nos i garantir un sistema educatiu valencià de qualitat i excel·lència. I per a aconseguir-ho haurà de comptar amb els instruments que el nou Govern de la Nació ha posat a les seues mà, amb la derogació del Reial decret llei 14/2012, de 14 de juny, de racionalització i retallada de la despesa educativa, a través de la Llei 4/2019, de 7 de març.

UGT Ensenyament PV exigeix un horari lectiu setmanal màxim de 23h per als Mestres/as d'Educació Infantil i Primària i un horari màxim de 18h lectives per a la resta de cossos docents i ensenyaments, amb reducció de la jornada laboral a 35h setmanals. Per la seua part i en tema de ràtios escolars, UGT Ensenyament PV exigeix la seua reducció generalitzada, a 15/20 alumnes per mestre/a i grup, en Infantil i Primària, i 25 en ESO i Batxillerat. Veure la nostra proposta més concreta en el quadre que adjuntem.

Ratios

És urgent la recuperació de les plantilles docents i de les condicions del treball docent. És necessari modificar els criteris seguits per a la planificació educativa. Amb la reducció de ràtios i l'ampliació de les plantilles docents es pot aconseguir aquest objectiu. Per tant exigim la negociació dels Acords de Plantilles de tots els ensenyaments no universitàries per a establir un nou model que suprimisca les retallades educatives consolidades i que les amplie per a millorar la qualitat del servei educatiu, l'atenció més personalitzada a l'alumnat i la implantació i desenvolupament del nostre sistema educatiu plurilingüe, multicultural i inclusiu.

UGT Ensenyament PV considera que en aquest context ha arribat ja el moment d'obrir la negociació de les plantilles docents per a incrementar-les i suprimir de la seua actual regulació totes les retallades que contenen. Així és necessari ja modificar l'Ordre de Plantilles d'Educació Infantil i Primària de 2013 per a recuperar, com a mínim, això que abans d'aquesta regressiva norma teníem establit: garantir un/a mestre/a tutor/a generalista de Primària per a totes les unitats escolars, de tal forma que els/as mestres/as especialistes se centren en reforçar les seues àrees complementàries de les instrumentals (anglés, francés, música, plàstica i educació física), reduint l'horari lectiu de tots ells a 23 hores setmanals. I amb el desenvolupament i cobertura adequada dels professionals de l'educació especial (mestres/as de Pedagogia Terapèutica i d'Audició i Llenguatge), entre altres professionals, perquè el que es preveu en el Decret sobre escola inclusiva siga una realitat.

 

ANNEXOS I, II i II OPOSICIONS DOCENTS 2020.Torn lliure.- En aquest punt UGT Ensenyament *PV ha demanat les mínimes variacions respecte a la convocatòria de l'any passat, que aquesta és una segona part, però també hem realitzat la nostra valoració de diferents punts d'aquests annexos, i així respecte dels Annexos I i II (barem i declaració de mèrits) hem criticat que s'incloga en el seu apartat primer (experiència docent prèvia), l'experiència docent en centres universitaris, i que, per exemple, no compute l'experiència prèvia com a educador o educadora en escoles infantils públiques o privades, els auxiliars de conversa, el professorat de les escoles municipals de música o dansa, o l'experiència docent prèvia com a formador, expert docent o professor especialista en els ensenyaments d'FP per a l'Ocupació o fins i tot el treball realitzat en els diferents àmbits, sectors productius, branques d'activitat o famílies professionals vinculades amb les especialitats docents d'FP. És veritat que tots aquests tipus d'experiència laboral prèvia, incloses la procedent de les universitats, tenen o susciten un defecte de legalitat, que és la de tractar-se d'experiència obtingudes en ensenyaments no reglats, no regulades en la LOE, però si s'admet una, haurien d'admetre's totes les altres.

En l'apartat segon (formació acadèmica) hem demanat, que es valore també en aquests annexos l'expedient acadèmic de les persones aspirants amb titulació equivalent, hem valorat positivament que s'incloga en l'apartat 2.2.1. el Títol de Màster en Ensenyaments Artístics i que en l'apartat tercer (altres mèrits, competència exclusiva de la comunitat autònoma convocant) que s'hagen inclòs, en el seu apartat 3.3 els mèrits relacionats amb els ensenyaments artístics, o fins i tot que, en l'apartat 3.4 es reconeguen mèrits específics per a l'especialitat d'Educació Física.

No obstant això, UGT Ensenyament PV lamenta que en aquest apartat es margine i excloga de nou a les persones aspirants a les especialitats d'FP, segurament valuosos professionals dels seus sectors productius, i que no tinguen reconeixement i valoració en aquest barem de la formació i els cursos de perfeccionament realitzats en l'administració laboral, altres conselleries amb competències en indústria o agricultura, cambres de comerç, o fins i tot en les empreses i les organitzacions econòmiques i socials sectorials.

Pel que respecta a l'Annex III (programacions didàctiques), hem demanat que en la seua redacció general es respecte i no es modifiquen les característiques tècniques específiques que s'exigien a les programacions didàctiques en la convocatòria de l'any passat, recordant expressament el que finalment i en l'última correcció d'errors de la convocatòria de l'any passat (DOGV 18/03/2019) es va acordar:

«La programació didàctica tindrà caràcter personal, haurà de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant, i tindre una extensió màxima de 60 pàgines, en format DIN-A4, escrita a doble espai, amb lletra "Arial" (no s’admetrà cap altra tipologia diferent d’Arial) i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. La portada contindrà les dades d’identificació de la persona aspirant, el cos i l’especialitat per la qual es presenta. Aquesta portada, així com l’índex i els annexos, no es comptabilitzaran en les 60 pàgines. La programació didàctica no contindrà hipervincles. Els annexos no podran superar les 15 pàgines. En el cas d’utilitzar taules o gràfics l’interlineat podrà ser senzill. La presentació de la programació didàctica es realitzarà de forma telemàtica, en un únic document, format PDF, que no superarà els 20 MB».

Segurament serà aquesta la redacció que finalment es publique, amb una única, però rellevant, variació: la possibilitat de contindre enllaços que es corresponguen amb enllaços a normatives o biografia.DOCUMENTACIÓ:0
0
0
s2smodern
volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".